گریلا پارتیزان گیوارا: قطعا به پیروزی دست می‌یابیم

گریلا پارتیزان گیوارا (چگوارا) از مقاومتگران کارزار جنگ خابور اظهار کرد که نیروهای گریلا به ایستادگی ادامه می‌دهند و افزود:"قطعا به پیروزی دست می‌یابیم."

مقاومت تاریخی نیروهای گریلا در مناطق حفاظتی میدیا علیه حملات رژیم اشغالگر ترک ادامه دارد. گریلاهای کوردستان در کارزارهای جنگ خابور و شاهین‌های زاگرس ضربات مهلکی را بر اشغالگران وارد کرد‌ه‌اند.

گریلا پارتیزان گیوارا که در کارزارا انقلابی جنگ خابور حضور دارد در گفتگو با خبرگزاری فرات شرکت کرد. گریلا گیوارا خاطرنشان کرد که نیروهای گریلا سازماندهی شده هستند و به نوسازی خود بر اساس نیازهای این مرحله پرداخته است.

گریلا گیوارا در ادامه ارزیابی خود گفت:"در تمامی کوردستان بویژه در باشور کوردستان در عرصه‌های آواشین، زاپ و متینا جنگ شدیدی در جریان است. بدون شک این اولین بار نیست که در این مناطق جنگ روی می‌دهد، اما سطح این جنگ گسترده‌تر است. این حمله با هدف قتل‌حام و اشغال خاک باشور کوردستان است. در مقابل نیز مقاومت بزرگی در جریان است. من نیز به عنوان یک گریلا در سنگرهای جنگ خابور به وظایف خود عمل می‌کنم."

'هر گریلا تاریخ تازه‌ای را به رشته تحریر درمی‌آورد'

اکنون تنها نیرویی که در مقابل حملات اشغالگرانه ایستادگی می‌کند نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) و جنبش آزادیبخش کوردستان (پ.ک.ک) است. هر گریلا در این مبارزه تاریخ نوینی را به رشته تحریر درمی‌آورد. برای دفاع از خاک، انسانیت و خلق کورد هر چیز خود را فدا می‌کند. به عنوان یک جوان کورد، خود را مفتخر می‌دانم که در کنار این قهرمانان جای گرفته‌ام. همچون نیروهای گریلا موظف هستیم که در برابر دشمن ایستادگی کنیم و آنچه بر عهده ماست به انجام رسانیم.

'زندگی ما بر مبنای ایستادگی و مقاومت است'

برای ما اهمیتی ندارد که علیه ما از چه جنگ‌افزاری استفاده می‌کنند و یا چه سبعیتی بکار می‌گیرند. آنچه برای ما اهمیت دارد پیمانی است که برای تداوم ایستادگی و مقاومت بسته‌ایم و بر این اساس تا آخرین نفس برای دستیابی به پیروزی ایستادگی می‌کنیم. رژیم ترک به دلیل اینکه ناحق است نمی‌تواند هیچ دستاوردی کسب کند. اما برای ما قضیه فرق می‌کند. زندگی ما بر مبنای ایستادگی و مقاومت است و قطعا به پیروزی دست می‌یابیم.

'ما نیروی آموزش دیده هستیم'

هر گریلا برای مقابله با هرنوع حمله‌ای و در هر منطقه آماده است. ما یک نیروی آموزش دیده هستیم و با تمام داشته‌های خود به این جنبش پیوسته‌ایم. ما یک نیروی سازماندهی شده و دارای ایدئولوژی هستیم. از این رو برنامه ما درهم شکست اشغالگری و تحقق آرمان‌ها و ارزوهای شهیدان و خلق‌های فرودست است. تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون از این آرمان یک لحظه عقب‌نشینی نمی‌کنیم."