گریلای ه.پ.گ سنجر روژهلات: زانوی اشغالگران را می‌شکنیم

سنجر روژهلات گریلای ه.پ.گ در گفتگو با خبرگزاری فرات با بیان اینکه گریلاهای ه.پ.گ در جنگی نابرابر ضرباتی مرگبار بر ارتش ترک وارد می‌کنند می‌افزاید که این جنگ نبرد انسانیت است.

سنجر روژهلات، از گریلاهای نیروهای مدافع خلق در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی برخودان نیروهای گریلا علیه ارتش ترک و نقش خاندان خائن بارزانی در این جنگ پرداخته است.

گریلا سنجر روژهلات در سخنان خود گفت:"قبل از هر چیز مقاومت رفقای گریلا را در مقابل هجوم رژیم فاشیست ترک تبریک می‌گوییم و بر خود می‌بالیم که در چنین سرزمینی زندگی می‌کنیم. سرزمینی که فرزندانش در مقابل هجوم فاشیسم با تمام وجود در مقاومت هستند. فاشیسمی که با تکنیک و تکنولوژی مدرن خود تمامی کوهستان‌های کوردستان را هدف حمله قرار داده است. چنین جنگی را نمی‌توان در تاریخ هیچ ملتی دید. جنگی نابرابر، ناعادلانه که با هواپیماهای شناسایی، با گاز شیمیایی و انواع مدرنترین سلاح‌ها وجود دارد. تنها چیزی که اینجا می‌توانیم ببینیم اراده رفقای گریلای ماست که در متینا، زاپ، آواشین و در تمام کوهستان‌های کوردستان در برابر دشمن در مقاومتند."

سنجر در ادامه به نقش خاندان خائن بارزانی اشاره کرده و گفت :"متأسفانه بخش دیگری هم وجود دارد که کورد خائن، کوردی که با اشغالگران و امپریالیسم در همکاریست و آن نیز پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) که به هر شکلی از دشمن حمایت می‌کند. جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست. بلکه جنگ همه‌جانبه رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز است، همچنین تمامی راه‌ها که به مناطق گریلایی می‌رسند از سوی پ.د.ک مسدود شده‌اند و حتی از ورود آذوقه به مناطق حفاظتی میدیا جلوگیری می‌کند. رفقای ما نیز در پاسخ اعلام کردند که حتی اگر از خاک یا برگ درختان تغذیه کنیم حاضر نیستیم در مقابل دشمن زانو بزنیم. هر چقدر هم خائنان بر این جنگ پافشاری کرده‌اند ولی ما نیز اعلام می‌کنیم که ده‌ها برابر نیرومندتر از آنان عزم خود را جزم کرد‌ه‌ایم. آنچه امروز شاهد هستیم حاکی از شکست دشمن است. پشت دشمن بر زمین زده شده است."

سنجر روژهلات گریلای ه.پ.گ در پایان می‌افزاید:"هدف ما چیزی فراتر از این است. ما می‌خواهیم که زانوی دشمن را بشکنیم. می‌خواهیم آنرا نقش بر زمین کنیم. زیرا دشمنی قسم ‌خورده است. تنها امروز نیست، بلکه صد سال است که علیه ما اعلان جنگ کرده است. صد سال است که این جنگ را اغاز کرده و امروز ما در این خط مقدم وظیفه داریم که آنرا پایان دهیم. این جنگ مرگ و زندگی ماست. جنگ انسانیت است. دشمنی که به زبان ما، به فرهنگ ما، به تاریخ ما، حتی به درختان بلوط در خاکورک نیز رحم نکرده است. با چنین دشمن وحشی در هیچ جای جهان نمی‌توان مصالحه کرد.