گرامیداشت ٣۴مین روز سالگرد تأسیس پ.ک.ک در شنگال و مخمور

در کمپ پناهجویان مخمور و شهرک شنگال با برگزاری دو مراسم ۴۳مین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) با شرکت تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف مردم گرامی داشته شد.

عصر روز گذشته اتحادیه‌ی زنان جوان ایزدی و اتحادیه‌ی جوانان ایزدی در پارک رهبر آپو در دره‌ی کارسی کوهستان شنگال مراسمی برای گرامیداشت سالگرد تاسیس پ.ک.ک برگزار کرده و صدها تن در این مراسم شرکت نمودند.

در این مراسم حنان شنگالی بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن ضمن شادباش سالگرد تاسیس پ.ک.ک آماده بود: نیروهای گریلا در سال جاری با مبارزات و مقاومتی بزرگ، داستانی افسانه‌ای ثبت کردند. ما به آنها تبریک گفته و به مقاومت آنها درود می‌فرستیم. همچنین به همه‌ی رفقایی که جان خود را فدا کردند، قول می‌دهیم امسال به سال انتقام و پیروزی تبدیل خواهد شد.

پس از آن سرود انقلابی توسط مرکز فرهنگ و هنر شنگال اجرا شده و تا دیر وقت شرکت‌کنندگان به رقص و پایکوبی پرداختند.

همزمان عصر روز گذشته در کمپ پناهجویان شهید رستم جودی در مخمور با شرکت اقشار گوناگون از ساکنین کمپ مراسمی برای گرامیداشت سالگرد تاسیس پ.ک.ک برگزار شد.

این مراسم در مرکز فرهنگ و هنر مخمور برگزار شد. چندین تصویر و پوستر رهبر اوجالان و پرچم‌های پ.ک.ک و تصاویر تعدادی از شهدای پیشاهنگ نصب شده بود.

حاجی کاچان ریاست مشترک شورای خلق کمپ در این مراسم به سخنرانی پرداخته و اعلام کرد: پ.ک.ک به خلق‌هایی که حقوقشان توسط اشغالگران غصب شده بود و زبان و فرهنگشان ممنوع شده بود، امید بخشید. پ.ک.ک فقط یک حزب کوردی نیست بلکه حزبی برای همه خلق‌های فرودست است.

سپس علاوه بر نمایش دو تئاتر با نا‌مهای مخمور تی‌وی و مهاجرت به اروپا هر یک از گروه‌های موسیقی «تَو-چاند» و «کوانا زرین» سرودها و آثار خود را ارائه کردند. سپس گروه رقص شهید شیلان گویی نیز یکی از کارهای خود را اجرا نمود.

این مراسم تا دیر وقت با رقص و پایکوبی ادامه داشت.