آیتن درسیم: پ.د.ک خط مزدوری و نوکری و همکاری را گسترش داده است/ باید اتحاد زنان تقویت شود

آیتن درسیم عضو شورای هماهنگی PAJK خاطرنشان ساخت که برای مبارزه زنان تداوم و تقویت اتحاد و انسجام از اهمیت برخوردار است.

آیتن درسیم، عضو شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کوردستان PAJK با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد. درسیم در این گفتگو بر اهمیت اتحاد و انسجام زنان در مبارزه علیه فاشیسم تاکید کرد.

آیتن درسیم در ابتدای سخنان خود اعلام کرد که مدرنیته سرمایه‌داری نه فقط در خاورمیانه، بلکه در تمام جهان بحران‌آفرینی کرده و در این باره اظهار داشت: کسانی که بیشترین ضربات را از این سیستم می‌خورند، حتی به عنوان انسان ملاحظه نشده و مورد تعدی قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و رفتارهایی که علیه آنها صورت می‌گیرد، مشروع هم نشان داده می‌شود. این موجود که با وی چنین رفتار می‌شود زن است، مبارزه زنان از ابتدای تاریخ در مقابل چنین وضعیتی واقعیتی بوده است. سیاستهای سرمایه‌داری امروزه بر منطقه بیشترین تاثیر را بر زنان داشته است. رهبری ما زن را به عنوان نخستین ملتی که تاراج شده است تعریف می‌کند. بسیاری از اندیشمندان هم بر این مسئله تاکید کرده‌اند.

گردهمایی و اتحاد جنبش‌های تقسیم شده زنان یک خلق حایز اهمیت است

آیتن درسیم همچنین اظهار داشت که سازماندهی و گردهم آوردن زنان به شیوه کنفرانس زنان خاورمیانه و جستجو برای کسب راه حل از اهمیت برخوردار بوده و در این باره افزود: جستجو برای دست یابی به راه حل، فعالیت و مقاومت‌های زنان در هر چهار سوی جهان امروز کاملا مد نظر قرار دارد. از اروپا تا خاورمیانه مبارزه مهم زنان حضور دارد. اما این مبارزه از موضعی دچار شکاف شده برخوردار است. مهم این است که این جنبش‌ها دچار شکاف گردهم آمده و به یک نیرو مبدل شوند. بسیار مهم است که علیه مدرنیته سرمایه‌داری، زنان خود را در ابعاد ایدئولوژیک، فکری و دفاعی به شیوه‌ای مشترک سازماندهی کرده و به نیرو تبدیل کنند.

آیتن درسیم عضو شورای هماهنگی پاژک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان کورد علیه فاشیسم از تجربه‌ای بزرگ برخوردار بوده و جنبش آزادی‌طلبانه زنان ما در درجه نخست در هر چهار بخش کوردستان، در جغرافیایی که در آن حضور دارد، علیه فاشیسم، دولت هژمون، علیه انکار همواره دست به مبارزه زده و از روز نخست تا کنون همواره در مسیر سازماندهی شدن گام برداشته شده است. در میان گریلا خود را سازماندهی کرده است، در روژآوا، در شنگال، در باشور، در روژهلات و باکور خود را سازماندهی کرده است. در کنفرانس تصمیم گرفته شده است که زمینه گفتگوهای جدی و مداوم فراهم شود. این مسئله بسیار اهمیت دارد. تقویت و نهادینه کردن اتحاد و انسجام زنان در پلتفرمی جداگانه بسیار مهم است.

در خصوص قتل‌عام کورد به توافق رسیده‌اند

آیتن درسیم در ادامه سخنان خود حملات اشغالگرانه دولت ترک به باشور، روژآوا و باکور کوردستان را ارزیابی کرده و اظهار داشت: نیروهای هژمون بین‌المللی امروز نقشی را بر فاشیسم اردوغانی محول کرده‌اند. این دو از همدیگر استفاده کرده و به نوعی به توافق رسیده‌اند. مشاهده می‌شود که در خصوص قتل‌عام کورد به توافق رسیده‌اند.

آیتن درسیم در ادامه افزود که جنبش آزادی ۴۰ سال است که در مقابل هر گونه فاشیسمی جنگیده و در این باره افزود: هر روز و هر لحظه‌ای خطاب به ما اعلام کردند که اینگونه آنها را خاتمه خواهیم داد، آنها را نابود می‌کنیم، اما کسانی که این سخنان را بر زبان می‌راندند، همه رفتند، خودشان از میان رفتند. امروز فاشیسم سیاه با راهکارهای وحشیانه به خلق‌ها حمله کرده و می‌خواهد جنبش آزادیخواهانه ما را که نیروی مقاومت خلق‌ها است نابود کند. در واقع باید این مسئله را بر عکس درک کرد. این گونه از فاشیسم که به پایان عمر خود رسیده است، برای اینکه خود را از این وضعیت به بن‌بست رسیده نجات دهد، به خلق حمله کرده و دست به قتل‌عام می‌زند.

به همین دلیل است که تلاش می‌کند تا اقدامات نیمه کاره تبهکاران را به نتیجه رسانده و  به خلق شنگال حمله کرده و بیمارستان را بمباران می‌کند. در روژآوا مردم غیر نظامی را می‌رباید، به قتل کودکان دست می‌زند، شنگالی‌هایی که رژیم اردوغان فاشیست به آنها حمله می‌کند، اعلام می‌کنند که ما می‌خواهیم شنگالی خودمدیریتی و مستقل تابع عراق را با برخورداری از اعتقادات و فرهنگ خودمان ایجاد کنیم. شنگالی‌ها از مجلس خود برخوردارند، از نیروی دفاعی خود برخوردارند، تصمیاتشان را خودشان می‌گیرند. فاشیسم نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کند و تلاش می‌کند فرمان جدیدی را علیه آنان به اجرا در بیاورد. در روژآوا نیز به همان نحو دست به حمله می‌زند. علت نیز این است که خلق می‌خواهد خود، مدیریت خود را در دست داشته باشد.

در هم شکستن حملات فاشیستی با سازماندهی خلق، جوانان و زنان امکان‌پذیر است

اما فاشیسم نمی‌تواند مقاومت کند. از میان برداشتن این حملات با سازماندهی خلق‌ها، زنان و جوانان امکان‌پذیر است. توجه داشته باشید، در آواشین، متینا و هفتانین و خاکورک، بیش از چهار ماه است که حملات اشغالگرانه ادامه دارند، واقعیتی از مقاومت در این جا وجود دارد که اجازه نمی‌دهد دشمن حتی یک قدم پیشروی کند. تکنولوژی، حملات شیمیایی و از هر چیزی که بتوانند استفاده کرده‌اند، اما با اراده انسانی، با گریلاهای مدرنیته دمکراتیک و مقاومتی که صورت گرفته است، نیروهای دشمن در محاصره افتاده‌اند. انسان زمانی به اراده تبدیل می‌شود که آزادی در آگاهی او شکل می‌گیرد. زمانیکه که آزادی خود اطلاع پیدا می‌کند، آن زمان است که در مقابل تانک، توپ و هواپیماها و قدرتمندترین سلاح‌ها با اراده خود به پیروزی می‌رسد.

در مقابله با فاشیسم، واقعیت یک خلق سازماندهی شده و دارای اراده، به پیروزی می‌رسد. این نه فقط برای کورد، برای خلق‌هایی که در این جغرافیا زندگی هستند صائب به نظر می‌رسد. خلق‌های سازماندهی شده با مبارزه خود، با موضع مشترک خود علیه فاشیسم، به فاشیسم خاتمه داده و در نهایت بهار را برای خلق‌ها به ارمغان خواهند آورد.

پارت دمکرات کوردستان خود را به دولت ترک، به اشغالگری وابسته کرده است

درسیم آیتن عضو شورای هماهنگی پاژک در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به همکاری‌های پارت دمکرات کوردستان با اشغالگران اظهار داشت: پارت دمکرات کوردستان خود را  دولت ترک، به نیروهای فرادست پیوند زده است، خط مزدوری و نوکری و همکاری را گسترش داده است. در این باره مثال‌های فراوانی وجود دارند. بسیاری از انقلابیون را به قتل رسانده‌اند، هم اکنون نیز همین اقدامات را انجام می‌دهند. از طرف دیگر هیاتهایی را اعزام کرده و وعده می‌دهند که ’ما خون خواهران و برادارنمان را بر زمین نمی‌ریزیم. و این در حالی است که خاک تو، میهن‌ات، جغرافیای تو هر روز از سوی اشغالگران بمباران می‌شود، هزاران روستای تو تخلیه شده‌اند، خلق بدون خانه و کاشانه مانده است، اموالشان از دست رفته است. آنچنان راه را برای اشغالگری کوردستان بازکرده‌اند که با این گفته که ’ما خون خواهران و برادرانمان را بر زمین نمی‌ریزیم، ما به سوی گریلا شلیک نکرده‌ایم’، کافی نیست، دفاع از خود با چنین سخنانی، بدون معناست. تویی که به هر نحو ممکن اطلاعات را در اختیار رژیم فاشیست اردوغان، دشمن سوگند خورده کورد قرار می‌دهی، این تو هستی که اجازه می‌دهی طبیت به تاراج برود و اجازه می‌دهی که بر روی خاک تو پایگاههای نظامی احداث شود. این تو هستی که بین نیروهای گریلا و دشمن قرار می‌گیری و زمینه را برای حمله دشمن مساعد می‌کنی. مگر این بر زمین ریختن خود خواهر و برادر نیست؟ گاره، آواشین، متینا، هفتانین کجا هستند؟ کسانی که به هر نحو ممکن از دولت ترک حمایت می‌کنند تا این مناطق را اشغال کند، زمانیکه دشمن فردا وارد سلیمانی و هولیر شود، آیا موضعگیری نمی‌کنند؟ لازم است تاریخ را بدرستی قرائت کرد. خلق و خلق‌ها از همه چیز اطلاع دارند. به همین دلیل است که با نام جنبش زنان آزاد ما می‌دانیم که سازمان‌های نوکر و همکار درصدد تلاش برای انجام چه کاری هستند. برای اتحاد ملی ما توجهی به این سازمان‌ها نمی‌کنیم، ما به صدای زنان باشور کوردستان توجه می‌کنیم. در صورتیکه جنبش‌های زنان متحد شود، این جنگ پلید خاتمه پیدا کرده و به خط نوکری نیز به پایان می‌رسد.

درود به مقاومت خلقمان علیه خط خیانت در باشور کوردستان

بر این اساس به مقاومت خلقمان در باشور کوردستان، زنان باشور، جوانان باشور در مقابله با خیانت درود می‌فرستم. این مبارزه با توسعه پیدا کند. زنان کوردستان از چنین تجربه‌ای برخوردار هستند. مهم این است که با جسارت در این رابطه تصمیم قاطع بگیرند. بخش دیگر آن را هم سازماندهی پوشش می‌دهد. به نمایندگی از پاژک، ما بیش از هر زمان دیگری آماده هستیم و همیشه بر این مبنا مبارزه را ادامه خواهیم داد.