کمیته روابط خارجه پ.ک.ک: از میهن‌ کوچ نکنید؛ برای عدالت و آزادی مبارزه کنید!

کمیته روابط خارجه حزب کارگران کوردستان از شهروندان باشور کوردستان خواست تا از میهن خارج نشوند، بجای آواره شدن در کشورهای دیگر زندگی خود را صرف آزادی، دمکراسی و عدالت کنند.

کمیته روابط خارجه حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در مورد تراژدی پناهجویان باشور کوردستان در جنگل‌های مابین بلاروس و لهستان بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرد که تراژدی آواره شدن شهروندان باشور کوردستان نتیجه حاکمیت ٣٠ ساله در جنوب کوردستان و سیاست‌ رژیم‌های اشغالگر بویژه رژیم ترک اشغالگر است.

در بیانیه کمیته روابط خارجه پ.ک.ک آمده است:

"یک بار دیگر تراژدی مهاجرت خلقمان و آواره شدن آنها در مرزهای میان کشورها به خبر اصلی افکار عمومی کورد و همچنین منطقه و جامعه‌ی بین‌المللی تبدیل شده است. بر اساس آمارها طی یک سال بیشتر از ۳۰ هزار تن باشور کوردستان را به سمت خارج از میهن ترک کرده‌اند. این اشاره‌ای خطرناک است که بر سرنوشت و آینده‌ی ملتمان تاثیر خواهد گذاشت.

 علت رخ دادن این تراژدی به دو مسئله‌ی اساسی بازمی‌گردد:

اول؛ خلقمان در باشور کوردستان در راستای آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت‌خواهی و میهن‌دوستی مبارزات بزرگی انجام داده است که با قیام شکوهمند در سال ۱۹۹۱ به اوج رسید و جایگاه سیاسی برای این بخش از میهن را به وجود آورد. اما پس از ۳۰ سال به دلیل نبود آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت و آزادی بیان و همچنین افزایش معضلاتی مانند فساد، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و در نتیجه ناامید شدن از اصلاحات، موج خطرناکی از مهاجرت جوانان، پیر، زن و کودک آغاز شده است.

دوم؛ دولت‌های اشغالگر مانند دولت ترکیه از یک طرف با همکاری نیروهای مزدور خاک باشور کوردستان را اشغال کرده و گروه‌ها و افراد تندرو جهادی را در آن مستقر می‌کنند. از طرف دیگر نیز از راه گروه‌های مافیایی و قاچاقچی و دستگاه اطلاعاتی برای مهاجرت خلق ما به خارج از میهن شرایط را فراهم کرده و به ویژه جوانان را در این راستا تحریک می‌کنند. این گونه می‌خواهند با اشغالگری و با مهاجرت، دموگرافی باشور کوردستان را تغییر دهند و آن را از هویت کوردی پاک کرده و به منطقه‌ای برای انتشار ناسیونالیسم و فاشیسم ترکیه و ایدئولوژی تندرو جهادی تبدیل کنند. این موج گسترده‌ی مهاجرت کاملا برنامه‌ریزی شده و با هدف جنگ ویژه و برای تخلیه کردن کوردستان و تغییر دموگرافی میهن انجام می‌شود.

مایه تعجب است که سفین دزه‌ای، سخنگوی پ.د.ک به جای آنکه این حقایق را ببیند، برای پنهان کردن جرایم و همچنین به جای محکوم کردن حاکمان پ.د.ک، به جنبش آزادیبخش کوردستان پ.ک.ک حمله می‌کند. در اینجا علاوه بر اعلام همدردی با تراژدی مهاجرت کوردها در مرز بلاروس و لهستان، از خلق‌مان و به ویژه از جوانان درخواست می‌کنیم تا میهن خود را ترک نکرده و نیرو و توان و اراده‌ی خود را برای مبارزات آزادی، دمکراسی و عدالتخواهی به کار بگیرند.

همچنین از نیروهای بین‌المللی درخواست می‌کنیم تا با درک این حقیقت که این مهاجرت نتیجه‌ی سیاست آنها نیز می‌باشد، اقدامات لازم را برای حفظ و همکاری با مهاجران کورد انجام دهند. همچنین از حکومت پ.د.ک درخواست می‌کنیم که این وضعیت را به‌خوبی بازخوانی کرده و به جای اتهام وارد کردن به دیگران خود را مسئول اصلی این شرایط و مهاجرت خلقمان بدانند و در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند. باید آزادی، امنیت و فرصت‌های کاری و همچنین فرصت زندگی شرافتمندانه برای همه‌ی هموطنان ایجاد شده و زمینه کوچ و مهاجرت از بین برده شود."