بستگان دستگیرشدگان بهدینان: دادگاه و قانون در اقلیم کوردستان وجود ندارد

بستگان و خانواده‌ی دستگیر شدگان بهدینان اعلام کردند، وضعیت جسمانی و سلامت آنها بسیار نامساعد است و بسیار ضعیف شده‌اند. آنان خواستار آزادی عزیزان خود هستند، زیرا دستگیرشدگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و بی هیچ دلیلی دستگیر شده‌اند.

آمد سلیمان کمال فرزند یک پیشمرگه قدیمی انقلاب گُلان است. پدر او ۱۱ ماه است که در زندان می‌باشد و به وی اتهام جاسوسی وارد شده است. آمد امروز در مقابل دادگاه هولیر حاضر شد تا ناظر پروسه‌ی دادگاهی پدرش باشد، اما نشسته دادگاه به وقت دیگری موکول شد.

آمد به خبرگزاری روژ نیوز گفت: دادگاه در اقلیم کردستان، فقط اسم دادگاه را یدک می‌کشد. قانون در اینجا وجود ندارد. ما را به اینجا آورده‌اند تا به ما اهانت کنند. بستگان ما را به مقابل دادگاه کشیده‌اند سپس بیرون آمده و گفتند، دادگاه به وقت دیگری موکول شده است. بر اساس چه قانونی دادگاه عقب افتاده است؟

آمد همچنین گفت: من پسر یک پیشمرگه‌ی قدیمی انقلاب گُلان هستم. حکومت اقلیم کردستان و دادگاه‌های اقلیم کردستان ما را جاسوس و مزدور می‌دانند. این حکومت دیگر هیچ معنی ندارد. دادگاه‌ها همه سیاسی هستند و دادستان‌ها و قاضی‌ها همه وابسته به یک طیف سیاسی می‌باشند.

آوستا دختر کوچک سلیمان کمال است. وی برای انتقاد از پ.د.ک یک پلاکارد را به دست گرفته که بر روی آن نوشته شده است؛"نتیجه انقلاب گُلان کنج زندان است" و می‌خواهد بگوید، به جای آنکه به پدرش پاداش داده شود، او اکنون زندانی می‌باشد.

آوستا در مورد وضعیت جسمانی و سلامت دستگیرشدگان که از دور آنها را دیده بودند، به روژنیوز گفت: وضعیت جسمانی آنها بسیار نامساعد است و بسیار ضعیف شده‌اند. ما خواستار آزادی بستگانمان هستیم چون آنها بی‌گناه هستند و بدون هیچ دلیلی دستگیر شده‌اند.

وی همچنین گفت: مدت ۱۱ ماه است که پدر خود را ندیده‌ام. وضعیت آنها بسیار بد است. حتی رنگ پوست آنها عوض شده است. من بسیار به سختی پدر خود را شناختم. فقط به دلیل آنکه خواستار حقوق و آزادی خود شدند.

وی همچنین گفت: من حتی پدر خود را نشناختم. پدرم را به بهانه جاسوسی دستگیر کردند، اما پدر من آزادیخواه بود. مدت ۱۱ ماه است که پدرم را ندیده‌ام. پیش نیروهای آسایش خواستم او را ببینم، اما آنها اجازه ندادند و آنها را با خود بردند.

همچنین کاوه عبدالقادر عضو پارلمان اقلیم کوردستان از فراکسیون نسل نو نیز گفت: ما به عنوان عضو پارلمان ناظر بودیم و وارد دادگاه شده و در جلسه دادگاهی آماده بودیم. اما آنچه که ما دیدیم دادگاهی نبود. به بهانه‌ی این که قاضی دادگاه حاضر نشده است، دادگاه را به وقت دیگری موکول کردند.

وی همچنین اعلام کرد که جلسه دادگاه به ۱۲ ژوئن/ ٢١ تیر موکول شده است. بهانه‌ی آنها این بود که یکی از اعضای دادگاه حاضر نشده است و گویا قاضی حاضر هیچ اطلاعی در مورد این پرونده نداشته و به همین دلیل دادگاه را به وقت دیگری موکول کرده است.

این در حالی است که پس از ۱۱ ماه از دستگیری انها، امروز جلسه اول دادگاه تعدادی از دستگیرشدگان بهدینان که متشکل از عمر خالد استاد دانشگاه، فرصت احمد مهندس، جمال خلیل معلم، سلیمان کمال بازنشسته و سلیمان موسی استاد دانشگاه قرار بود برگزار شود. اما به دلیل حاضر نشدن قاضی اصلی این پرونده دادگاه به دوازدهم ماه جاری  موکول شد.