'خلق و گریلا متقابلا به همدیگر ایمان داریم'

دیرن سما، گریلای یگان‌های زنان آزاد (یژا ستار) با اشاره به اهمیت عرصه هفتانین گفت که نیروهای گریلا برای دفاع از ارزش‌های ملت کورد می‌جنگند، وی افزود که خلق کورد و نیروهای گریلا متقابلا به همدیگر ایمان دارند.

دیرن سما از گریلاهای ه.پ.گ- یژا ستار در مورد مقاومت هفتانین با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. دیرن می‌گوید:"مقاومت جنگ هفتانین در این مرحله با تمامی توان خود ادامه دارد. مشارکت در این جنگ روحیه‌ای فدایی به انسان می‌بخشد. همچنان که با برافروختن یک آتش شعله‌های آن به آسمان زبانه می‌کشند جنگ هفتانین نیز روشنایی‌بخش است. ما در قرن ٢١ بسر می‌بریم. ویژگی این قرن جنگ‌ بر مبنای تکنولوژی است. می‌توان نمونه‌های متعددی را ذکر کرد که در آن نیروهای گریلا جنگ تکنولوژی دشمن را چگونه خنثی کرده و این فرصت را علیه دشمن مورد استفاده قرار داده‌اند. یکی از نمونه‌ها مقاومت و جنگ در ارتفاعات پیربولا می‌باشد. مقاومت پیربولا جای ویژه‌ای در مقاومت هفتانین دارد. زیرا دشمن در این عملیات ضربه‌ی مرگباری را متحمل شد. البته ضربات سهمگین دیگر نیز در راه است.

'جنگ به شیوه‌ای فدایی ادامه دارد'

می‌خواهم بویژه در مورد عزم رفقای شهید و مبارزات آنان یاد کنم که در واقع راه ما را روشن کرده‌اند. بدون شک هر کدام از رفقا برای وارد کردن ضربه به دشمن تلاش بسیاری را به خرج می‌دهد. صرف شرکت در این مقاومت نیازمند جسارتی بزرگ است. مبارزان رهبر آپو در هفتانین با رنج و فداییگری خود مقاومت را به پیش می‌برند. در هر کدام از تپه‌های خانتور، تپه‌های دوپشک، ارتفاعات ششدارا جنگیده و مقاومت کرده‌اند. این جنگ ارزش‌های بزرگی را خلق کرده است. در هر منطقه از هفتانین رفقای گرانقدری مقاومت کرده و به شهادت رسیدند.

'ما رهروان راه آزادی هستیم'

همچنانکه رفقا حقی، کمال و سارا در مرحله تأسیس حزب با ایستار و موضع خود خطمشی حزب را تعیین کردند، امروز در هفتانین رفقای شهید زندگی نوینی را رقم می‌زنند. شهادت هر رفیق به معنی جوانه زدن یک نهال دیگر آزادی در خاک مقدس کوردستان است. هر وجب از خاک هفتانین با خون رفقای شهید آبیاری شده است. رفقایی همچون شهید تولهلدان، ممیان و فرمان با روحیه‌ای والا و در جنگی بزرگ شرکت کرده و به شهادت رسیدند. گمان نمی‌کنم کسی به اندازه این رفقا جسور باشد. به همین دلیل مقاومت هفتانین با روحیه‌ای فدایی به پیش برده می‌شود. هر گلوله‌ی آن با حس انتقام شلیک شده است. زیرا ما کودکان کوردستان در میان صدای توپ و حمله هواپیماهای جنگنده بزرگ شده‌ایم، نه مثل کودکان دیگر خلق‌ها که با از دست دادن اسباب‌بازی‌هایشان زیر گریه می‌زنند. ما کوردها برای آزادی گریسته‌ایم. ما اکنون برای اینکه در آزادی زندگی کنیم می‌جنگیم.

'خلق و گریلا متقابلا به همدیگر ایمان دارند'

هرکدام از رفقا با روحیه‌ای فدایی و ایستاری مستحکم در این جنگ حضور می‌یابد. عزم رفقا زانوان دشمن را به لرزه درآورده است. ما با ضرباتی که بر دشمن وارد می‌کنیم این مقاومت را گسترش می‌دهیم. هفتانین دارای موقعیتی مهم در جنوب کوردستان است. بدخواهان کوردها همیشه درتلاش بوده‌اند با این حملات هویت کوردی را هدف قرار دهند. اما گریلا صیانت از ارزش‌های ملت کورد را بر عهده گرفته است. ما هر اندازه از این ارزش‌ها دفاع کنیم به همان اندازه به آزادی دست می‌یابیم. از هفتانین به خلقمان و رفقایمان در تمامی استان‌های جنوب کوردستان سلام و درود می‌فرستیم. می‌دانیم که خلقمان به ما اعتماد کامل دارند. از اینرو ما هم به خلقمان ایمان داریم. خلق جنوب کوردستان به اشغالگری اجازه نخواهند داد. بر این مبنا مبارزه برای دستیابی به پیروزی را گسترش می‌دهیم."