سزای تملی: آقای اوجالان شخصیت اصلی برای دست‌یابی به راه حل است

سزای تملی نماینده ه.د.پ از حوزه انتخابیه وان که در چارچوب کارزار ما ه.د.پ‌-ای هستیم، در جولمرگ در شمال کوردستان سخنرانی کرده و اظهار داشت: تنها راه رهایی از فروپاشی، از میان برداشتن انزوا است. آقای اوجالان شخصیت اصلی برای دست‌یابی به راه حل است.

سزای تملی ریاست پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها و نماینده پیشین این حزب در پارلمان از حوزه انتخابیه وان که در چارچوب کارزار ما ه.د.پ-ای هستیم، با ساکنان و خلق منطقه جولمرگ دیدار کرد. تملی و هیات همراه وی، در فاصله بین جولمرگ و گوَر مورد استقبال ساکنان این منطقه قرار گرفتند.

با حرکت کاروان خلق و هیات همراه با سزای تملی، تمام راه‌های مرکز شهر به بهانه تعمیر جاده مسدود شدند. با این حال سزایی تملی با استقبال صدها نفر در مرکز شهر مورد استقبال اصناف و بازاریان این شهر قرار گرفتند. پلیس نسبت به سر دادن هر گونه شعاری هشدار داد.

سزای تملی در دفتر این حزب سخنرانی کرده و اظهار داشت: ما برای اقدامات و عملمان متکی به فکر و اندیشه هستیم، ما در فکر ایجاد یک جمهوری دمکراتیک هستیم و از طریق این فکر تاسیس آن امکان‌پذیر است. این تفکر، تفکر آقای اوجالان است. به اوجالان درود می‌فرستم. این فکر مهم وی نشان می‌دهد که خلق‌های ترکیه و خاورمیانه می‌توانند به یک پروژه مشترک دست پیدا کنند. به منظور به فراموشی سپردن این تفکر انزوا را بر قرار کرده‌اند. ۶ سال است که سیستمی از شکنجه در امرالی ایجاد کرده‌اند. اگر این تفکر را به حساب نیاورند و برای آن ارزشی قائل نباشند، این فکر را در حصر قرار دهند، حزب دمکراتیک خلق‌ها را تعطیل کنند، این میهن دیگر میهن نخواهد بود، بلکه دوزخ خواهد بود.

امرالی آدرس حل مسئله کورد است

تملی در سخنان خود ضمن اشاره به گفته‌های اردوغان در آمد اظهار داشت: این اردوغان بود که به فرایند حل مسئله کورد خاتمه داد. اردوغان می‌گوید که ه.د.پ بود، در حالیکه آ.ک.پ رئیس دولت بود. حاکمیت با توطئه‌ای این فرایند را خاتمه داد و کشور را به سوی جنگ سوق داد. تنها راه برای رهایی از فروپاشی، خاتمه دادن به انزواست. آقای اوجالان مخاطب اصلی حل مسئله کورد است.