امروز نیروهای بین‌المللی از حقوق بشر فقط در راستای منافع خود بهره می‌برند

دکتر هنر امین کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید: دخالت‌های خارجی علت بدی وضعیت کنونی عراق از لحاظ سیاسی و اقتصادی است.

دکتر هنر امین حسن جانشین رئیس دانشگاه چرمو، دارای دکترای حقوق در جرایم بین‌المللی است، در دیداری ویژه در رابطه با دخالت کشورهای ابر قدرت و منطقه‌ای در امور عراق، تنش‌ها و مشکلاتی که عراق با آنها روبروست، حملات و تجاوز‌های مداوم ترکیه به خاک عراق و اقلیم کوردستان و همچنین مسئله حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

'آنچه در عراق رخ می‌دهد، به دلیل دخالت‌های خارجی است'

در رابطه با تاثیر دخالت‌های کشورهای خارجی در عرصه سیاسی عراق، دکتر هنر امین دارای دکترای حقوق در جرایم بین‌الملل با خبرگزاری فرات گفت: تمامی مسائل و رخدادهایی که در عراق وجود دارد، بخشی از آن با رخدادهای سیاسی بین‌المللی مرتبط است. منافع دولت‌های ابر قدرت در آن است که از لحاظ سیاسی در عراق دخالت کنند و به همین دلیل همه‌ی مشکلات و مسائلی که در عراق وجود دارد، در درجه‌ی اول به دلیل دخالت ابرقدرتها و در درجه‌ی دوم به دلیل دخالت کشورهای منطقه است. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم، آنچه در عراق می‌گذرد به دلیل دخالت‌های کشورهای ابرقدرت و کشورهای منطقه است و سایر کشورها به طور مستقیم بر شرایط عراق موثر هستند.

'حمله به مصطفی کاظمی یک واکنش بود'

در رابطه با حمله به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، دکتر هنر امین گفت: زمانی که نتیجه هر انتخاباتی اعلام می‌شود گروهی در آن پیروز شده و گروهی شکست می‌خورند. در این انتخابات نیز برخی از نیروهایی که در انتخابات گذشته بیشتر کرسی‌ها را به دست آورده بودند، شکست خوردند. این نیروها دارای اسلحه و نیروی نظامی هستند و خود را آماده کرده بودند تا در این انتخاب به نیروی بزرگتری دست یابند. زمانی که شورای نخست وزیری پاسخ تظاهرکنندگان را داد، نیروهایی که پشتیبان تظاهرکنندگان بودند، این واکنش را نشان داده و به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق حمله کردند.

'در عرصه‌ی سیاسی عراق تاثیر بدی خواهد داشت'

وی همچنین گفت: امیدوارم مسائل افزایش نیابد و سبب ایجاد جنگ مذهبی داخلی نشوند. به همین دلیل به نظر من حمله به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق نتیجه‌ی انتخابات بود. امیدوارم این مسائل و مشکلات گسترش نیابد چون تاثیر بدی بر عرصه سیاسی و وضعیت اقتصادی عراق خواهند گذاشت.

'قوانین بین الملل اجازه نمی‌دهند این مرزها را بشکنند'

در رابطه با مرزها و حق حاکمیت کشورها بر اساس قوانین بین‌الملل، این کارشناس حقوق بین‌الملل به خبرگزاری فرات گفت: هر کشوری که به عضویت سازمان ملل در می‌آید، مرزهای جغرافیاییش مشخص شده و اجازه نمی‌دهند، هیچ کشور دیگری به این مرزها تجاوز کند و حق حاکمیت این کشورها را نقض کند. در قوانین بین‌الملل چندین معیار وجود دارند که به کشورها اجازه می‌دهند مرزهای کشور دیگر را نقض کنند.

'ترکیه با بهانه‌ی تهدید امنیت ملی به حملاتش مشروعیت می‌بخشد'

در رابطه با تجاوز به مرزهای عراق توسط کشورهای منطقه به ویژه ترکیه این کارشناس حقوق بین‌الملل به خبرگزاری فرات گفت: در قوانین بین‌المللی یکی از معیارهایی که به کشورها اجازه می‌دهد مرز کشور دیگری را نقض کنند، این است که از خاک آن کشور به آنها حمله شود. اخیراً نیز می‌بینیم که ترکیه به صورت مداوم به مرزهای اقلیم کوردستان و عراق تجاوز می‌کند. ترکیه به بهانه‌ی تهدید علیه امنیت ملی سیاسی و نظامی خود در جامعه بین‌الملل تلاش می‌کند به تجاوزات خود به مرزها و حملاتش به خاک عراق و اقلیم کوردستان مشروعیت ببخشد. این بهانه فقط در زمانی می‌تواند به کار گرفته شود که این کشور خود نتواند مانع از حملات از داخل خاکش به کشور دیگر شود و کار دولت عراق این است که از طریق جامعه‌ی بین الملل مانع از تجاوزات ترکیه به خاک عراق شود.

'بر اساس قوانین بین‌الملل باید حقوق حفظ شود'

درباره حقوق بین‌الملل در رابطه با زندانیان دکتر هنر امین اعلام کرد: حفظ حقوق زندانیان بر اساس قطعنامه سازمان ملل یکی از معیارهای اصلی حقوق بشر است که باید حفظ شود. اگر زندانی یک شهروند عادی باشد، یا اگر رئیس کشور و یک سرکرده‌ی نظامی باشد، در هر حال بر اساس قوانین بین‌الملل باید حقوق او حفظ شود.

در پایان در رابطه با حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، دکتر هنر امین گفت: زمانی که یک سرکرده‌ی خلق کورد زندانی می‌شود، باید همه‌ی حقوق او رعایت شود، اما متاسفانه آنچه اکنون در سطح بین‌المللی دیده می‌شود این است که حقوق بشر فقط برای حفظ منافع نیروهای هژمونگراست. اینگونه نیز کشورهای منطقه هر زمانی که بخواهند علیه خلق کورد به بهانه‌هایی مانند حفظ امنیت ملی حمله می‌کنند. به سخنان کشورهای منطقه نیز در جامعه بین الملل بیشتر از سخن یک رهبر کورد اهمیت داده می‌شود.