احمد کاراموس رئیس مشترک ک.ن.ک: غیر از اتحاد هیچ انتخاب دیگری نداریم

احمد کاراموس رئیس مشترک ک.ن.ک اعلام کرد، به دلیل حملات دولت اشغالگر ترکیه، کوردستان با خطری جدی مواجه شده و وی به استراتژی مشترک کوردها اشاره کرد و گفت؛"غیر از اتحاد، انتخاب دیگری نداریم."

احمد کاراموس رئیس مشترک کنگره ملی کوردستان از راه اسکایپ در جلسه‌ی ک.ن.ک - روژادا شرکت کرد که با شعار «با اتحاد ملی اشغالگری را در هم بشکنیم و از جنگ داخلی جلوگیری کنیم» شرکت نمود.

کاراموس در ابتدای سخنان خود این گردهمایی را تبریک گفته و از همه‌ی شرکت‌کنندگان تشکر کرد.

وی خاطرنشان نمود که این گردهمایی در شرایطی بسیار حساس انجام می‌شود که حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه خلق کورد ادامه دارد و اعلام کرد؛"دولت ترکیه به شیوه‌ای وحشیانه به باشور کوردستان حمله می‌کند و چندین سال است حملاتش علیه روژاوای کوردستان را آغاز کرده است."

کاراموس تاکید کرد که دولت ترکیه با هدف اشغال باشور کوردستان این حملات را انجام می‌دهد و به همین دلیل از همه‌ی نیروها و جامعه‌ی کوردستان درخواست نمود، تا علیه اشغالگری ترکیه متحد شده و مقاومت کنند.

کاراموس همچنین اعلام کرد؛"باید موضعگیری متحد نشان داده شود تا موجودیت کوردها و کوردستان و دستاوردهایی که در سایه خون شهدا به دست آمده‌اند، حفظ شوند."

همچنین کاراموس گفت، اگر در مقابل حملات دولت ترکیه موانعی درست نشود، کوردستان به طور عمومی با خطری جدی مواجه می‌شود و خواستار استراتژی مشترک کوردها شد که باید همه از این استراتژی صیانت کنند.

وی همچنین گفت، دولت اشغالگر ترکیه تاکنون در مقابل مقاومت قهرمانانه‌ی مبارزان آزادی هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده و باید از مقاومت آنها پشتیبانی شود.

کاراموس در پایان سخنان خود اعلام کرد، غیر از اتحاد ملی انتخاب دیگری نداریم تا از دستاوردهای‌مان دفاع کنیم. امیدوارم این نیروها و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی در این زمینه از ما پشتیبانی کنند.