ه.پ.گ یاد و خاطره شهیدان ٨ اکتبر عرصه آواشین را گرامیداشت

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با اعلام اسامی ۴ گریلای شهید عرصه آواشین می‌افزاید که مقاومتگران آواشین با اراده خود صفحه‌ی تازه‌ای را در مبارزه آزادیبخش کوردستان گشودند و خواب و خیال دشمنان را در نقش بر آب کردند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی ۴ گریلای خود را که در ٨ اکتبر/ ١۶ مهر در آواشین به شهادت رسیده بودند اعلام کرده است.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"٨ اکتبر ٢٠٢١ در حملات هوایی دشمن به مناطق دره کنفرانس و تابورا عربان عرصه آواشین رفقایمان آوستا، آدیفه، برخودان و جسور به شهادت رسیدند. هر چهار هوال در آفرینش شیوه‌های جنگ تیمی گریلای نوین نقشی اساسی را بر عهده داشته و نقش پیشاهنگی را بر عهده گرفتند و ضربات مهلکی را بر دشمن وارد نمودند. رفقای قهرمان ما با مبارزات خود همیشه پیشگام همرزمان خود بودند و شهادت آنان بهانه انتقام‌گیری ما می‌باشد.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: أسرا توغلوگ

   کد سازمانی: آوستا جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: دیلان هارمانج

   کد سازمانی: آدیفه کانی‌رش

   محل و سال تولد: چولک

   نام مادر – نام پدر: مقبوله – حسن

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: متین أوزترک

   کد سازمانی: برخودان زاگرس

   محل و سال تولد: رحا

   نام مادر – نام پدر: صدیقه – أمین

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: خبات بوزان

   کد سازمانی: جسور آخین

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: زهرا - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین"

آوستا جودی

 

آدیفه کانی‌رش

 

برخودان زاگرس

 

جسور آخین

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی چهار شهید آواشین تجلیل به عمل آورده و سپس می‌افزاید:

"مقاومت آواشین که صفحه تازه‌ای را در مقاومت جنبش آزادیبخش کوردستان گشوده است با اراده ملیتانی آپویی خود تمامی خواب و خیال‌های دشمنان را نقش بر آب کرد. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقایمان آوستا، آدیفه، برخودان و جسور که زنجیر بردگی خلقمان را شکستند و به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."