اعلام اسامی ۴ گریلای شهید مقاومت هفتانین ه.پ.گ

ه.پ.گ هویت ۴ گریلای خود را که در هفتانین به شهادت رسیده‌اند منتشر کرده و می‌افزاید:"یکبار دیگر پیمانمان را برای به پیروزی رساندن مبارزه آزادیبخش خلقمان تجدید می‌کنیم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی چهار گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"٢٠ آگوست ٢٠٢١/ ٢٩ مرداد ١۴٠٠ در نزدیکی روستای گریگوه عرصه هفتانین در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک رفقایمان به نام‌های دجله، آمارگی، شاهین و عگید به شهادت رسیدند. این چهار هوال از رهروان راه رفقای فرمانده‌های افسانه‌ای أسمر، زریا و بارگران بودند که در مقاومت جنگ هفتانین جای گرفته و برای به پیروزی رساندن و تخلیه هفتانین از لوث اشغالگران رنج‌های بزرگی را کشیدند. ما با ادای احترام به هر چهار هوال یاد و خاطره آنان را زنده نگاه می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: مهتاب أوزدمیر

   کد سازمانی: دجله فرات

   محل و سال تولد: رحا

   نام مادر – نام پدر: آیهان - أدهم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠٢١/ هفتانین

   نام و نام خانوادگی: نسرین ابراهیم

   کد سازمانی: آمارگی جودی

   محل و سال تولد: عاموده

   نام مادر – نام پدر: خلوط - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠٢١ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: عبدالواسف ماوی‌نهیر

   کد سازمانی: شاهین آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: یوکسل - فرمان

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠٢١ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: رایف بارچن

   کد سازمانی: عگید برخودان

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: حلیمه - عزالدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠٢١ / هفتانین

آمارگی جودی

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات هر یک از چهار شهید تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقایمان دجله، آمارگی، شاهین و عگید همچنین آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و یکبار دیگر پیمانمان را برای به پیروزی رساندن مبارزه آزادیبخش خلقمان تجدید می‌کنیم."