فقر در روژهلات کوردستان افزایش یافت؛ رژیم ایران در مقابل تعداد مقرهای نظامی را افزایش می‌دهد!

در روژهلات کوردستان فقر و تنگدستی به حدی افزایش یافته است که مردم توان تأمین نیازهای اساسی و خوراک خود را ندارند ولی رژیم اشغالگر ایران در مقابل روز به روز بر تعداد مراکز نظامی و امنیتی خود می‌افزاید.

در روژهلات کوردستان به دلیل سیاست‌های اقتصادی حکومت، بحران اقتصادی گسترده ایجاد شده است. این بحران اقتصادی بیشترین تأثیر را بر قشر تنگدست جامعه گذاشته است. نمونه‌ی بسیار واضح و اصلی این بحران آن است که مردم حتی توانایی تامین نان خشک خانواده‌ی خود را ندارند. ارزانترین نوع نان در ایران حدود هزار تومان قیمت دارد و یک خانواده‌ی پنج نفره حداقل روزانه باید ۱۵ عدد نان بخرند. خانواده‌های کوچکتر نیز باید روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان بخرند. همزمان قیمت برق نیز ماهانه حداقل به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. قیمت گاز نیز برخی اوقات به ۱۸۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. قیمت آب مصرفی نیز ماهیانه حداقل چهل هزار تومان است. قیمت پنیر به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. قیمت خوراکی‌های دیگر مانند برنج و گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن و میوه نیز بسیار افزایش یافته است. مردم به دلیل این شرایط دچار نگرانی و ناراحتی بسیاری شده‌اند، چون حتی توانایی تامین خوراک خانواده‌ی خود را ندارند. دولت تحت عنوان یارانه در ماه فقط ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم پرداخت می‌کند که چندین برابر یارانه‌ی پرداختی از مردم پول آب و گاز و برق می‌گیرد.

 خودکشی به دلیل فقر و تنگدستی

ایران حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس آمار رسمی ۷۰ درصد مردم بیکار هستند. ۶۰ درصد مردم نیز در زیر خط فقر می‌باشند. آمار خودکشی به دلیل فقر و تنگدستی افزایش یافته است. در ایران تعداد مردانی که خودکشی می‌کنند، بیشتر از تعداد زنان است. در این میان یک بحران اجتماعی وجود دارد. دولت نیز برای این شرایط و بحران ها هیچ پروژه‌ای برای افراد کم درآمد و قشر فقیر جامعه ندارد.

با این همه رژیم اشغالگر ایران در کوردستان همه‌ی توان خود را برای ایجاد مراکز نظامی و راه های نظامی و مراکز امنیتی به کار می‌گیرد. حکومت ایران می‌خواهد کوردها را از همان کودکی به کادر و طرفدار خود تبدیل کند و با این سیاست و فشارهایی که بر مردم تحمیل کرده است، مردم را ناچار به این کار بکند. یکی دیگر از پروژه‌های دولت این است که به بهانه کذب محافظت از خود، مراکز امنیتی و نظامی را یکی پس از دیگری تاسیس نماید.

خلق خواهان یک زندگی با کرامت است

خلق روژهلات کوردستان که دارای سنت و فرهنگ مقاومت و مقابله است، سیاست‌های دولت در زمینه جاسوس‌پروری و خودفروشی را خنثی کرده‌اند. خلق روژهلات کوردستان بسیار زحمتکش و خستگی‌ناپذیر است. با درست کردن گزو، سقز و جمع‌آوری سماق و گیاهان خوراکی و دارویی و اشتغال به کشاورزی و دامداری زندگی خود را تامین می‌کنند. مردم به ناچار به کولبری روی آورده‌اند، اما زمانی که کولبری هم می‌کنند، پاسدارهای رژیم ایران به آنها حمله کرده و آنها را می‌کشند. پاسدارها و نیروهای امنیتی و نظامی این رژیم در بسیاری موارد اجناس کولبران را غارت کرده و حتی حیوانات باری آن‌ها را می‌کشند.

کوردستان از لحاظ منابع زمینی و زیرزمینی بسیار غنی است، اما مردم از ثروت و سامان میهن خود هیچ بهره‌ای نبرده و بی‌بهره شده‌اند. علی‌رغم همه‌ی این بحران‌ها و فشارهایی که رژیم برای مردم ایجاد کرده و همه‌ی ممانعت‌های رژیم، اما مردم هرگز بر اساس سیاست‌های حکومت رفتار نکرده و با زحمت و رنج بسیار و با حداقل امکانات بر زندگی با کرامت و شرافتمندانه اصرار داشته و هرگز در مقابل رژیم تسلیم نشده‌اند.