باقی ماندن ٢٠ جنازه نظامیان ترکیه در زاپ

گریلاهایی که در شکفتا بریندارا علیه رژیم متجاوز ترک می‌رزمند اعلام کردند که حداقل ٢٠ جناز نظامیان ترک از ٢٠ روز پیش در منطقه کوریکون عرصه زاپ باقی مانده‌اند.

وقتی گریلاها مانع ورود بالگردهای سکورسکی به منطقه شدند و متجاوزان و جاش‌ها نیز از حملات زمینی ناامید شدند، جنازه‌های نظامیان کشته شده رژیم ترک بر زمین باقی ماندند. ٢٠ جنازه نظامیان ٢٠ روز است که در کوریکون قرار داشته و ارتش ترک آنها را به حال خود رها کرده و حتی نیازی نمی‌بیند که در مورد سرنوشت آنها اطلاعیه‌ای صادر کند.

در فاصله روزهای ١۴-١٧ آپریل ٢٠٢٢ ارتش اشغالگر ترک منطقه شکفتا بریندارا در عرصه زاپ را هدف حملات سنگین هوایی و توپخانه قرار داد. ارتش ترک با خیال اینکه تمامی گریلاهای مستقر در منطقه را امحا کرده است روز ١٧ آپریل تلاش نمود با بالگردهای سکورسکی به هلی‌برن نظامیان خود در منطقه دست زند.

گریلاهای مستقر شده در تونل‌های جنگ و اراضی منطقه شب‌هنگام در حالیکه ۴ پهباد تجسسی در آسمان منطقه حضور داشتند اجازه ندادند بالگردها به منطقه شکفتا بریندارا نزدیک شوند. بالگردهایی که متحمل ضربات گریلا شده بودند به ناچار آسمان منطقه را ترک کردند.

ارتش ترک روز ١٨ آپریل با حملات سنگین هوایی و بمباران بالگردهای کبرا درصدد بود تا از زمین به منطقه نفوذ کرده و در آن مستقر شود. ارتش ترک تلاش بسیاری کرد تا خود را به تونل‌های جنگ منطقه شکفتا بریندارا برساند.

تیم‌های متحرک گریلا که از نخستین ساعات جنگ مهم‌ترین بازیگردان این برخودان بودند متجاوزان را هدف قرار داده و مجبور به عقب‌نشینی کردند.

نظامیان ترک برای نجات از انتقام نیروهای گریلا با گشودن چادر‌های استتار شده و بارانی‌ سعی کردند فرار کنند، اما این اقدام نیز با شکست مواجه شده و حین فرار هدف قرار داده شدند.

نظامیان ترک که جنازه‌ کشته‌های خود را بسوی نقطه‌ای در کوریکون برده بودند خود در اراضی منطقه پراکنده شدند.

گریلاهای شکفتا بریندارا اظهار کردند که در کوریکون بیش از ٢٠ جنازه نظامیان ترک در میان حصیر و بارانی پیچیده شده‌‌اند. به دلیل جلوگیری از ورود بالگردهای سکورسکی توسط نیروهای گریلا این جنازه‌ها ٢٠ روز است که در منطقه باقی مانده‌اند. ارتش ترک که شهامت جنگ زمینی با گریلا را از دست داده است دست به دامن جاش‌ها شد تا این اجساد را خارج کنند. اما جاش‌ها نیز شکست خورده و ناکام ماندند.

ارتش ترک در مورد سرنوشت نظامیانی که به منطقه شکفتا بریندارا گسیل کرد اطلاع‌رسانی نمی‌کند، برعكس برای پنهان‌کاری در تعداد کشته و زخمی‌های خود به انتشار گزارش‌های کذب روی آورده است.