جوامع زنان کوردستان: انقلاب روژاوا انقلاب زنان و انسانیت است

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان به مناسبت نهمین سالگرد انقلاب روژاوا اعلام کرد: "این انقلاب انقلاب زنان و بشریت است."

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) به مناسبت سالگرد انقلاب روژاوا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:"این انقلاب در دهمین سال حرکت تاریخی خود همچنان تنها روزنه امید انسانیت برای آزادی است."

متن بیانیه‌ی ک.ژک. به شرح زیر است:

"انقلاب روژاوا که در چارچوب پارادایم و فلسفه آزادیخواهی رهبر آپو شکل گرفت، امروز نهمین سال خود را به پایان رسانده است. ما این روز را به رهبر آپو، شهدای گرانقدر و ملت مبارز خود تبریک می‌گوییم. انقلاب روژاوا با فداکاری و هزینه‌های فراوان و به پاس زحمات و رشادت‌های شهدای ما رقم خورد. مقاومتی بزرگ در برابر داعش که یکی از نیروهای اهریمنی و سیاه تاریخ است، صورت گرفت و بدین وسیله زمینه‌های یک زندگی آزاد شکل گرفت. زنان و مردان کورد با افتخار و از جان گذشتگی به جنگ این نیروی اهریمنی رفته و سبکی جدید از زندگی با عزت و با هویت آزاد در خاورمیانه را خلق کردند.

قرن بیستم برای ملت ما قرنی بود همراه با اشغالگری و تقسیم کردن وطن، بی هویتی، بیگانگی، غارت و آسیمیلاسیون. در این قرن سیاست نسل‌کشی و استعمار بر ملت ما تحمیل شد و تلاش کردند که ملت ما را نابود کنند.

در قرن بیست و یکم پارادایم و فلسفه آزادیخواهی رهبر آپو با شکل‌گیری پ.ک.ک و مبارزه بی‌امان آن به سده‌ای تبدیل شد که سیاست‌های نسل کشی و تقسیم ملتمان را درهم شکست و ملتمان را دوباره احیا کرد. با آغاز انقلاب روژاوا، خاورمیانه و کوردستان با الگو قرار دادن و تبعیت از پارادیم، فلسفه و نظام فکری رهبر آپو توانستند خود را سازماندهی کرده، ملل و زنان با بیان افکار و عقاید خود به موجودیت خود هستی ببخشند.

در مقابل سیستم دیکتاتوری دولت و حاکمیت ناهنجار موجود، زنان و ملتها توانستند که بر اساس افکار و عقاید انقلابی سیستم خود را ایجاد کردە و به نقطه امید و ستاره درخشان جنبش‌های انقلابی جهان تبدیل شوند.

امروز ملت کورد و مقاومتش در برابر داعش به ویژه در جنگ و مبارزه علیه اشغالگری‌های ترکیه به جایگاه شایسته و ویژه‌ای بین مردم جهان دست پیدا کرده است. این سرزمین، سرزمین باستانی ماست و تا پایان حفظ خواهد شد.

یکی از ویژگی‌هایی که انقلاب روژاوا را از سایر انقلاب‌ها متمایز می‌کند، انقلابی مبتنی بر انقلاب زنان است. این انقلاب که در روژاوا و شمال و شرق سوریه اتفاق افتاده است، در جهان اینگونه شناخته شد که زنان فعالانه درگیر مبارزه و شرکت در امور اجتماعی، سیاسی و نظامی شدند و نقش و جایگاه خود را در تاریخ برجای گذاشتند. با پیشاهنگی زنان، زندگی جدیدی در حال ظهور است. بر همین مبنا انقلاب روژاوا همزمان شورش زنان نیز است. روحیه مقاومت به رهبری ی.پ.ژ نه تنها برای زنان کوردستان بلکه برای خاورمیانه و جهان نیز منبع الهام بوده است. زنان کورد با مقاومت در برابر داعش ماهیت و پتانسیل تاریخی زنان را نشان دادند. با انقلاب روژاوا، زنان همه پتانسیل و هنرهای خود را به رخ کشیدند. با پیشاهنگی زنان، تغییر و تحولات عظیم اجتماعی در جامعه اتفاق افتاد. جهانیان دیدند، وقتی حافظه آزادی و سازماندهی آن در شخصیت زنان کورد به هم پیوست، زنان چگونه می‌توانند همه چیز را متحول کنند و زندگی آزاد و برابر را از نو خلق کنند.

انقلاب روژاوا نشان داد که زندگی آزاد با خودمدیریتی و توان دفاع از خود بدون وجود دولت نیز امکان‌پذیر است. در عین حال ثابت کرد، تا زمانی که سیستم و زندگی آلترناتیف برقرار نشود هیچ موفقیت پایداری حاصل نخواهد شد.

ما انقلاب و مقاومت ١٩ زوئیه روژاوا که به امید خانواده جانباختگان راه آزادی، ملت ما، زنان و تمام جامعه بشری تبدیل شده است را با جوش و خروش جشن می‌گیریم.

انقلاب روژا در دهمین سال خود تداوم امید بشریت به آزادی و یکسانی است. انقلابی برای ایجاد یک زندگی آزاد و برابر و دمکراتیک است، انقلاب ایجاد زندگی آزاد برای زنان است.

دفاع، توسعه و تقویت انقلاب روژاوا بر اساس خط‌مشی دفاع از خود و سازماندهی بر پایه آزادی زنان و برادری خلق‌ها انجام می‌گیرد. با عملی کردن پارادایم دمکراتیک، آزادیخواهی و دوستی با طبیعت طرح شده از سوی رهبر آپو، مفهوم یک انقلاب جدید در تاریخ بشریت شکوفا شده است. دلیل اینکه امروز انقلاب روژاوا همچنان رو به جلو حرک می‌کند، این ایدئولوژی توانمند است. انقلاب روژاوا به حرکتی تبدیل شده است که ایدئولوژی رهبر آپو در آن در بالاتری حد خود پراکتیزه شده است. با رهبری زنان آزاد، یک ملت دمکراتیک مبتنی بر برادری خلق‌ها در روژاوا در حال شکل‌گیری است. ملت‌های کورد، عرب، ترکمن، ارمنی، سریانی، کلدانی و چرکس در حال سازماندهی مجدد زندگی خود در روژاوا هستند.

بر همین مبنا، نهمین سال انقلاب روژاوا را به تمامی زنان، ملت کوردستان و تمامی ادیان و عقاید تبریک گفته و بر این باور هستیم که این انقلاب با مقاومت، سخت کوشی و مبارزه به یگانه امید رهایی و آزادی زنان خاورمیانه و جهان تبدیل خواهد شد. انقلاب روژاوای ما بر همه جهانیان و انسانیت مبارک باد."