آمد شاهو: جوانان و زنان ابتکار مقاومت مدرن علیه فاشیسم و دیکتاتوری را بر عهده گرفته‌اند

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در گفتگو با خبرگزاری جوان به اهمیت وحدت مردم و گریلا در چهار بخش کوردستان، استراتژی مبارزات انقلابی مردم، نقش جوانان و زنان در مبارزه علیه فاشیزم و دیکتاتوری پرداخت.

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در ابتدای گفتگوی خود با اشاره به مبارزات خلق کورد در داخل و خارج از کوردستان علیه خیانت و اشغالگری، اهمیت اتحاد مردم و گریلا علیه دشمنان را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: جنگی که هم اکنون در کل منطقه در جریان بوده، جنگی ویرانگر است که توسط نظام مدرنیته سرمایه‌داری توسعه یافته. یعنی جنگ اساساً بین نظام مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته دمکراتیک است. نظام مدرنیته سرمایه‌داری در راستای سیاست‌های سلطه‌گری در حال گسترش جنگ و خشونت است، زیرا آنها قدرت خود را از طریق جنگ تضمین می‌کنند.

آمد شاهو در ادامه با بیان اینکه یکی از نیروهای که امروزه تابع مدرنیته‌ی سرمایه‌داری بوده، دولت ترکیه است، افزود: دولت ترکیه می‌خواهد با گسترش جنگ و درگیری از آشفتگی و بحران فعلی داخلی این کشور فرار کند. از این رو رژیم فاشیست با حمایت ناتو و آمریکا حملات خود را تشدید کرده، حملات اشغالگرانه به مناطق حفاظتی میدیا این مسئله را روشن می‌سازد که به طور کلی ذهنیتی ضد کورد وجود دارد و نیروهای سرمایه‌داری قصد دارند با نابودی رهبر آپو و گریلا خلق کورد را قتل‌عام کنند.

عضو مجلس پژاک می‌گوید سیاست همه جانبه اشغالگران علیه کوردستان باعث شده که خلق کورد برای حفظ موجودیت و هویت خود در هر نقطه از کوردستان و جهان پرچم مبارزات علیه خط خیانت و اشغالگری را بر افراشته کنند. مبارزات مردم در داخل و خارج از کوردستان علیه اشغالگران و نظام سرمایه‌داری مقاومت رهبر آپو و گریلاهای کوردستان را شکوهمندتر خواهد کرد. مبارزات یکپارچه مردم و گریلا ضامن ثبات و آزادی و دمکراسی است.

ملتی که برای ارزش‌ها و هویت خود مبارزه می‌کند، ثابت می‌کند که تحمیل برده‌داری و اشغالگری را نمی‌پذیرد و برعکس، برای ساختن یک نظام آزاد و دمکراتیک پیشقدم می‌شود. به همین دلیل مردم کورد تا پیروزی به مبارزات مشروع خود ادامه خواهند داد.

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در بخشی دیگر از گفتگوی خود به نقش زنان و جوانان در مبارزات آزادیخواهانه علیه اشغالگران می‌پردازد و می‌گوید: در مقاومت و مبارزه‌ی بی‌سابقه‌ای که در منطقه آواشین و متینا و به کل در مناطق حفاظتی میدیا علیه فاشیزم و دیکتاتوری در جریان است، جوانان و زنان ابتکار این مقاومت مدرن را به دست گرفته و شجاعانه با وحشیانه‌ترین رژیم و سلاح‌ها مبارزه می‌کنند. از این رو جوانان و زنان آپویی با رشادت شگفت‌انگیز خود امید و ایمان بشریت را روشن کرده و جهان را اسیر مقاومت شکوهمند خود کرده و الهام بخش بشریت شده‌اند.