حزب آزادی زنان کوردستان: در سالگرد قتل‌عام پاریس مبارزه را گسترش دهیم!

پاژک به مناسبت ٩مین سالگرد قتل‌عام پاریس فراخوانی را منتشر کرده و درخواست کرده است که برای حسابخواهی این قتل‌عام مبارزه و مقاومت گسترش یابد.

شورای رهبری حزب آزادی زنان کوردستان (PAJK) به مناسبت سالگرد قتل‌عام پاریس بیانیه‌ای را در وبسایت رسمی خود منتشر کرد.

در بیانیه پاژک آمده است:"ما زنان مبارز یاد و خاطره بنیانگذار حزبمان پ.ک.ک، پیشاهنگ مقاومت حماسی هوال سکینه جانسز و ملیتان‌های جنبش زنان فیدان دوغان و لیلا شایلمز را در ٩مین سالگرد شهادت وی با احترام گرامی می‌داریم. همچو حزب آزادی زنان کوردستان (پژاک) در حضور انقلابی بزرگ، هوال سارا که هر لحظه از زندگی خود را صرف نبردی بزرگ علیه فاشیسم نمود، پیمان می‌بندیم که از تمامی نیروهای دخیل در این قتل‌عام، انتقامی تاریخی بگیریم و در شخص هر سه زن انقلابی تقاص همه زنان را بستانیم. ما در سال ٢٠٢٢ مبارزه را با عزم هوال سارا به پیش می‌بریم و فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را در هم می‌شکنیم."

در ادامه بیانیه پاژک آمده است:"هوال سکینه، فیدان و لیلا روز ٩ ژانویه ٢٠١٣ در مرکز مدرنیته سرمایه‌داری، در شهر پاریس که ادعای دمکراسی و حقوق را دارد در مقابل جشمان انسانیت به قتل رسیدند. ٩ سال از قتل‌عام سپری شده است و گردانندگان ترکیه خود اذعان کردند که با برنامه این قتل‌عام را به انجام رسانده‌اند. علی‌رغم این اعتراف، سکوت دولت فرانسه نشان می‌دهد که این قتل‌عام نیز تداوم توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو، با همکاری چند جانبه انجام شده است. اگر چنین نیست، علی‌رغم آنکه گردانندگان رژیم ترک قتل سه زن کورد را می‌پذیرند، این سکوت به چه معنی است؟ تا زمانی که دولت فرانسه و دادگستری آن در مقابل قتل‌عام علیه سه زن انقلابی کورد موضع خود را نشان ندهند، ممکن نیست از مشارکت در قتل‌عام و همدستی با رژیم ترک نجات یابد. همچون زنان کورد، ما یکبار دیگر فراخوان خود را تکرار می‌کنیم، دولت فرانسه باید در مقابل قتل‌عامی که عاملان آن آشکار است در کمترین زمان موضع خود را آشکار کند. باید درک شود که ما نه این قتل‌عام، نه زمان انجام آن، نه هدف قرار دادن یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک و جنبش آزادی زنان کورد هوال سکینه و هر دو همرزم وی را تصادفی نمی‌دانیم.

'قتل‌عام پاریس نشانه قتل‌عام است'

قتل‌عام ٩ ژانویه علیه یکی از پیشاهنگان انقلاب زن در پاریس به انجام رسید، نشانه سیاست‌های قتل‌عام زنان کورد و خلق کورد است. این قتل‌عام از سوی دولت فاشیست و شرکایش نیروهای اقتدارطلب با هدف تسویه جنبش آزادی صورت گرفت. در زمانی که رهبر اپو برای حل دمکراتیک اراده‌ای بزرگ از خود نشان می‌داد قتل‌عام هوال سارا پیامی چندجانبه را با خود به همراه داشت. از این رو رهبر آپو قتل‌عام پاریس را همچون دومین قتل‌عام درسیم و موضعی علیه خود عنوان کرد. با این قتل‌عام آشکار شد که دولت ترک نه مرحله چاره‌یابی، مرحله نابودی خقل کورد و نقشه به زانو درآوردن را با همکاری نیروهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.

توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو صورت گرفت، با قتل‌عام هوال سارا این توطئه ادامه یافت. هدف این بود که پیشاهنگان آغاز انقلاب که با رهبر آپو در بنیانگذاری جنبش ازادی جای گرفته‌اند از میان بردارند. نیروهای فاشیست نیک می‌دانند که عظمت وجه افتراق جنبش ما مبتنی بر آزادی است. آنان از این مهم هراس بزرگی دارند. همچنانکه هوال سارا در زندان در مقابل فاشیسم ١٢ سپتامبر همچون یک زن کورد با جسارت و اراده‌ای بزرگ به صورت فاشیست‌ها تف انداخت، تسلیم نشد و موضعی تاریخی را از خود نشان داد، امروز هم در هزاران رهرو راه سارا علیه رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ در کوهستان‌های کوردستان، در زندان‌ها و در عرصه‌های زندگی با عزمی راسخ از اشغالگران انتقام می‌گیرند و جنگ بزرگی را به پیش می‌برند. از اینرو در تمامی کوردستان علیه زنان کورد که از موضع دختر مقاومتگر درسیم، سارا، الهام گرفته‌اند آماج حمله قرار می‌گیرند. در شخص سکینه جانسز خواستند تا پارادایم جهانشمول آزادی با پیشاهنگی زنان کورد را از میان بردارند. پس از قتل‌عام علیه هر سه زن انقلابی، پیشاهنگان و ملیتان‌های جنبشمان در کوهستان‌های کوردستان ، در باکور پیشاهنگان خودمدیریتی، در روژاوا پیشاهنگان انقلاب، در عرصه سیاست و در زندان‌ها سیاستمداران زن، زنان میهن‌دوست دارای موضع در ادامه این کانسپت هدف قتل‌عام و خشونت قرار گرفتند.

'هیچ قتل‌عام و حمله‌ای نمی‌تواند مبارزه آزادی ما را مختل کند'

به عنوان حزب آزادی زنان کوردستان ما یکبار دیگر تکرار می‌کنیم که هیچ قتل‌عام و حمله‌ای نمی‌تواند مبارزه آزادی ما را مختل کند. هراس رژیم ترک و نیروهای توطئه‌گر از نیروی زن بی‌دلیل نیست. نیروی زنان آزاد قطعا به فاشیسم و حاکمیت مرد-دولت پایان خواهد داد. در مبارزه آزادی زنان که همچنان رو به گسترش است، ذهنیت قاتل را با آکسیون و سازماندهی درهم می‌شکند. ما زنان به دلیل شهادت هر سه زن انقلابی و تمامی قتل‌عام‌ها آلام بزرگی را چشیده‌ایم. اما به اندازه بزرگی این دردها، خشم ما علیه ذهنیت سفاک و عزم ما برای دستیابی به آزادی چندین برابر بزرگتر است. دوستان، دشمنان و تمامی خلق کورد نیک بدانند که تا زمانیکه یک زن کورد باقی مانده باشد، بی‌وقفه و بدون تردید مبارزه علیه فاشیسم را ادامه می‌دهیم و انتقامی تاریخی را از توطئه‌گران می‌گیریم و زندگی آزاد را محقق خواهیم کرد.

ما یکبار دیگر پیشاهنگ همیشه جاوید هوال سکینه، روژبین، روناهی و در شخصیت آنان سه مبارز جنبش زنان سوه، پاکیزه و فاطمه را که با همان رویه در ۴ ژانویه ٢٠١۶ از سوی رژیم فاشیست ترک در شهر سلوپی به شهادت رسیدند و تمامی شهیدان ماه ژانویه را با ادای احترام گرامی می‌داریم. به مناسبت ٩مین سالگرد قتل‌عام پاریس، تمامی زنان و دوستان خلق کورد را فرامی‌خوانیم که در کنار مبارزه زنان کورد جای بگیرند. برای محکوم کردن جنایات ضدبشری رژیم ترک و سکوت دولت فرانسه در قبال این قتل‌عام به میدان‌ها سرازیر شوند، حساب بخواهند، مبارزه و مقاومت را گسترش دهند."