دوران کالکان: بایدن به اردوغان هشدار داده است

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان با اشاره به دلیل عزیمت اردوغان به شهر آمَد گفت: مشخص است که بایدن بر اردوغان فشار وارد کرده است و با جدیت به وی هشدار داده است. عزیمت اردوغان به آمد تصمیم شخصی وی نبوده است.

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان به مناسبت ۳۹ سالگرد مقاومت بزرگ روزه مرگ در ۱۴ ژوئیه در برنامه ویژه میدیا خبر شرکت کرد.

دوران کالکان در ابتدای سخنان خود ضمن درود به مقاومت رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان و مقاومت امرالی اظهار داشت: به مقاومت زندان‌ها درود می‌فرستم که مدت ۲۲۵ روز است برای آزادی فیزیکی رهبر آپو دست به اعتصاب زده‌اند. در واقع در مقاومت زندان‌ها شاهد روح مقاومت و مبارزه ۱۴ ژوئیه هستیم. ما این مسئله را درک می‌کنیم. انزوا تحقق حملات و استعمارگری فاشیستی است. انزوای تحمیل شده در امرالی این واقعیت را به نمایش می‌گذارد.

دوران کالکان در سخنان خود خاطرنشان ساخت که در امرالی مبارزه‌ای بزرگ در جریان بوده و این حملات هر اندازه که وسیع نیز باشند، شکنجه‌ها هر اندازه که سنگین باشند، مقاومت و مبارزه نیز به همان اندازه بزرگ و مهم هستند. به همین دلیل باید ابعاد مبارزه و مقاومت امرالی درک شود. ما نیز تلاش می‌کنیم این مسئله را درک کنیم. بر این اساس است که در اینجا و همه جا مبارزه و مقاومت در جریان است. این مبارزه در هر چهار بخش کوردستان و ترکیه و در میهن و تمام اکناف جهان جریان دارد. این مبارزه برای ازادی فیزیکی رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، مبارزه برای آزادی همه و جهانی برای حیات دمکراتیک و انسانی صورت می‌گیرد.

دوران کالکان عضو شورای رهبری پ.ک.ک با اشاره به ۳۹ سالگرد مقاومت بزرگ روزه مرگ اعلام نمود: ما در ۳۹ سالگرد تصمیم و مقاومت بزرگ قرار داریم. به عنوان خلق کورد، جنبش و نیروی دمکراتیک انقلابی ما وارد چهلمین سالگرد تصمیمی می‌شویم که ۴۰ سال قبل اتخاذ شده است. ما به رویدادی اشاره می‌کنیم که هیچگاه از تاثیر آن کاسته نشده است، و تا کنون نیز تاثیرات آن ادامه یافته است، مسیر را به ما نشان می‌دهد. لازم است این مسئله دیده و درک شود. در این باره باید خاطرنشان شود که ۱۴ ژوئیه تصمیمی بزرگ بود. در واقع در نوروز ۱۹۸۲ بود که این تصمیم از سوی مظلوم دوغان اتخاذ شد و در ماه مه فرهاد کورتای و چهار نفر از رفقایمان به شیوه‌ای انقلابی وارد مرحله‌ای جدید شد و مهر خود را بر جنبش ما حک کرد، به تصمیم و اراده پیروزی، تصمیم برای خلق مرحله‌ای تاریخی منجر شد.

جنگ شدیدتر، پیروزی عظیم‌تر

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ۱۴ ژوئیه را به روز عظمت ملی کورد تعبیر کرده‌اند. این کنش و این تصمیم باعث شد که کورد به خانواده انسان آزاد جهانی پیوسته و شکوه ملی کورد حفظ شود. بر این اساس است که روز شکوه ملی را به رهبر آپو، به تمام رفقایمان شادباش می‌گویم. ما در سالگرد روز شکوه ملی‌مان قرار داریم. یاد و خاطره خالقان این روز، محمد خیری دورموش، کمال پیر و عاکف ییلماز و علی چیچک و تمام شهدای دیگرمان در مسیر دست‌یابی به آزادی را گرامی می‌داریم.

دوران کالکان در ادامه افزود: روزه عظیم مرگ در ۱۴ ژوئیه فینال مقاومت زندان در سال ۱۹۸۲ بود. در مقابل رژیم نظامی فاشیست کودتای ۱۲ سپتامبر، پیروزی ایدئولوژیک کسب شد و از این مقطع به بعد، روند مبارزه ما، خط مشی خواست حیات آزاد، عشق به خلق، میهن به تفکر و اندیشه‌ای مملو از اراده و ذهنیت انقلابی و آزاد کوردستان مبدل شد.

دوران کالکان همچنین خاطرنشان ساخت که در ۱۴ ژوئیه یکی از بزرگترین اقدامات جنبشمان برای آزادی صورت گرفت؛ خط‌مشی و جنبشی عظیم را خلق کرد. جامعه دمکراتیک، ملت دمکراتیک را خلق کرد. از سوی اعضای خود راه برای دستیابی به این دستاورد باز شد و از سوی دیگر مایه احترام حتی برای مخالفان خود شد. و این مسئله‌ای بسیار مهم است و چنان تاثیری را از خود برجا گذاشت که همواره ادامه داشته باشد.

ما دیکتاتوری آ.ک.پ/م.ه.پ را سرنگون می‌کنیم

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که به مناسبت چهلمین سالگرد روزه بزرگ مرگ در ۱۴ ژوئیه، باید این خط مشی به درستی درک شود. در چهلیمن سالگرد این مقاومت باید ما بر اساس خط مشی ۱۴ ژوئیه مبارزه بزرگی را ادامه دهیم. برخورد ما با مسائل از این طریق خواهد بود. ما با مقاومت ۱۴ ژوئیه و روح پیروزی این روز مبارزه برای پیروزی را گسترده‌تر و عظیم‌تر ادامه می‌دهیم.

همانگونه که مقاومت بزرگ روزه مرگ در ۱۴ ژوئیه رژیم فاشیستی کودتای ۱۲ سپتامبر را در بعد مشروعیت ایدئولوژیکی با شکست مواجه ساخت، در چهلمین سالگرد آن نیز، با مبارزه‌امان بر اساس همان خط مشی، دیکتاتوری فاشیستی م.ه.پ-آ.ک.پ را سرنگون می‌کنیم. اراده راسخ و نوع برخوردمان بر این اساس خواهد بود. کاملا اشکار است که بر اساس خط مشی ۱۴ ژوئیه مبارزه‌امان را به پیش برده و به پیروزی دست می‌یابیم. همه باید به این مسئله اعتقاد راسخ داشته باشند.

هشدار بایدن به اردوغان

دوران کالکان عضو شورای رهبری پ.ک.ک در ادامه سخنان خود با اشاره به عزیمت اردوغان به آمد نیز گفت: کنعان اورن نیز گاه و بیگاه به آمد می‌رفت و در آنجا سخنرانی می‌کرد. در دروازه کوه (یکی از مناطق قدیمی شهر آمد در منطقه سور، دروازه مردین-مردین قاپی) برای مردم سخنرانی می‌کرد. با خطابه شهروندان مهربانم، شعر نیز می‌خواند. گاهی خلق را تهدید می‌کرد، و گاهی به خطاهای خود نیز اشاره می‌کرد. برای نمونه چند ماه بعد از پیروزی روزه بزرگ مرگ در ۱۴ ژوئیه به آمد رفت. در دروازه کوه سخنرانی کرد. با دستانش به زندانی که مقاومت در آن شکل گرفته بود را نشان داده و گفت: در اینجا افرادی وجود دارند که حتی اگر سر آنها را نیز قطع کنید، دست از عقایدشان برنمی‌دارند و اینگونه به شکست خود اعتراف کرد. شخصیت بی‌سوادی بود، بدون اطلاع اظهار نظر می‌کرد. مانند مصیبتی بود که به مدت ۹ سال در مسند قدرت در ترکیه قرار داشت. مانند همین فردی که ۲۰ سال است در مسند قدرت قرار گرفته است. اما همین اردوغان نیز به همین شیوه می‌رود. اما وی پیش از این نیز به آمد رفته بود، اما مشخص است که رفتن این بار وی به آمد کمی با سفرهای دیگر وی به آمد فرق دارد. مشخص است که بایدن بر طیب اردوغان فشار  وارد کرده است. بله، آمریکا از ترکیه حمایت می‌کند. از حمله به پ.ک.ک حمایت می‌کند، از نابودی کورد حمایت می‌کند. اما دیکتاتوری آ.ک.پ/م.ه.پ این جنگ را آنچنان بدون معیار و اصول و ظالمانه به پیش می‌برد که موتلفین وی نیز نمی‌توانند مانع از اقدامات وی شوند. ناتو و آمریکا نیز نمی‌توانند مانع وی شوند. در سطح چنان وحشیانه‌ای این جنگ را ادامه می‌دهند و مشخص است که این بار به وی هشدار داده‌اند. یعنی به شیوه‌ای جدی به وی هشدار داده‌اند. گفته‌اند که 'ادامه این روند ممکن نیست. با این شیوه نمی‌توانیم شما را تحمل کنیم'. سفر این بار اردوغان سفری نیست که تنها بر اساس نیات و مقاصد وی بوده باشد. این سفر شخص اردوغان نبود. آنان حتی برای ورود هم به شیوه‌ای تاکتیکی عمل می‌کنند. هیچ جایی نمی‌رود، رفتن به آمد به همین دلیل بوده است.

به وی این هشدار داده شده است. برای اینکه نظر ایالات متحده آمریکا و موئتلفان را جلب کند. می‌گویند ببینید که اینگونه به آمد رفته است. یعنی ارتباط من با شهروندان کوردم خوب است با آنها دیدار و گفتگو دارم، هیچ مشکلی با آنها ندارم. چه مشکلی می‌توانم داشته باشم؟ مشکل پ.ک.ک است. ما علیه ترور هستیم. یعنی همانگونه که در جنوب کوردستان علیه پ.ک.ک اقدام می‌کنیم، می‌گوییم که با کورد هیچ مشکلی نداریم، بلکه با پ.ک.ک مشکل داریم. رئیس پ.د.ک جنوب کوردستان نیز همین را می‌گوید. همان گفته را می‌خواهد در اینجا نیز تکرار کند. یعنی می‌خواهد بگوید که نگاه کنید، که با کوردهای باکور هیچ مشکلی ندرم. وضعیت اضطراری نیز وجود ندارد. برای گفتن این موارد به آمد رفته بود.

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ همانگونه که در باشور کوردستان به پ.د.ک اتکا دارد، تلاش می‌کند تا همین مسئله را در باکور کوردستان نیز به نمونه‌ای تبدیل کند و در این باره افزود: ما در این رابطه می‌بینیم که مدت زیادی است که تلاش می‌کند تا سازمان‌های مختلف را ایجاد کند. به طور مخفیانه جاسوس‌پروری می‌کند. می‌خواهد گونه‌ای از کوردایتی مزدور، نوکر و خائن را در باکور کوردستان ایجاد کرده و به ناتو و آمریکا بگوید که انها مخاطب اصلی مسئله کورد هستند. می‌خواهد بر این افراد اتکا کرده و علیه پ.ک.ک دست به جنگ زده و علیه خلق کورد دست به جاسوسی بزنند. لازم است که همه و خصوصا در باکور همه این مسئله را بدانند. از سیاستمداران، روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان گرفته تا زنان و جوانان و کارگران، کارفرمایان، فقرا و ثروتمندان، هر کس وارد این روند شود، خائن و مزدور بیش نیست. از یک مزدور نیز پست‌تر است. تا کنون نیز در این باره دستاوردی نداشته‌اند.

مقاومت گریلا در همه جا وجود دارد

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در ادامه سخنان خود افزود که مقاومت شدید در مقابل حملات نابودگرانه و فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ در مناطق حفاظتی میدیا در نواحی مرزی در جریان است. این مقاومت و مبارزه به نواحی سرحد نیز رسیده و اخیرا در آمد نیز گسترش پیدا کرده است.در منطقه خرزان آمد، عملیاتهای وسیعی از سوی ما صورت گرفته‌اند. در مقابله با اشغالگری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ نه فقط در هفتانین، زاپ، آواشین و خاکورک مبارزه نیروهای گریلا وجود دارد، بلکه این مبارزه در سرحد و مردین، در درسیم و آمد نیز در جریان است.

فاشیسم در استانه نابودی قرار دارد

دوران کالکان مقاومت کنونی را به عنوان مقاومتی ارزیابی کرد که با پیشاهنگی نیروهای گریلا براساس استراتژی نبرد خلق انقلابی تعریف می‌شود و در این باره اظهار داشت: این مقاومت فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را در هم می‌شکند. فقط ما نیستیم که این ادعا را داریم، اردوغان، باخچلی نیز به این مسئله اعتراف می‌کنند. باخچلی در سخنانش از نبرد برای بقا حرف می‌زند. می‌گوید که سقوط می‌کنیم، هیچ کس حرف نزند. مگر قرار است چه چیزی سقوط کند؟ و این مبارزه ما است که انها را سرنگون می‌کند. فاشیسم براستی در آستانه سقوط قرار دارد. اردوغانی که تا دیرز آمریکا را متهم می‌کرد، اکنون می‌گوید که چرا بیشتر از ما حمایت نمی‌کنید؟ فاشیسم سرنگون می‌شود. چه کسی فاشیسم را سرنگون می‌کند؟ این مقاومت ماست که فاشیسم را سرنگون می‌کند. یعنی منظور این است که مبارزه و مقاومت نیروی گریلا را نباید دست کم گرفت.

پ.د.ک تلاش می‌کند تا مانع از فروپاشی و سرنگونی شود

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که یکی از مراکز مهم این مبارزه، مناطق حفاظتی میدیا هستند که وضعیت دشواری در آنجا در جریان است. یعنی وضعیت معمولی نیست. در این مناطق هر روز بیلان عملیات منتشر می‌شود، مقاومتی بزرگ در جریان است. مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق افکار عمومی را مطلع می‌کند. علیه نیروهای اشغالگر هر روز حمله صورت می‌گیرد. به آنها ضربه وارد می‌شود. اشغالگران به آسانی نمی‌توانند در مناطق اشغالی مستقر شوند. وضعیت برای انها به گونه‌ای رقم خورده است که نمی‌توانند پیشروی کنند. به همین دلیل از پارت دمکرات کوردستان درخواست کمک می‌کنند. تلاش می‌کنند آنها را نیز وارد حمله کنند. در مقابله با این وضعیت نیز تلاش‌های بزرگی صورت گرفته است. از ارتش اشغالگر ترک حمایت می‌کنند اما تا کنون مستقیما وارد جنگ نشده‌اند. بار دیگر این حقیقت اشکار شد که برخورد پ.د.ک در راستای حفظ فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ است. یعنی برای مقابله با سرنگونی انها تلاش می‌کنند. در این بازه نارضایتی عمیقی نیز شکل گرفته است. خصوصا که این نارضایتی و اعتراض در باشور کوردستان رقم خورده است. یعنی همه مشاهده می‌کنند که فاشیسم در آستانه نابودی است اما پارت دمکرات کوردستان از آنها حمایت می‌کنند. براستی پ.د.ک در این باره چه وظیفه‌ای را بر عهده گرفته است؟

هیچ کس نیروی پ.ک.ک را دست کم نگیرد

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اکنون همه چیز آشکار شده است، ملت همه چیز را می‌داند. نباید قدرت پ.ک.ک را دست کم گرفت. پ.ک.ک به معنای موجودیت و آزادی کورد است. پ.ک.ک تجسم کورد آزاد است و این کاملا آشکار شده است. علیه پ.ک.ک دست به سنگین‌ترین حملات زده‌اند. اما پ.ک.ک در مقابل این حملات مقاومت می‌کند. همه باید این واقعیت را بدانند. پیش از هر چیز باید فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ، نیت دولت ترک و اهداف دولت ترک مشاهده و درک شوند. باید دریافت که چرا دست به حمله می‌زنند. با نابودی گریلاهای پ.ک.ک می‌خواهند به چه دستاوردهایی برسند؟ با نابودی مقاومت کورد، با نابودی روح آزادیخواهی خلق کورد و اراده کورد، می‌خواهند کوردایتی را به تمامی نابود کنند. این حمله‌ای همه جانبه است. تلاش می‌کنند تا کورد را به طور کامل نابود کرده و کوردستان را به طور کامل اشغال کنند. بزرگترین مانع در مقابل این خواست،حضور پ.ک.ک است. به همین دلیل است که می‌خواهند این مانع را از پیش راه بردارند، به هر نوع تاکتیک و تکنولوژیی متوسل می‌شوند و اظهار می‌کنند که با پ.ک.ک مشکل داریم. تلاش می‌کنند تا از کوردهای دیگر حمایت کسب کرده و با دستان کورد، موجودیت و آزادی کورد را از میان بردارند. هیچ کس نباید در این باره فریب بخورد. این وضعیت بسیار تهدید کننده است. دوران کالکان در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: از نظر من باید جامعه باشور کوردستان بیش از پیش بپاخاسته و نیازمند خیزش در مقابل این رویکرد است.