اعلام اسامی دو گریلای شهید عرصه متینا

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی دو گریلا را منتشر کرد که در منطقه قاشورای عرصه متینا به شهادت رسیده‌اند. در اطلاعیه آمده است:"رفقا بختیار و خبات به ملیتان‌های الگوی گریلای مدرنیته دمکراتیک مبدل شدند. همیشه در مبارزاتمان یاد آنان را زنده نگاه می‌داریم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی دو گریلای شهید را منتشر کرد.

چکیده اطلاعیه ه.پ.گ به شرح زیر است:

"٢۴ اکتبر ٢٠٢١/ ٢ آبان ١۴٠٠ در منطقه قاشورا متینا، رفقایمان بختیار و خبات حین انجام وظایف انقلابی در اثر بمباران ررژیم اشغالگر ترک به شهادت رسیدند. رفقا بختیار و خبات در این برهه تاریخی با مسئولیت‌پذیری به وظایف خویش عمل کردند و بر این اساس در مبارزات جای گرفتند، به ملیتان‌ الگوی گریلای مدرنیته دمکراتیک مبدل گردیدند. همیشه در مبارزاتمان یاد آنان را زنده نگاه می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید:

    نام و نام خانوادگی: سرحد تکین

   کد سازمانی: بختیار دژوار

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: حصیبه - مراد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۴ اکتبر ٢٠٢١ / متینا

   نام و نام خانوادگی: روان احمد اسماعیل

   کد سازمانی: خبات هیمو

   محل و سال تولد: قامشلو

   نام مادر – نام پدر: جواهر – احمد عثمان

  تاریخ و محل شهادت: ٢۴ اکتبر ٢٠٢١ / متینا

بختیار دژوار

 

خبات هیمو

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات شهدا بختیار و خبات تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:"خلقمان در شرنخ و قامشلو هزاران فرزند قهرمان خود را بدون تردید برای آزادی کوردستان فدا کردند، در این مرحله همچنان به وظایف میهن‌دوستانه خود عمل کردند و رفقایمان بختیار و خبات را به صفوف جنبش آزادیخواهی روانه کردند. رفقا بختیار و خبات با هدف «آزادی رهبری، کوردستان آزاد» که خواسته خلقمان انتظار است جنگیدند و به شهادت رسیدند. ما مراتب همدردی خود را با خانواده‌های گرامی رفقایمان بختیار و خبات و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم."