جریمه‌ی نقدی بر امینه شنیاشار تحمیل شد

دادگاه جریمه‌ی مادی علیه امینه شنیاشار به اتهام بدنام کردن پارلمانتار آ.ک.پ، خلیل یلدز‌‌، تحمیل کرد.

فامیل و محافظان، ابراهیم خلیل یلدز‌، پارلمانتار آ.ک.پ در رحا، در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در شهرک پیرسوس واقع در رحا، خانواده‌ی شنیاشار حمله کردند، در این حمله همسر و دو پسر امینه شنیاشار کشته شدند. امینه و پسرش فرید در این قتل و عام زخمی شدند، از ۹ مارس ۲۰۲۱ اقدام به “تحصن عدالت‌خواهی” در مقابل دادگاه رحا کردند. این اقدام در روز ۸۰۸مین روز به کار خود ادامه می‌دهد. امینه شنیاشار به دلیل وضعیت سلامتی‌اش در خانه‌اش در پیرسوس به تحصن ادامه می‌دهد.

علیه امینه شنیاشار، شکایتی حقوقی به دلیل بدنام کردن کارمند حکومت در سخنانش در روز ۵۱۸مین روز از اقدامش (۹ اوت ٢٠٢٢)، تنظیم شد. دومین نشست این پرونده در پنجمین شعبه‌ی جرایم عمومی برگزار شد. همچنین وکلای شنیاشار، مرال حالات و عایشه شهریبان و مسلم ساراج‌اوغلو در این نشست حضور داشتند.

جلسه با خواندن هویت آغاز شد. وکلا به مرحله‌ی تحصن عدالت‌خواهی پس از حادثه‌ی نسل‌کشی اشاره کردند، در این مدت این خانواده با مشکلات و بازخواست‌های زیادی روبرو شده‌اند. وکلا تاکید کردند مدرک لازم برای رای دادن در دست نیست، به دستورات دادگاه اروپا برای حقوق بشر در رابطه به آزادی اندیشه و بیان، اشاره کردند.

دادگاه با ۸۰۰۰ لیره امینه شنیاشار را را به اتهام “بدنام کردن کارمند حکومت” محکوم کرد و همچنین دادگاه را به جلسه‌ی دیگری موکول کرد.