هشدار یکی از مسئولین سابق پ.د.ک به این حزب؛ به همدستی با اشغالگران پایان دهید

اسماعیل علی اسماعیل از مسئولان پارت دمکرات کوردستان که سال ٢٠١٩ از راه قاچاخ به روژاوای کوردستان رفت در صورت تداوم حملات رژیم اشغالگر ترکیه چیزی به نام جایگاه سیاسی جنوب کوردستان باقی نمی‌ماند. وی از پ.د.ک خواست دست از همکاری با اشغالگران بردارد.

اسماعیل علی اسماعیل از پیشمرگه‌های دیرین جنوب کوردستان و از مسئولین پ.د.ک خاطرنشان کرد پ.د.ک با اینکه می‌داند که روابط این حزب با رژیم ترکیه به ملت کورد زیان می‌رساند اما با این همه همچنان ترکیه را دوست نزدیک خود می‌بیند و افزود:"لازم است پارلمان اقلیم، حکومت اقلیم و خلق باشور کوردستان فورا اشغالگری رژیم  ترک را متوقف کنند."

اسماعیل علیه اسماعیل سال ١٩٨۶ به پیشمرگه‌های پ.د.ک پیوست. پس از مدتی فعالیت در نیروهای پیشمرگ اینبار در ارگان‌های این حزب استخدام شد و به عنوان یکی از گردانندگان این حزب نقش مدیریت را بر عهده گرفت. او به سیاست‌های پ.د.ک علیه روژاوا اعتراض کرد و سال ٢٠١٩ تلاش کرد وارد روژاوای کوردستان شود. به دلیل اینکه حکومت اقلیم مانع از سفر وی به روژاوا شد نامبرده از راه قاچاخ به روژاوای کوردستان رفت.

اسماعیل علی پیشمرگ سابق و از گردانندگان پ.د.ک خاطرنشان کرد که حملات ترکیه به باشور کوردستان اقدامی اشغالگرانه است و خطاب به پ.د.ک گفت:"وقتی شما رفراندوم را برگزار کردید رژیم ترکیه که شما آنرا دوست خود می‌دانید علیه شما بپا خواست. از دولت عراق خواست تا در مقابل شما بأیستد و مداخله کند. اکنون هم با اینکه می‌دانید که روابطتان به ملت کورد زیان وارد می‌کند اما با آن همدست شده‌اید. این یک اشتباه بزرگ است. رژیم ترکیه نه تنها دشمن خلق باشور است، بلکه همزمان دشمن تمامی کوردهاست. هم ملت کورد هم ملت‌های دیگر جهان نیک می‌دانند که ترکیه یک رژیم اشغالگر است. مردم باشور هم هیچ اشتیاقی به رژیم ترکیه ندارند. اگر آنجا را اشغال کنند آنوقت شما را از کرسی به زیر می‌کشند."

'از وقوع جنگ داخلی جلوگیری کنید'

اسماعیل علی خاطرنشان کرد که پارلمان اقلیم کوردستان متشکل از اعضای ۵ حزب است، برای اینکه از وقوع جنگ جلوگیری کند باید به وظایف خویش عمل کند و افزود:"انقلابیون، میهن‌دوستان، ماموستاهای آیینی، پیشه‌وران کوردستان باید یکصدا بگویند «بس است همکاری حکومت جنوب کوردستان با دشمنان». اگر اردوغان جنوب کوردستان را اشغال کند آنانرا هم برکنار خواهد کرد.

'رژیم ترکیه دوست نخواهد بود'

اسماعیل علی اسماعیل اعتراض خود را به سیاست‌های پ.د.ک در مورد دوستی با رژیم ترکیه و دشمنی با کوردها اعلام کرده و افزود:"دشمن با شما دوستی نمی‌کند، با شما هم رفیق نخواهد بود. شما خود می‌دانید که صرفا برای منافع خود به شما نزدیک شده است. آنهایی که علیه دشمن می‌جنگند برادر و خواهر تو هستند و در کنار تو هستند. وقتی داعش حمله کرد چه کسی کنار تو جای گرفت؟ چه کسی به فریاد تو رسید؟ چه کسی به کمک تو آمد؟ آنان برداران و خواهران تو هستند. آنچه بیش از همه قلب انسان را به درد می‌اورد این است که برای دشمن خبرچینی می‌کنند. این مایه شرم است. تو با دشمن همدست شده‌ای، به دشمن می‌گویی هواپیماهای جنگنده بیایند و آنجا را بمباران کنند. اما خواهران و برادران تو شانه به شانه تو علیه داعش جنگیدند و به فریاد تو رسیدند. در کنار تو شهید شدند. چه حقی داری که قلب مادر یک انقلابی را که این همه به کوردستان خدمت کرده است به درد می‌آوری؟"

'نباید فرصت را از دست داد'

اسماعیل علی اسماعیل از مسئولین سابق پ.د.ک از خلق‌های کوردستان دعوت کرد تا متحد شوند و افزود:"امید و درخواست من این است که؛ گردانندگان و پارلمان جنوب کوردستان این اشغالگری را نپذیرند. انقلاب کوردها گسترش می‌یابد و در تمامی جهان دیده می‌شود. فرصت در دست ما قرار دارد. به همین دلیل ما باید از رفتارهای تحریک‌آمیز حذر کنیم. خلق کوردستان برای صیانت از دستاورهای کنونی علیه دشمنان متحد شوند."