بیلان سه ماه جنگ گریلاهای کوردستان علیه ارتش غاصب ترک؛ در ٣٩٨ عملیات ۴٩۴ اشغالگر کشته شدند

ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای بیلان سه ماه مقاومت نیروهای خود در چارچوب جنگ خابور و شاهین‌های زاگرس را منتشر کرد. ه.پ.گ می‌گوید نیروهای گریلا در سه ماه گذشته ٣٩٨ عملیات را به انجام رساندند و در نتیجه این عملیات‌ها ۴٩۴ اشغالگر کشته شدند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان با صدور اطلاعیه بیلان سه ماه جنگ با ارتش اشغالگر ترک را منتشر کرد. این آمار مربوط به کارزارهای انقلابی «جنگ خابور» و «شاهین‌های زاگرس» در فاصله زمانی ٢٣ آوریل/ ٢ اردیبهشت تا ٢٣ ژوئیه/ ٢ مرداد می‌باشد.

بنابر اطلاعیه ه.پ.گ آمار سه ماه جنگ گریلایی در چهارچوب «جنگ خابور» و «شاهین‌های زاگرس» با ارتش اشغالگر ترک به شرح زیر است؛

عملیات نیروهای گریلا؛

- ٢ عملیات کمین‌گذاری

- ١٠ عملیات مخفیانه

- ٢۵ عملیات همزمان و هماهنگ

- ٣٩ عملیات ضربتی

- ٣٩ عملیات پدافند دفاع هوایی

- ۴۴ عملیات سوءقصد

- ٧٢ عملیات تله انفجاری- انهدامی

- ٧٩ عملیات با سلاح سنگین

- ٨٨ عملیات تهاجمی

- در مجموع ٢٩٨ عملیات از سوی نیروهای گریلا به انجام رسیدند.

نتایج عملیات نیروهای گریلا؛

- ۴٩۴ اشغالگر به سزای اعمالشان رسیدند و از پای درآمدند

- ۶٢ اشغالگر زخمی شدند

تعداد رفقای شهید ما در این عملیات‌ها؛

- ۶٣ رفیق به شهادت رسیدند

ه.پ.گ در ادامه خاطرنشان کرده است که علی‌رغم آنکه ارتش غاصب ترک از هوا و زمین به مناطق حفاظتی گریلا حمله‌ور شده است اما نتوانسته است موفقیتی کسب کند. ارتش ترک پس از ناکامی و شکست به شیوه‌ای گسترده از سلاح‌های شیمیایی بهره گرفته است و تنها در ماه اخیر ۵٠ بار از سلاح شیمیایی و گازهای سمی در حمله به نیروهای گریلا استفاده کرده است. ه.پ.گ می‌افزاید ارتش ترک در سه ماه گذشته در مجموع بیش از ۶٧ بار در حمله به تونل‌های جنگ و مواضع نیروهای گریلا از سلاح شیمیایی و گازهای سمی استفاده کرده است.

ه.پ.گ آمار خودروها و تجهیزات ارتش ترک را که از سوی نیروهای گریلا در سه ماه گذشته هدف قرار داده و متحمل ضربه کرده‌اند بدین شرح اعلام نموده است؛

- ٢ خودرو زرهی

- ٣ بیل مکانیکی

- ٢ هلی‌کوپتر تهاجمی

- ۶ درون

- ۶ هلی‌کوپتر

تجهیزات نظامی که از سوی نیروهای گریلا منهدم شده‌اند؛

- ١ دستگاه خودرو از نوع ترانیست

- ١ خودرو زرهی از نوع کرپی

- ١ خودرو هدایت از راه دور و سپر ضد گلوله آن

- ٢ خودرو زرهی از نوع رئو

- ٢ خودرو نظامی عادی

- ٣ سنگر نارنجك‌انداز

- ۵ قبظه سلاح آ۴ و مواضع آن

- ١ محل گردهمایی و صرف غذا

- ١ دوربین تلسکوپی

- ۶ چادر

- ٢ مین‌یاب

- ٣ درون

- ۴ رادار

- ٢ دوربین روی سر

- ٢۴ دوربین مدار بسته

- سپرهای ضد گلوله

- ده‌ها تُن ماده منفجره و صدها موضع.

تجهیزات نظامی که از سوی نیروهای گریلا به غنیمت گرفته شدند؛

- ١ بی‌سیم

- ١ قبظه سلاح MPT

- یک قبظه نارنجک‌انداز

- یک قبظه بی‌كی‌سی

- یک قبظه سلاح آرپی‌جی

- ١ دوربین شب

- ١ دوربین مادون قرمز

- ٢ سلاح دوربین‌دار

- ١ مین‌یاب

- ١ درون

- ۶ کوله‌پشتی نظامی

- صدها کیلوگرم مواد منفجره

- چادرهای نظامی

- مقادیر فراوانی ابزار نظامی.