"اندیشه و فلسفه رهبر آپو دلیل عضویت من در پ.ک.ک است"

هیوا سنە، گریلای عضو ه.پ.گ: "فلسفه رهبر ملت کورد، عبدالله اوجالان مبتنی بر برابری و دمکراسی است." وی اظهار داشت که بزرگترین دلیل عضویت وی در این حزب اندیشه‌های رهبر آپوست.

گریلای نیروهای مدافع کوردستان (ه.پ.گ)، هیوا سنه اظهار داشت که انقلاب آزادی همانند انقلاب‌های سابق و قبلی نیست و افزود، تنها راه آزادی پیوستن به صفوف مبارزان آزادی است. هیوا سنه در مورد جستجوی خود برای آزادی صحبت کرد و گفت: "دشمن همیشه جوانان کورد را هدف قرار داده است. جوانان را اعدام می‌کند، زمینه‌های اعتیاد آنها را ایجاد می‌کند. برای مقابله با سیاستهای حکومت و این حملات بە جستجوی پاسخ برای سوالاتم رفتم. پیشتر نام سازمانی را شنیده بودم  که در هر چهار بخش کوردستان در برابر ظلم و اشغالگری ایستادگی و مبارزه می‌کند. اینگونه بود که با پ.ک.ک آشنا شدم."

هیوا سنه سپس در پیوند با توطئه بین‌المللی و ناامیدی ناشی از آن صحبت کرد و گفت: "وقتی رهبر آپو ربوده شد، چنین تصوری در ذهن ما خطور کرد. رهبر سازمان دستگیر شد، انقلاب پایان یافت. اما بعدا درک کردم که انقلاب و شورشی که رهبری ایجاد کرده است، مانند انقلاب‌های قبل از آن نیست. در این انقلاب که رهبر ایجاد کرد، مشارکت افراد و جامعه از هر گوشه کوردستان شکل گرفت. این انقلابی که دشمن سعی در نابودی آن دارد، صاحب اندیشه و ایدئولوژی بسیار قدرتمند و پر ارزشی شده است. این ایدئولوژی و اندیشه نیرومند برای ما امیدبخش و خوشحال کننده است. در همین چهارچوب و با تاثیر از این اندیشه باور من به انقلاب و مبارزه قویتر شد و من آن را به عنوان راه حل دیده و پذیرفته‌ام."

گریلا هیوا سنه در پایان سخنان خود تاکید کرد که بزرگترین عاملی که باعث شد وی به صفوف حزب بپیوندد رهبر ملت کوردستان عبدالله اوجالان بود و گفت: "فلسفه‌ای که رهبری در اختیار ما قرار داد، مبتنی بر برابری و دمکراسی است."