'حزب مسعود بارزانی در حملات ترکیه به شنگال دست داشته است'

کاوه شیخ موس از اعضای کمیته روابط خارجه پ.ک.ک در گفتوگو با وبسایت عربی المعلومه از همکاری پ.د.ک در حملات ارتش ترک به شنگال و ترور پیشاهنگان ایزدی و مبارزان شنگال خبر داده است.

وبسایت المعلومه روز گذشته در گفتگو با کاوه شیخ‌ موس از اعضای کمیته روابط خارجه حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) اعلام کرد که پ.د.ک با ریاست مسعود بارزانی برای تسهیل دسترسی به شنگال به ارتش متجاوز ترک کمک کرده است.

کاوه شیخ موس افزوده است:"ما اطلاعاتی در دست داریم که تأیید می‌کند پارت دمکرات کوردستان تسهیلات لازم را برای شناسایی محل استقرار پیشاهنگان ایزدی شنگال که قرار بوده است از سوی ارتش ترک هدف حمله قرار گیرند به دولت ترک داده است."

شیخ موس می‌افزاید:"پارت دمکرات همچنین ورود ارتش ترک به مناطق مرزی عراق را تسهیل کرده و با در اختیار قرار دادن اطلاعات به هواپیماهای جنگنده بمباران منطقه را تسهیل کرده است."

پ.د.ک در حالی به همکاری با ارتش ترک علیه خلق کورد ادامه می‌دهد که روز گذشته در حمله هوایی ارتش ترک به منطقه شلادزه استان دهوک جریان برق این منطقه برای ساعاتی قطع شد.