انور مسلم: مبارزه برای آزادی عفرین اشغالی، از جمله وظایف حزب ماست

انور مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک اعلام نمود که اراده اهالی عفرین، سریکانی و گری سپی از تمام اشغالگران قدرتمندتر بوده و نخستین وظیفه حزب آنها تلاش برای رهایی عفرین و نقاطی است که از سوی اشغالگری ترک و تبهکاران وابسته به آن اشغال شده است.

هیاتی از مناطق اشغال شده عفرین روز گذشته در دفتر حزب اتحاد دمکراتیک در قامشلو با انور مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک دیدار و گفتگو کرد. این هیات مرکب از رمزیه شیخ موسی از اعضای حزب دمکراتیک کورد سوریه، عبدالحمید مصطفی ریاست مشترک جنبش دمکراتیک حلب و اسد حنان عضو مجلس حزب اتحاد دمکراتیک بود.

انور مسلم ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک، ناروین خبات، روزالین بکر و روهات ملا خلیل و قهرمان مامد از این هیات استقبال کردند. در این دیدار در خصوص مسائل مرتبط به وضعیت عفرین اشغالی، اقدامات مرتبط به تغییر دموگرافیک منطقه از سوی اشغالگران گفتگو بعمل آمد. همچنین سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل نقض حقوق چهار ساله حقوق بشر از سوی اشغالگران ترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انور مسلم در این دیدار اعلام کرد که حزب اتحاد دمکراتیک تاکید می‌کند که رهایی عفرین نخستین وظیفه حزب آنان بوده و حمایت از خلق عفرین تا زمان رهایی این شهر و بازگشت ساکنان به سرزمینشان مبنای اقدامات آنان خواهد بود.