اعلام هویت دو گریلای شهید عرصه درسیم

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی دو گریلا را که در عرصه درسیم به شهادت رسیده‌اند منتشر کرده و می‌افزاید: رفقایمان آردل و فرات به شهادت رسیدند. آنان برگزیدگان معاصری هستند که درس مقاومت صدها ساله خلقمان در درسیم را به گوش قاتلان داده بودند."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی دو گریلای شهید درسیم را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در آغاز ماه می در مناطق یاساک و دره سال عرصه درسیم، حین تحرکات نظامی دشمن میان گروهی از گریلاهای ما و نظامیان دشمن جنگ روی داد. رفقایمان آردل، فرات و عصیان که در جنگ به سختی زخمی شده بودند تا آخرین گلوله‌ خویش جنگیدند و برای انکه به اسارت دولت اشغالگر ترک درنیایند نارنجک‌های خود را منفجر کرده و به شهادت رسیدند. همچون صدها زن و مرد قهرمان درسیم که در زمان قتل‌عام ١٩٣٨ درسیم برای تسلیم ناپذیری خود را از صخره‌ها پرتاب کردند، رفقایمان آردل، فرات و عصیان از این فرهنگ مقاومت صیانت به عمل آوردند و به نمایندگان روحیه فدایی آپویی مبدل گشتند. اینچنین جایگاه شایسته‌ای را در صفحات تاریخ به خود اختصاص دادند. هویت هوال عصیان که در این جنگ به شهادت رسید پس از کسب جزئیات کامل متعاقبا اعلام می‌شود.

جزئیات شناسنامه دو هوال به نام‌های آردل و فرات به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: بشرا کایا

   کد سازمانی: آردل پویراز

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: حفصه - عزالدین

  تاریخ و محل شهادت: می ٢٠٢١ / درسیم

   نام و نام خانوادگی: رمضان بایاف

   کد سازمانی: فرات أرکندی

   محل و سال تولد: آدانا

   نام مادر – نام پدر: سکینه - عبید

  تاریخ و محل شهادت: می ٢٠٢١ / درسیم

آردل پویراز

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی شهدا آردل و فرات تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"رفقایمان آردل و فرات با شخصیت تسلیم ناپذیر خود علیه اشغالگری و قتل‌عام توانستند مقاومت را به ثمر برسانند و به ملیتان‌های نمونه آپویی مبدل شدند. همزمان آنان برگزیدگان معاصری هستند که درس مقاومت صدها ساله خلقمان در درسیم را به گوش قاتلان داده بودند. مراتب تسلیت خود را نخست به خلقمان در الیح و عشیره أرکندی گرامی که فرزندان قهرمان خود را برای آزادی میهن و خلق به جنبش آزادیبخش کوردستان بخشیده است و همچنین به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."