آرین کوچر گریلای یژاستار: پیروزی برای ماست

آرین کوچر گریلای یژاستار اعلام کرد؛"درست است که دشمن با تکنولوژی مدرن می‌جنگد، اما ما نیز ایدئولوژی و عقیده داریم. تا زمانی که این ایدئولوژی و عقیده وجود داشته باشد و تا زمانی که این راه و اراده‌ی رفاقت وجود داشته باشد، ما پیروز خواهیم شد."

آرین کوچر گریلای یژاستار در مورد حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به منطقه‌ی هفتانین و پاسخ نیروهای گریلا علیه این حملات، با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد.

آرین کوچر گفت، نیروهای اشغالگر ابتدا به تپه‌ها و مناطقی رفتند که خالی از نیروهای گریلا بودند. وی گفت؛"ابتدا با جنگنده و هلی‌کوپتر‌هایشان منطقه را بمباران نمودند. سپس سرباز‌های خود را در مناطق خالی از نیروهای گریلا پیاده کردند."

‏آرین کوچر اعلام کرد، ارتش ترکیه نه تنها با سربازهایش بلکه با نیروهای کنترا، تبهکاران و مزدورانش حملات خود را آغاز کرد و گفت؛"آنچه برای ما بسیار ناراحت کننده بود این بود که کوردهای مزدور را آورده و در منطقه پیاده کردند و آنها با ما شروع به جنگ نمودند. دولت ترکیه خود به جنگ ما نیامد، بلکه جنگ را به وسیله‌ی آنها انجام داد."

آرین کوچر در مورد قهرمانی‌های جنگ هفتانین گفت؛"با روح و اراده‌ی رفقا گوران و اسمرها این عملیات شکست خورد. با روح و اراده فدایی تاکنون آنها تا آخرین گلوله جنگیدند و با روش نوین گریلایی، تکنولوژی‌های دشمن را خنثی کردند."

دشمن در هفتانین با تکنولوژی مدرن حملات خود را انجام داد و به این تکنولوژی و تکنیک‌های خود دلخوش بود. اما حملات آنها با شکست مواجه شد. ما خود را با فلسفه‌ی رهبری آموزش داده‌ایم. ممکن است دشمن با تکنولوژی بجنگد، اما ما نیز ایدئولوژی و عقیده داریم. تا زمانی که این ایدئولوژی و عقیده وجود داشته باشد، تا زمانی که این روح و اراده‌ی رفاقت وجود داشته باشد، ما به صورت پیروزمندانه پیروزی‌های بزرگتری را به دست خواهیم آورد و دشمنان را شکست خواهیم داد."

گریلا آرین کوچر در ادامه اعلام کرد، ارتش اشغالگر ترکیه در مقابل مقاومت گریلا نتیجه‌ای به دست نیاورد. وی گفت؛"دشمن انتظار داشت در هفتانین به نتیجه‌ای دست یابد، اما نتوانست این کار را انجام دهد. دشمن خود نیز دیگر می‌داند که شکست خورده است. به جای رسیده‌اند که نمی‌دانند در کجا و چه کاری انجام دهند. آنها اکنون در میان خود با اختلاف مواجه شده‌اند. از هر جهت دچار شکست شدند. چون در هفتانین نتوانستند پیروزیی به دست آورند، خواستند در گاره به نتیجه‌ای برسند، اما آنچه که  آنها می‌خواستند، به آن دست نیافتند. رفقا در آنجا عملیات آنها را شکست دادند. با روحیه و اراده‌ی شهید شورش دشمن شکست خورد. در غارها و در تونلها جنگیدند و با راه و تکنیک نوین گریلا دشمن را شکست دادند. دشمن ناچار شد عقب‌نشینی کند. حتی نتوانستند یک هفته دوام بیاورند. در گاره، هفتانین، متینا و در خط آواشین-زاگرس و در هر جایی دست به حمله می‌زنند، اما تاکنون نتوانسته‌اند و در آینده نیز موفق نخواهند شد نتیجه‌ای به دست بیاورند. این نیروی گریلا است که به پیروزی دست خواهد یافت."

گریلا آرین کوچر در پایان سخنان خود گفت؛"ما پیروز خواهیم شد اما خلق ما در باکور کوردستان نیز باید در عمل علیه این عملیات‌ها واکنش نشان داده و قیام کنند. اکنون خط کوردها آشکار شده است و به سمت پیروزی می‌رود. باید خلق کورد، زنان و جوانان کورد و همه‌ی خلق های فرودست این اشغالگری را نپذیرند و علیه آن قیام کنند."