فعالین بین‌المللی خواستار پشتیبانی از انقلاب کوردستان شدند

گروهی از فعالین بین‌المللی از اتحادیه اروپا و دولت‌های ناتو درخواست نمودند موضع خود را نسبت به جنایات رژیم ترکیه در شمال و شرق سوریه و همچنین خیانت‌های پ.د.ک اعلام کنند و به حمایت‌های خود از اردوغان پایان دهند.

یک گروه فعال بین‌المللی قصد داشتند از مرز فیشخابور به روژاوای کوردستان بروند، اما توسط پ.د.ک مانع آن‌ها شده و در مرز متوقف شدند. این گروه علیه ممانعت‌های پ.د.ک پیام ویدئویی منتشر کرده و مانع‌تراشی‌های سران بارزانی را محکوم کردند.

این گروه همزمان ممانعت‌ها را جنایت عنوان نموده و محاصره مشترک ترکیه و پ.د.ک علیه روژاوای کوردستان را محکوم کردند.

فعالان بین‌المللی در پیام ویدئویی این‌گونه خود را معرفی کردند؛"ما گروهی از فعالین بین‌المللی هستیم که از بسیاری از کشورهای جهان گردهم آمده‌ایم تا همدردی خود را برای خلق انقلابی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه را اعلام کنیم."

آنان در رابطه با ممانعت‌هایی پ.د.ک در مرز فیشخابور اظهار کردند؛"ابتدا ما به باشور کوردستان رسیدیم. سپس به دروازه فیشخابور در مرز میان باشور و روژاوای کوردستان رفتیم تا وارد روژاوای کوردستان شویم، اما در حال حاضر این دروازه توسط پ.د.ک کنترل‌ شده و هم‌زمان پ.د.ک حکومت باشور کوردستان را قبضه کرده و مانع ما شد تا به روژاوای کوردستان برویم. متأسفانه پ.د.ک با کمک ترکیه اداره خودمدیریتی را محاصره کرده‌اند. به دلیل تحریم‌های پ.د.ک ما نتوانستیم به روژاوای کوردستان برویم."

این گروه از مواضع پ.د.ک اظهار نگرانی کرده و می‌گویند:"ما تحریم مشترک ترکیه و پ.د.ک که ساکنین غیرنظامی شمال و شرق را هدف قرار می‌دهد، را محکوم می‌کنیم. همچنین جنگ غیرقانونی ترکیه علیه جنبش آزادی کوردستان را محکوم می‌کنیم. سکوت دولت‌های دیگر ناتو در مقابل جنایات جنگی ترکیه و همکاری‌های آن‌ها با ترکیه مانند به‌کارگیری سلاح شیمیایی، رساندن و فروش سلاح به ترکیه و ممنوع نمودن فعالیت‌های پ.ک.ک که پشتیبانی از دولت فاشیستی ترکیه است، باید پایان یابد.

ما خواستار بازکردن مرزها و پایان دادن به تحریم‌ها هستیم. باید ناتو و اتحادیه اروپا نیز به ممنوعیت‌های پ.ک.ک پایان دهند و از پشتیبانی ترکیه فاشیست دست بردارند و مانع از فعالیت انقلابیون در سرتاسر جهان برای رفتن به روژاوای کوردستان نشوند."

هم‌زمان خواستار همکاری بین‌المللی با روژاوای کوردستان شده و اعلام نمودند:"از همه فعالین بین‌المللی و مردم دمکراسی‌خواه جهان درخواست می‌کنیم تا از روژاوای کوردستان پشتیبانی کرده و برای صلح و آشتی در کوردستان مبارزه نمایند. ما به‌طور کامل برای پایان دادن به تحریم‌ها علیه روژاوای کوردستان پشتیبان آن‌ها هستیم. با این هدف نیز در ماه آینده گروه دوم فعالین بین‌المللی به کوردستان آمده تا از انقلاب کوردستان و شکستن تحریم‌ها پشتیبانی کنند و هر کاری لازم باشد انجام خواهند داد."

علی‌رغم همه ممانعت‌ها در پایان سخنانش این گروه اعلام کردند، به فعالیت‌های خود ادامه داده و می‌گویند:"علی‌رغم آنکه مانع ما شدند و نتوانستیم از مرز عبور کنیم اما این پایان مبارزات ما علیه فاشیسم و میلیتاریسم و مرزها نیست. هرگز تلاش‌هایمان برای بنیاد نهادن زندگی آزاد را پایان نخواهیم داد."