چهار فعال محبوس در زندان‌های بارزانی پیامی برای افکار عمومی منتشر کردند

چهار تن از فعالان و روزنامه‌نگاران بهدینان که از سوی بارزانی به گروگان گرفته شده‌اند از زندان پیامی منتشر کرده و در آن اعلام نمودند که آن‌ها اعتصاب غذا کرده و وضعیت جسمی آنها بسیار نامساعد است.

ایاض کرم یکی از زندانیان بهدینان در یک پیام صوتی اعلام نمود، امروز از زندان آسایش به کانون اصلاح و تربیت بزرگسالان منتقل شدند و در آنجا آنها را از یکدیگر جدا کرده‌اند و علی رغم درخواست‌های مکرر آنها برای آنکه همراه با هم بمانند، اما آنها را به زور از هم جدا کرده و هرکدام را به جایی منتقل کرده و از وضعیت یکدیگر هیچ خبری ندارند.

وی همچنین اعلام کرد، تعدادی از دوستانش در زندان آسایش از روز دوشنبه اعتصاب غذا کرده و وضعیت آنها بسیار نامساعد است.

ایاض کرم همچنین گفت، اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وضعیت جسمانی آنها در زندان خوب است، کذب می‌باشد و وضعیت سلامت اعتصاب کنندگان بسیار نامساعد است.

وی همچنین تاکید می‌کند که پرونده آنها سیاسی است و در زندان شکنجه‌های روحی و جسمی شده و اعترافات آنها را تغییر داده و آنها را از داشتن حق وکیل محروم کردند.

ایاض کرم همچنین از هیئت حقوق بشر پارلمان کوردستان درخواست نمود تا به یاری اعتصاب کنندگان بشتابند.

سی‌پی‌تی: به دلیل اعتصاب غذا، دستگیرشدگان بهدینان در زندان مجازات شدند

شعبه باشور کوردستان سازمان گروه‌های مسیحی میانجی صلح (CPT) اعلام نمود، چهار دستگیر شده بعد از آنکه در زندان پ.د.ک اعتصاب غذا کرده‌اند، از حق داشتن تماس تلفنی با خانواده و بستگان خود تا زمان پایان دادن به اعتصاب غذا محروم شده‌اند.

سی‌پی‌تی در بیانیه‌ای اعلام نمود، به دلیل اعتصاب غذا در زندان چهار تن از زندانیان بهدینان با نام‌های شیروان طه، مسعود علی، کارگر عباس و بندوار ایوب در زندان مجازات شدند.

در این بیانیه سی‌پی‌تی اعلام کرده است، این چهار زندانی به هیچ وجه حق استفاده از تلفن و برقراری تماس با خانواده‌های خود را تا زمان پایان دادن به اعتصاب غذا ندارند.

همچنین اعلام نمود، از زمانی که زندانیان اعتصاب غذا تا مرگ را به دلیل تاخیر در برگزاری جلسات دادگاهشان اعلام کرده‌اند، وضعیت آنها در زندان بدتر شده است.