دولت اشغالگر ترک توان ایستادگی در مقابل گریلا را ندارد، به همین دلیل از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند

آمد ملازگرد از فرماندهان قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق اعلام نمود که دولت ترک با مقاومت گریلاها به بن‌بست رسیده است و ناگزیر از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند.

آمد ملازگرد از فرماندهان قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق با شرکت در برنامه تلویزیون سترک حملات دولت ترک، مقاومت نیروهای گریلا و موضع پارت دمکرات کوردستان را ارزیابی کرد.

در این گفتگو ملازگرد اظهار داشت که دولت ترک با استفاده از راهکارهای پلید همواره تلاش می‌کند تا دستور کار روز را تغییر داده و در این باره ضمن اشاره با ادعاهای دولت ترک که پ.ک.ک در باکور کوردستان از بین رفته است گفت: اگر پ.ک.ک از بین رفته است، پس اکنون به چه کسی مشغول نبرد هستید؟ برای نمونه، در سرحد، در آمد، درسیم، بوتان، نیروهای گریلا فعالیتهای بسیار گسترده‌ای را انجام می‌دهند. تبلیغات دولت ترک مبنی بر خنثی کردن نیروهای گریلا در باکور، کاملا دروغ بوده است. لازم است خلقمان به خوبی بداند که دولت ترک در مقابل نیروهای گریلا به بن‌بست رسیده است و به همین دلیل دست به تبلیغات دروغ می‌زند. اگر این گونه بود آیا دولت ترک لازم می‌دید که ار برخی از مزدوران و خائنان همچنان برای دستیابی به مقاصد خود استفاده کند؟

آمد ملازگرد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در مناطق آمد، درسیم و بوتان و بسیاری از جاهای دیگر باکور کوردستان هر روز شاهد عملیاتهایی گسترده هستیم. اگر گریلاها در این مناطق حضور ندارند، پس این حملات علیه چه کسانی سازماندهی و متمرکز می‌شوند؟ واقعیت این است که گریلا با فعالیتهای تاثیرگذار خود، ضربات سنگینی را به دولت ترک وارد می‌کند.

آمد ملازگرد از فرماندهان قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق حملات اشغالگرانه به باشور کوردستان را هم ارزیابی کرده و در این باره اظهار داشت: دولت ترک با حمایت ناتو، با توافق با برخی از مزدوران و نوکران منطقه تصور می‌کرد که در کوتاه مدت به نتیجه دست پیدا می‌کند. ملازگرد در این باره اظهار داشت که اما نظر و عمل آنان تطابقی با همدیگر نداشت، برای نمونه، زمانیکه جنگ آغاز شد، در زندوره مقاومت بسیار قهرمانانه‌ای صورت گرفت. علرغم آنکه دشمن زندوره را محاصره کرده بود، هوالانمان با فدارکاری‌های بزرگی دست به مبارزه زدند. این پیام را به دولت ترک دادند که با استفاده از تکنولوژی هم نمی‌توان به آسانی منطقه‌ای را اشغال کرد. دولت ترک عملیات گسترده‌ای را علیه آواشین، زاپ و متینا آغاز کرد.  هوالان ما در منطقه مام رشو، با روح پ.ک.ک علیه دشمنان خود مبارزه کردند. دولت به کرات تلاش کرد تا وارد تونل‌ها شود، اما هوالان ما اجازه ندادند. دشمن نتوانست که با حملات خود مقاومت نیروهای گریلا را در هم بکشند، تا اینکه در نهایت با استفاده از سلاح شیمیایی هوالان ما را به شهادت رساند.

هوالانمان با رهبری هوال سرحد و ساریا، در این منطقه دست به فداکاری‌های بسیار بزرگی زدند. ضربات سنگینی را به دشمن وارد کردند. ۷ نفر از هوالان ما با قهرمانی به شهادت رسیدند و در مقابل روح قهرمانی پ.ک.ک را به دوستان و دشمنان نشان دادند. همچنین در کوهپایه‌های ورخله، از ۷ ژوئن مقاومت بسیار عظیمی درجریان است. دولت ترک با استفاده از تمام فرصت‌های خود دست به حمله می‌زند، از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند، با تمام این اقدامات هوالانمان همچنان راه دشمن را سد کرده‌اند. در تپه سور هم با رهبری هوالان، بوتان و زنارین مقاومتی بزرگ به پیش برده شد. هوالان ما اجازه ندادند که دولت ترک به این تونل‌ها نزدیک شود. بعد از مقاومتی چند ماهه، در نتیجه حملات شیمیایی دولت ترک، هوالان ما به شهادت رسیدند. با تمام این اوصاف مقاومت هوالان ما در تپه سور همچنان ادامه دارد. هوالان در تپه سور مشغول ادامه نبرد هستند، در مام رشو هم هوالانمان همچنان مبارزه را ادامه می‌دهند. در ای مناطق دشمن حضور دارد و البته هوالان ما هم حضور دارند. احتمال دارد که نبرد در این مناطق سنگین‌تر شود، و احتمال دارد که به مناطق دیگر هم سرایت کند. هوالان برای هر سناریویی آمادگی‌های خود را دارند.

در بخش دیگری از این گفتگو آمد ملازگرد با اشاره به همکاری‌های پارت دمکرات کورستان به ارتش ترک، ممانعت و محاصره و حمله به نیروهای گریلا از سوی نیروهای پارت دمکرات کوردستان اظهار داشت: قرارگاه مرکزی ما به کرات در این باره بیانیه صادر کرده است. ما هیچگاه اجازه نمی‌دهیم که بین نیروهای کوردی وضعیت حاد و ناگواری ایجاد شود که دولت ترک از آن خوشحال شود. علیرغم تمام تلاش‌ها باز هم مشاهده می‌کنیم که نیروهای پارت دمکرات کوردستان تلاش می‌کنند عرصه را بر ما تنگ کرده و مانع از تحرک هوالان ما شوند. اگر این اقدامات سوء ادامه پید کنند، احتمال دارد که رویدادهای منفی روی دهند. باید خلقمان بر این نکته واقف باشد که اگر واقعا می‌گویند که ما حمله سازماندهی شده‌ای علیه آنها را در دست داریم، اگر می‌توانند این نکته را ثابت کنند، ما آماده هستیم که با مسئوولیت در این باره اقدام کنیم. اما اگر آنها مانع از رفقای ما شوند، به آنها حمله کنند، به صورت سازماندهی شده این اقدامات را ما مشاهده می‌کنیم، در آن صورت است که چنین وضعیتی می‌تواند باعث جنگ و برخورد شود.

این مسئله‌ای حساس است. ما با صبر و مسئولیت‌پذیری با این مسئله برخورد می‌کنیم. اما اگر با اصرار تلاش می‌کنند تا ما را در تنگنا قرار بدهند، محاصره بکنند، ما هم می‌دانیم که چگونه منطقه را بر خود گسترش دهیم. لازم است به جای این برخوردها، زبانی را برگزینند که ما به آسانی بتوانیم آن را درک کنیم. غیر از این ما خواسته دیگری از پارت دمکرات کوردستان نداریم. می‌توان این مسائل را مورد بحث و بررسی قرار داد. اما در مباحث و مسائل نظامی نباید سعی کنند در مقابل هوالان ما قرار بگیرند. در صورتیکه اوضاع و شرایط بدین نحو ادامه پیدا کند. خلق کورد، خصوصا باشور کوردستان کاملا دچار مشکل خواهد شد.

آمد ملازگرد در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که کسانی که می‌گویند دولت ترک علیه پ.ک.ک می‌جنگد، پ.ک.ک در تنگنا قرار گرفته است و در این شرایط پ.ک.ک امتیاز می‌دهد، خود را فریب می‌دهند، آنها دچار اشتباهی بزرگ هستند. ما می‌دانیم که جنگ برادرکشی تا چه اندزه در راستای منافع دولت ترک قرار دارد و تا چه اندازه به کورد و منافع کورد ضرر می‌رساند. به همین دلیل است که ما با حساسیت فراوان با این مسئله برخورد می‌کنیم. کسانی که این مسئله را مانند ضعف ما می‌بینند، دچار اشتباهی بزرگ شده‌اند. ما در فرایندی بسیار حساس قرار داریم. از جوانان کورد می‌خواهیم که به صفوف گریلا پیوسته و برای استقرار کوردستانی آزاد مبارزه کنند.