کنفدرالیسم جوامع کوردستان: بدون شک رویای جان‌باختگان کشتار پرسوس محقق خواهد شد

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به مناسبت سالگرد کشتار پرسوس اعلام کرد؛"خلق روژاوا و انقلابیونش رهروان رویاها را از یاد نمی‌برند. بدون شک از روئیای آنها محافظت کرده و با هر روشی در روژاوا رویاهای آنها را محقق خواهند کرد."

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت سالگرد قتل عام پرسوس بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:

"در ۲۰ ژوئیه ٢٠١۵، ۳۳ جوان در جریان انفجار بمب جاسازی شده قتل‌عام شدند، این حادثه نشان دهنده آن است که دولت ترکیه دارای چه کارکتر اشغالگری است. در کوبانی زمانی که داعش شکست خورد خواستند اینگونه انتقام بگیرند.

در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، ۳۳ رهرو رویاها در شهر پرسوس از سوی میت- داعش کشته شدند. ما یاد همه‌ی این جوانان سوسیالیست را گرامی می‌داریم که در این روز شهید شدند و عهد خود را با آنها دوباره تکرار می‌کنیم که رویاهای آنها را در مبارزات خود محقق کنیم و آن را زنده نگه می‌داریم و رویاها و حسرت های آنها را برای کوردستانی آزاد، ترکیه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک محقق کنیم. برای کسانی نیز که در این حمله دچار نقص عضو شدند در مبارزات شان آرزوی پیروزی خواهیم کرد.

قتل‌عام ۲۰ ژوئیه پس از آنکه رجب طیب اردوغان توافق دلمه‌باغچه را رد کرد، در ۵ آوریل حصر را بر رهبر آپو تحمیل نمود، در ۵ ژوئیه در آمد انفجار رخ داد و قتل عامی راه انداخت، در ۷ ژوئیه در انتخابات کوردها را به حساب نیاورد و در ادام‌ی پاکسازی خلق کورد این اعمال را مرتکب شد. این امر یک رخداد فردی و شخصی نیست بلکه به عنوان بخشی از دیدگاه پاکسازی این کشتار توسط میت برنامه‌ریزی شد و توسط داعش انجام گرفت. بر اساس برنامه‌ی تسلیم نمودن که در تابستان ۲۰۱۴ آن را آماده کرده بودند، در شورای امنیت ملی مورد قبول قرار گرفت و توافق دلمه‌باغچه رد شد. در مقابل خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه جنگ را آغاز کردند. در ۲۴ ژوییه با ده‌ها جنگنده به مناطق حفاظت شده‌ی میدیا حمله کرده و این گونه مستقیماً جنگ را اعلام نموند.

این حمله ادامه‌ی پاکسازی بود که از لوزان آغاز شده بود

جنگی که در ۲۴ ژوئیه علیه خلق کورد و نیروهای دمکراسی خواه آغاز شده بود، ادامه‌ی پاکسازیی بود که در لوزان آغاز شده بود. سوسیالیست‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه را مانعی در مقابل خود برای پاکسازی خلق کورد می‌دانستند و به همین دلیل همزمان با حمله به خلق کورد به نیروهای دمکراسی‌خواه نیز حمله کردند. در ۲۰ ژوئیه و زمانی که ۳۳ جوان با بمب قتل‌عام شدند، ویژگی اشغالگری دولت ترکیه کاملا آشکار شد. در حقیقت اینگونه خواستند انتقام شکست داعش در کوبانی را بگیرند، به همین دلیل حمله‌ی ۲۰ ژوییه به حمله‌ی علیه کسانی که از کوبانی حمایت و پشتیبانی کرده بودند، تبدیل شد. ۳۳ جوان سوسیالیست بار سنگین جنگ را بر دوش گرفته تا کودکان کوبانی را از تاثیر جنگ در امان نگه داشته و آنها را به زندگی بازگردانده و خنده را به لبهای آنها بازگردانند و با این هدف به راه افتاده بودند.

یک ماه قبل از حمله‌ی پرسوس با همکاری میت - داعش به کوبانی حمله شده بود. زنان، جوانان، کودکان و صدها تن از اهالی کوبانی کشته شده بودند. قتل‌عام کوبانی در ۲۵ ژوئن و قتل‌عام پرسوس در ۲۰ ژوئیه با همان تفکر و با همان هدف انجام گرفت، اما آنها نتوانستند نتیجه‌ای را که می‌خواستند، به دست بیاورند. در سرتاسر دنیا حمایت و پشتیبانی از کوبانی و روژاوا افزایش یافت و کوبانی به مقاومت استالینگراد تبدیل شد. مقاومت و پیروزی و سربلندی کوبانی مانند مقاومت بشریت و نیروهای دمکراسی‌خواه در تاریخ جایگاه خود را به دست آورده و خود را ثبت نمود. داعش بخش زیادی از کوبانی را اشغال کرده بود، اما نیروی کورد و انقلابی  و اینترناسیونالیست‌ها در مقابل داعش مقاومت کرده و حملات آنها را شکست دادند و این مقاومت با اراده‌ی خلق کورد و بشریت به دست آمده و یکبار دیگر اثبات کننده‌ی آن بود که آنهایی که اراده و روحیه‌ی قوی دارند، می‌توانند پیروز شوند.

با تاسیس پ.ک.ک توطئه پاکسازی لوزان پایان یافت

چند روز پس از قتل‌عام پرسوس تفاهم لوزان امضا شده بود و آغاز این حملات نشان می‌دهد که این حملات، حملات قرن هستند. مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی کوردها که با پیشاهنگی پ.ک.ک انجام می‌شود، مبارزات قرن می‌باشد. این مبارزات در همان زمان مبارزات میان نیروهای دمکراسیخواه و نیروهای کورد و دمکراتیک است. این مبارزات تا محقق شدن کوردستانی آزاد و ترکیه‌ای دمکراتیک ادامه خواهد یافت. تا زمانی که مسئله‌ی کوردها حل نشود، ترکیه‌ای دمکراتیک پدید نخواهد آمد. تا زمانی که ترکیه دمکراتیک نشود، مسئله‌ی کوردها نیزحل خواهد شد. در حقیقت در ترکیه این دو مسئله با هم در آمیخته هستند. تا زمانی که این مسئله به خوبی درک نشود، مبارزات آزادیخواهانه‌ی کوردها و مبارزات دمکراسی‌خواهانه در ترکیه نمی‌توانند به طور جداگانه انجام شوند، یا به نتیجه‌ای دست یابند.

با مبارزات پ.ک.ک که مدت ۵۰ سال است ادامه دارد، در هر چهار بخش کوردستان، مبارزات آزادی‌خواهانه و دمکراسی‌خواهانه پیش رفته است. این مبارزات تاثیری بسیار بر خلق‌های عرب، فارس و ترک نیز گذاشته و تفکر دمکراتیک حقیقی را در میان آنها به سطحی مهم رسانده است. برنامه‌ی پاکسازی در هر چهار بخش کوردستان که از لوزان آغاز شد، دیگر متوقف شده است. خلق کورد به یک نیروی قوی آزادی و دمکراسی تبدیل شده است. این خلق مانند گذشته بردگی را نمی‌پذیرد و زیر چاقو‌های پاکسازی و قتل‌عام نمی‌رود. خلق کورد به سیاسی‌ترین و هوشیارترین خلق تبدیل شده و هرچند حملات زیادی علیه این خلق انجام می‌شود، با در نظر گرفتن هر گونه قربانی مبارزه می‌کند و کوردستانی آزاد و خاورمیانه‌ای دمکراتیک را با خلق‌های دیگر ایجاد خواهد کرد.

۳۳ رهروی رویاها نیز در همان زمان در مقابل حملات علیه هر چهار بخش کوردستان که با لوزان آغاز شده بود، موضع‌گیری خود را نشان دادند. آنها برای بی‌معنی کردن سیم خاردارهای مرزها که با توافق لوزان ایجاد شده بودند، به راه افتادند. در طول تاریخ برادری خلق‌ها بر روی این خاک اساس قرار داده شده و سیم خاردارهای مرزها نیز به سنبل سیاست پاکسازی تبدیل شده‌اند. فیلم تبلیغات کمال سونال حقیقت لوزان را به شیوه‌ای آشکارا نشان می‌دهد و برای درک پاکسازی نقش مهمی داشته است.

قتل عام ۲۰ ژوئیه در پرسوس و قتل‌عام در مقابل ایستگاه متروی آنکارا در ۱۰ اکتبر در مقابل تفکری که می‌خواهد خلق‌ها و جامعه را تقسیم نماید، به سنبلی تبدیل شد که میهن و خلق ها را یکپارچه می‌کند. ۲۰ ژوئیه و ۱۰ اکتبر به آن روزهایی تبدیل شدند که تفکر ترکیه‌ای دمکراتیک و کوردستانی آزاد را نشان می‌دهند. خلق‌های ترکیه رویای آنها را با کوردستانی آزاد و ترکیه‌ای دمکراتیک مزین نخواهند کرد.

بدون شک این ۳۳ جوان در پرسوس هرگز فراموش نخواهند شد. اساس کوردستانی آزاد و ترکیه‌ای دمکراتیک در مقابل سیاست و جنایت‌های پاکسازی مانند لوزان اشغالگران به پادزهر تبدیل شده است. خلق روژاوا و انقلابیونش بدون شک این رهروان راه رویاها را فراموش نخواهند کرد و از روئیاها و خواست و حسرت آنها محافظت خواهند کرد و با هر روشی از هر لحاظ روئیاهای آنها را در روژاوا محقق خواهند کرد."