گریلا دستینا: نیروی زنان پیروز خواهد شد

 دستینا گریلای یژا ستار در مورد حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه گفت؛"ما می‌خواهیم دشمن را از کوردستان بیرون کنیم و در کوهستان‌های کوردستان آزادانه زندگی کنیم. تنها نیرویی که علیه این حملات ما را به موفقیت می‌رساند، نیروی زنان است."

 گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار هر روز در عملیات شاهین‌های زاگرس و جنگ هفتانین ضربات سنگینی بر ارتش ترک وارد می‌کنند.

دستینا گریلای یژا ستار که در عملیات انقلابی جنگ خابور حضور دارد اعلام کرد؛"خواست نیروهای گریلا به ویژه نیروهای یژا ستار این است که نیروی زنان را در همه عملیات‌ها اثبات کرده و به همه نشان دهند."

 گریلا دستینا به نقش گریلاهای یژا ستار در جنگ خابور اشاره کرد و گفت؛"همه‌ی رفقای زن در عملیات خابور می‌خواهند، نیروی زنان را اثبات کرده و به همه نشان دهند. اینگونه دشمن ناچار به عقب نشینی خواهد شد. زنان اینگونه به جنبش ما نیرو می‌بخشند. زنان در جامعه بسیار بیشتر از آنچه که انتظار می‌رود از عملیات و حضور زنان و پیروزی‌های آنها امید نیرو و اراده می‌گیرند. هدف ما این نیز این است که زنان به شیوه‌ای آزاد در کوهستان‌ها زندگی کنند."

 دستینا در مورد اهداف خود گفت؛"اهداف ما این است که دشمن را از اینجا بیرون کرده و به شیوه‌ای آزاد در کوهستان‌ها زندگی کنیم. آنچه در این عملیات ها پیروز خواهد شد، نیروی زنان است. زن خود را آزاد کرده و پیروز خواهد شد."