اولوچ: ه.د.پ سنگر مقاومت شرافتمندانه است، تسخیر نمی‌شود

ساروهان اولوچ، رئیس فراکسیون ه.د.پ در گفتگو با مردم در بورسا به عنوان بخشی از کمپین "ما ه.د.پ در هر جایی سازماندهی خود را گسترش می‌دهیم" گفت:"ه.د.پ سنگر مقاومت شرافتمندانه‌ای است. نمی‌توانند آنرا تسخیر کنند."

حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) به عنوان بخشی از کمپین "ما ه.د.پ در هر جایی سازماندهی خود را گسترش می‌دهیم" از بازرگانان و مردم در مناطق یلدرم، گورسو و عثمانغازی در بورسا دیدن کرد.

اولین جلسه علنی ه.د.پ با حضور فرهاد انجو رئیس گروه ه.د.پ، عضو هیئت مدیره مرکزی ه.د.پ در ساختمان حزب در منطقه یلدرم برگزار شد. پس از جلسه، اولوچ و هیئت همراه با بازرگانان و مردم در مناطق یلدرم، گورسو و عثمانغازی دیدار کردند. با شعار "ه.د.پ امید است، امید پا برجاست" از هیئت استقبال شد.

در پی دیدار بازرگانان و مردم، بیانیهای در پارک مولانا در عثمانغازی قرائت گردید. فرهاد انجو ابتدا در آغاز سخنانی را ایراد کرد. انجو به فشارها بر حزب خود اشاره كرد و گفت كه به دليل اين حملات و فشارها، كمپين راه‌اندازی شده است. انجو همچنین بر اهمیت دیدار با مردم تأکید کرد و گفت که آنها شهر به شهر، خیابان به خیابان کار خود را انجام می‌دهند. انجو گفت: "ما صلح و آزادی را به هم خواهیم رساند" و افزود كه حملات به حزب آنها با حمایت مردم خنثی می‌شود.

ه.د.پ سنگر مقاومت شرافتمندانه است

سپس ساروهان اولوچ، رئیس فراکسیون ه.د.پ صحبت کرد. اولوچ مردم و بازرگانان را در زمینه کارزار تشویق و بر اهمیت کمپین از نظر تشکیلات تأکید کرد. اولوچ گفت که مبارزات آنها تا پایان تابستان ادامه دارد و در پایان بیانیه‌ای صادر خواهد شد.

اولوچ گفت که آنها خیابان به خیابان با مردم ملاقات کرده‌اند و گفت: "ما از تمام خیابانهای شهر عبور کردیم. دیدیم که ه.د.پ، حزبی نیست که درب آن قفل شود. ه.د.پ خلق است. ه.د.پ، سنگر مقاومت باشکوه مردم کورد است. ایده جمع کردن مردم ترکیه در کنار هم است. نمی‌توان جلوی آن را گرفت."

انزوا

اولوچ همچنین به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: "آقای اوجالان برای صلح می‌جنگد." اولوچ با یاداوری توافقنامه دولماباغچه اظهار داشت که دولت آن را قبول نکرده است. اولوچ  سخنان اوجالان در مورد مسئله کورد را که در آخرین ملاقات خود با وکلایش یاداور شد که گفته بود ، "من طی یک هفته می‌توانم مسئله را حل کنم" و افزود: "این حکومت صلح نمی‌خواهد. تا زمانی که صلح برقرار نشود ، ما در تصمیم خود مصمم هستیم. ما در صلح، آزادی و دمکراسی موفق خواهیم شد. پیروزی برای همه."