دفریم هژار فرمانده یژا ستار: قطعا پیروزی در این جنگ با گریلاست

دفریم هژار از فرماندهان کارزار انقلابی جنگ خابور می‌گوید:"ارتش ترکیه به رغم دارابودن هرگونه تکنولوژی پیشرفته نظامی هنوز نتوانسته‌ در مقابل گریلا خودنمایی کند و قطعا پیروزی در این جنگ با نیروهای گریلاست."

دفریم هژار فرمانده واحدهای زنان آزاد (یژا ستار) که در جنگ خابور حضور دارد با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

مقاومت تاریخی نیروهای ه.پ.گ و یژا ستار در مقابل حملات دولت اشغالگر ترک ادامه دارد. نیروهای یژا ستار پیشاهنگی مقاومت را بر عهده گرفته و روزانه ضربات مهلکی را بر استعمارگران و مزدورانشان تحمیل می‌کنند.

دفریم هژار یکی از فرماندهان یژا ستار در جنگ خابور است. هژار می‌گوید:"نیروهای گریلا گاه و بیگاه ضرباتی مرگبار را دشمن وارد می‌کنند در حالیکه دشمن به هیچ عنوانی انتظار این ضربات را ندارد. گریلا به شیوه‌ای به دشمن ضربه می‌زند که شیرازه آن را درهم شکسته و آنرا سرگردان می‌کند. به همین دلیل است که ارتش ترک ۵ هزار نظامی را برای مقابله با ۵ گریلا به جنگ گسیل کرده است. گریلا دارای اراده و عزم است و تحت هیچ شرایطی شکست نمی‌خورد. این شیوه نتیجه ایدئولوژی رهبر آپوست. ما از این ایدئولوژی تجربه کسب می‌کنیم و نیروی جنگی خود را از آن کسب می‌کنیم. هوشیارترین و عاقلانه‌ترین تکنولوژی خود انسان است و ما امروز به این توانایی دست یافته‌ایم."

فرمانده هژار در ادامه به اراده و عزم نیروهای گریلا در جنگ با اشغالگران اشاره کرده و می‌گوید:"انسان وقتی در میدان جنگ حضور داشته باشد به واقعیت خویش پی می‌برد. زیرا در خاک کوردستان و انسان‌هایی که در این خاک بزرگ شده‌اند در جوهر خود انسان‌هایی غنی و جسور هستند و در جنگ نیز مهارت خود را بخوبی نشان می‌دهند. دشمن همیشه از کوردها ترسیده و می‌ترسد. حتی وقتی به حملات هوایی هم دست می‌زنند من آنان را بسیار ترسو و بزدل می‌بینم. در این عملیات تاکنون یک سرباز یا نظامی جسور ترکیه را ندیده‌ایم. دشمن می‌گوید که در دو ماه به نتیجه می‌رسیم. اما این نیروی گریلاست که تعیین می‌کند جنگ تا کجا ادامه داشته باشد."

هژار در پایان سخنانش به اراده نیروهای گریلا اشاره کرده وگفت:"جنگ ما پایان‌ناپذیر است. دشمن قطعا با شکست روبرو خواهد شد. نیروی رهبری در مقابل فاشیسم به پیروزی دست می‌یابد. پیروزی و موفقیت در جنگ خابور با عملیات‌های خلاقانانه گریلا به ثمر می‌نشیند. تا حملات دشمن ادامه یابند ترس و هراس دشمن افزایش می‌یابد و روحیه رفقا هم افزایش می‌یابد. ما می‌گوییم که بر مبنای خط مشی پ.ک.ک و پاژک این جنگ را به پیروزی می‌رسانیم."