حزب کارگران کوردستان یاد شهدا عرفان گُلر و سعید اوچلو را گرامی داشت

کمیته‌ی خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک یاد شهدا گریلا عرفان گُلر( عادل اورفا) و سعید اوچلو (فرات پیر) را گرامی داشت که برای نوشتن رمان انقلاب به روژاوای کوردستان رفته بودند.

عرفان گُلر( عادل اورفا) و سعید اوچلو (فرات پیر) دو عضو پیشاهنگ پ.ک.ک در روزهای ۱۴ و ۲۹ مارس امسال به دلیل بیماری در روژاوای کوردستان به شهادت رسیدند. امروز کمیته‌ی خانواده‌ی شهدای پ‌.ک.ک یاد این دو شهید را گرامی داشت.

کمیته شهیدان حزب کارگران کوردستان در آغاز بیانیه خود یاد این دو شهید را گرامی داشته و عهد می‌بندد تا یادو خاطره آنان را زنده نگه داشته و به راه آن‌ها ادامه دهد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: جای عرفان گُلر و سعید اوچلو که دو انقلابی بزرگ بودند، هرگز پر نخواهد شد. چون این دو شهید همه‌ی زندگی خود را در راه مبارزه برای به دست آوردن آزادی خلق کورد و بشریت فدا کرده و جای پای آنها در مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد مشخص است.

کمیته‌ی خانواده شهدای پ.ک.ک در مورد مبارزات این دو شهید گفت: این دو گریلا از ابتدای انقلاب در دهه‌ی هفتاد به صفوف آزادیخواهان پیوسته و سپس هر کدام بیشتر از ۲۰ سال در زندان اشغالگران محبوس بودند. سپس پس از آزادیشان در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به کوهستان‌های کوردستان بازگشتند.

در رابطه با مبارزات این دو گریلا در زمینه فرهنگی و نویسندگی آمده است: آنها چندین محصول کتبی مهم و با ارزش را در مدت زندگی خود به جامعه‌ی بشریت و خلق کورد تقدیم کردند.

در پایان بیانیه آمده است: این دو گریلا برای نوشتن رمان انقلاب به روژاوای کوردستان رفته بودند، اما متأسفانه به دلیل بیماری شهید شدند.