دشمنی با هویت کوردی

شاخه آمد سازمان حقوق بشر، حملات نزادپرستانه علیه کوردها در ترکیه و شمال کوردستان را محکوم کرده و اعلام کرد: حمله به کوردها نتیجه زبان تبعیض‌آمیز و سیاست‌های ممانعت از دست‌یابی به راه حل است.

شاخه آمد سازمان حقوق بشر ÎHD با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات نژادپرستانه علیه کوردها در حال افزایش بوده و اخیرا در قونیه، آنکارا و آفیون حملاتی روی داده و در ادامه افزود: این حملات نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز بوده و با نفرت‌پراکنی و حمله، هویت کوردی هدف قرار داده‌اند.

سازمان حقوق بشر خاطرنشان ساخت که پیش از این نیز حملات به همان شیوه علیه کوردها همیشه روی داده‌اند و در این باره افزود: درباره این حملات دادگاه دستور عدم پیگیری پرونده را صادر کرده است. گفته و عمل تبعیض‌آمیز در نمونه‌های اخیر و در مواردی که علیه حق زندگی روی داده است نیز قابل مشاهده است. باید مشخص شود که ابن حملات محصول زبان تبعیض‌آمیز است. باید زبان تبعیض آمیز و سیاستهای عدم پیگرد این رویکرد خاتمه پیدا کند.

سازمان حقوق بشر در خاتمه بیانیه خود به خانواده حاکم دال که در قونیه توسط فاشیستهای ترک به قتل رسیده بود تسلیت عرض کرد.