دستگیری مغازه‌داری که به آکشنر گفته بود 'اینجا کوردستان است'

در شهر سرت در باکور کوردستان یک مغازه‌دار به نام جمیل تاشتکین در زمان دیدار مرال آکشنر رئیس حزب فاشیست ایی پارتی به این شهر گفته بود، اینجا کوردستان است، تاشکتین روز گذشته از سوی پلیس ترک دستگیر شد.

مرال آکشنر رئیس حزب ایی پارتی که حزبی فاشیست است و از م.ه.پ جدا شده، بیست و هشتم اکتبر به شهر سرت در باکور کوردستان رفته بود. جمیل تاشتکین مغازه دار، در زمان دیدار آکشنر گفته بود، "زبان ما انکار می‌شود، هویت ما انکار می‌شود، کوردستان انکار می‌شود. ما علیه این فکر هستیم. این جایی که تو در آن ایستاده‌ای، کوردستان است. اما در پارلمان کوردستان انکار می‌شود."

یک روز پس از دیدار آکشنر، جمیل تاشتکین به بهانه بازجویی دستگیر شد.

اداره ی پلیس سرت اعلام کرد، تاش تکین با اتهام «تبلیغ برای سازمان» از سوی دادستانی جمهوری ترک مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

اعلام شد که تاشتکین صبح روز گذشته دستگیر شده است.