هویت گریلای ه.پ.گ که در بمباران شیمیایی عرصه آواشین به شهادت رسید منتشر شد

ه.پ.گ هویت یک گریلای خود را که در بمباران شیمیایی عرصه آواشین در ١۶ تیر ١۴٠٠/ ٧ ژولای ٢٠٢١ از سوی رژیم ترک به شهادت رسیده بود منتشر کرد.

مرکز نشر و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت یک گریلای خود را منتشر کرد که در حملات شیمیایی رژیم ترک به شهادت رسیده است.

در اطلاعیه آمده است:

"گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان علیه حملات ضدانسانی دولت اشغالگر ترک یکی از باشکوهترین مقاومت‌های تاریخ بشریت را نشان داده‌اند و صفحه تازه‌ای را به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه خلق‌ها افزودند. هم در تونل‌های جنگ و هم به شیوه تیم‌های سیار با تاکتیک‌های جنگ نوین ضربات مهلکی را در عرصه آواشین بر رژیم استعمارگر ترک وارد می‌نمایند. رژیم اشغالگر ترک که یارای ایستادگی در مقابل گریلاهای جنبش آزادیخواهی را ندارد برای وارونه کردن این جنگ به اقدامات ضدبشری دست زده و از هر نوع تکنولوژی پیشرفته جنگی به شکل نامحدود بهره می‌گیرد. با تمام این اوصاف گریلاهای کوردستان با امکانات کم خویش بر تداوم خط پیروزی پافشاری می‌کنند. یک بار دیگر در میدان جنگ شکست‌ناپذیری و نیرومندی اراده آپویی را در عرصه پراکتیک را اثبات کردند. ارتش اشغالگر ترک که در این مرحله با شکست روبرو شده است روزانه علیه گریلاهای ما از گازهای سمی و شیمیایی استفاده می‌کند، ده‌ها بار مناطق مقاومت را بمباران کرده است. در نتیجه حمله با سلاح‌های شیمیایی و سمی یکی از رفقایمان به نام «باز» روز ٧ ژولای/ ١۶ تیر به شهادت رسید. هوال باز از نخستین روز حملات اشغالگرانه در جبهه مقدم جنگ قرار گرفت و به یکی از پیشاهنگان مقاومت تپه سور که ضربات مهلکی را بر اشغالگران تحمیل کرد مبدل شد. میلیتان آپویی ما، رفیق همیشه جاوید هوال باز همچون یکی از پیشاهنگان پرچم پیروزی را به اهتزاز دراورده است همیشه در تاریخ شرافتمند خلقمان مورد تجلیل قرار می‌گیرد و یاد و خاطره وی زنده نگاه داشته می‌شود.

جزئیات شناسنامه رفیق باز به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: فرات شاهین

   کد سازمانی: باز گوَر

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: فرمان - کرَم

  تاریخ و محل شهادت: ٧ ژولای ٢٠٢١/ آواشین

ه.پ.گ در ادامه اطلاعیه خود به شیوه‌ی مبسوط از مبارزات گریلایی شهید باز تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"رفیق باز در پیروزی جنبش آزادیخواهی کوردستان یکی از شهیدان قهرمانمان است که با فداکاری و عزم نستوه خویش مقاومتی بزرگ را نشان دادند و ارزش‌های والایی را آفریدند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی هوال باز و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که آرمان‌های شهیدان مبنی بر آزادی رهبری و کوردستان آزاد را محقق خواهیم کرد."