کنگره ملی کوردستان: دستگیری مردم و محاکمه آنها به دلایل سیاسی و آزادی بیان قابل قبول نیست

ک.ن.ک محاکمه‌ی نظیر برواری عضو کنگره‌ی ملی کوردستان توسط دادگاه پ.د.ک در دهوک و محکوم شدن وی به هفت سال زندان را محکوم کرد و اعلام نمود، دستگیری و محاکمه‌ی مردم به دلایل سیاسی و افکار آزاد قابل قبول نیست و همه‌ی دستگیرشدگان و محکومان باید آزاد شوند.

شورای رهبری کنگره‌ی ملی کوردستان (ک.ن.ک) در رابطه با دستگیری و محاکمه‌ی مردم باشور کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: مدتی است در باشور کوردستان و به ویژه در منطقه‌ی بهدینان نویسندگان و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران به دلایل سیاسی و به دلیل داشتن افکار متفاوت دستگیر شده و به زندان محکوم می‌شوند. یکی از این افراد نیز آقای نظیر برواری عضو کنگره‌ی ملی کوردستان است. ملا نظیر از ماه فوریه دستگیر شده است. دو روز پیش نیز در دادگاه دهوک به هفت سال زندان محکوم شد.

متن کامل بیانیه‌ی کنگره ملی کوردستان به شرح زیر است:

"خطاب به افکار عمومی:

دستگیری و محاکمه‌ی مردم به دلایل سیاسی و آزادی بیان قابل قبول نیست

مدتی است در باشور کردستان به ویژه در منطقه‌ی بهدینان نویسندگان و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران به دلایل سیاسی و به دلیل افکار متفاوت دستگیر شده و به زندان محکوم می‌شوند. یکی از این افراد نیز جناب آقای نظیر برواری عضو کنگره‌ی ملی کوردستان است. ملا نظیر برواری در ماه فوریه دستگیر شد. وی دو روز پیش در دادگاهی در دهوک به هفت سال زندان محکوم شد. نظیر برواری فردی سیاسی و عضو کنگره‌ی ملی کوردستان است. وی همچنین کادر اتحادیه‌ی میهنی کوردستان می‌باشد. وی فردی میهن‌دوست است که برای مردم و میهن خود مبارزه کرده است. درست است آقای نظیر با پارت دمکرات کوردستان مخالف است اما این حق سیاسی و دمکراتیک و مشروع او است.

دستگیری و محاکمه‌ی چنین کسی به هیچ وجه قابل قبول نیست. این حکم و زندانی کردن وی به دلایل سیاسی اقدامی غیرقانونی و برخلاف عدالت است. ما این حکم را به عنوان حکم قانونی نمی‌دانیم و آن را نمی‌پذیریم. حکم دستگیری و مجازات آقای نظیر برواری را به شدت محکوم می‌کنیم. همچنین از حکومت اقلیم کوردستان می‌خواهیم ملا نظیر و همه‌ی دستگیرشدگان سیاسی را آزاد نماید.

در این منطقه فقط ملا نظیر زندانی سیاسی نیست، بلکه به دلایل سیاسی و به دلیل انتقاد از حکومت پارت دمکرات کوردستان ده‌ها تن در زندان هستند. تاکنون ۸۲ تن زندانی شده‌اند. به دلیل این بی‌عدالتی حدود دو هفته است که این زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده‌اند. مطالبات آنها مشروع  است و حکومت اقلیم کوردستان باید به مطالبات آنها گوش فرا دهد و راه حلی عادلانه پیدا کنند.

ما به عنوان خلق کورد با دستگیری و زندانی نمودن افراد سیاسی توسط رژیم‌های اشغالگر آشنا هستیم. نباید حکومت کوردی نیز به مانند اشغالگران، فعالان سیاسی و افراد دارای افکار متفاوت را دستگیر کرده و آنها را زندانی نماید. این شرایط در سطح بین‌المللی نیز ما را زشت نشان می‌دهد. مدتی است وضعیت دستگیرشدگان بهدینان به سازمان‌های حقوق بشری جهانی کشیده شده است. باید حکومت اقلیم کوردستان به صورت مثبت پاسخ دستگاه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را داده و راه‌حلی عادلانه برای این مسئله پیدا کند. در این رابطه ما یک بار دیگر دستگیری و محاکمه‌ی ملا نظیر برواری را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر وی و سایر زندانیان سیاسی هستیم."