کوما جفاکین کوردستان: هدف کارزار در دومین سال فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ و آزادی رهبر آپو می‌باشد

شورای رهبری ک.ج.ک: "در دومین سال گام «روز روزِ آزادیست» هدف اصلی ما فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ، آزادی فیزیکی رهبر آپو و پایان دادن به اشغالگری در تمامی بخش‌های کوردستان است."

شورای رهبری کوما جفاکین کوردستان (KCK) به مناسبت اولین سالگرد کارزار «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» بیانیه‌ای منتشر کرد.

شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بیانیه خود اعلام کرده است:

"گام کارزار «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» که روز ١٢ سپتامبر ٢٠٢٠ از سوی ما آغاز شده بود یک سال را پشت‌سر گذاشت. این گام ما در ١٢ سپتامبر ٢٠٢٠، در حالی آغاز شد که حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ علیه رهبر آپو حصر و جنگ ویژه را ادامه داده، حملات اشغالگرانه را تشدید کرد، علیه زنان و خلقمان به حملات سنگینی دست زد و این گام با روحیه ١۴ ژوئیه (١٩٨٢) در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن به کارزاری تاریخی مبدل شد. این گام با کارزار «قتل‌عام زنان بس است، زمان صیانت از زن آزاد و جامعه است» عجین شد و تقویت گردید و تداوم مبارزه‌ای بزرگ در سال گذشته در کوردستان و خاورمیانه رژیم فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ را به عنوان دشمن آزادی و دمکراسی در آستانه فروپاشی قرار داده است.

فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در سال ٢٠٢٠ برای به زانو دراوردن خلقمان و نیروهای دمکراسی‌خواه در داخل و خارج حمله‌ور شد. با سیاست‌ تهاجمی در سوریه، عراق، لیبی و دریای مدیترانه درصدد به اسارت گرفتن کشورهای منطقه برآمد و تحمیل هژمونی امپریالیستی خود در شرق و دریای مدیترانه بود. با این حملات به شانتاژ در مقابل نیروهای بین‌المللی دست زده و آنان را تحت فشار قرار داد تا در خاورمیانه و دریای مدیریترانه هژمونی آنرا بپذیرند. اشغالگری در روژاوا و شمال-شرق سوریه، حملات اشغالگرانه بدون وقفه به مناطق حفاظتی میدیا و عراق، انتقال مزدوران به کشور لیبی و تشویق آذربایجان به حمله به ارمنستان در سال ٢٠٢١ با هدف کسب دستاوردهای سیاسی و تحمیل هژمونی سیاسی خود بود. هدف اساسی این حملات نیز افزایش توان سیاسی و نیروی خود، تحت فشار قرار دادند جنبش ازادیخواهی کورد و به نتیجه رساندن قتل‌عام کوردها بود. بدیهی است که دولت ترک سیاست‌های داخلی و خارجی خود را بر این مبنا تعیین کرده است.

گامی که دستاوردهای بزرگی را رقم زد

ما گام «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» را در شرایطی اعلام کردیم که حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ حملات گسترده‌ای را آغاز کرده بود. وقتی به پایان یک سال این گام نگاه می‌کنیم بوضوح قابل مشاهده است که این کارزار دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است. از این جهت، یاد و خاطره شهیدان کارزار را زنده نگاه مێ‌داریم و به تمامی کسانی که در کارزار جای گرفته‌اند درود می‌فرستیم.

این گام ما علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ ائتلاف موجود میان خلق‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه و جبهه مبارزه را در کوردستان، ترکیه و خاورمیانه فراهم نموده است. این تحولی بسیار مهم است که در نتیجه کارزار ما به ثمر رسیده است. ما در ١۴ سپتامبر ٢٠٢٠ در چارچووب کارزاری که با روحیه ١۴ ژوئیه آغاز کرده بودیم، علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ  برهه‌ای تازه از مبارزه را آغاز کردیم.

مبارزه‌ای که در چارچوب این کارزار در داخل و خارج شکل گرفت ماهیت واقعی حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ را که با جنگ ویژه پنهان شده بود برملا کرده است. این واقعیت که در نتیجه مبارزه ما محقق شده است، مبارزه علیه حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ را گسترش داده است. اینچنین جسارتی که این کارزار آفریده است نه تنها در میان کوردها، بلکه در ترکیه و خاورمیانه و در تمامی جهان خلق‌ها، زنان، طیف‌های جامعه و نیروهای دمکراتیک را علیه استعمارگری قاتل متحد کرده است. در واقع حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ را وادار کرده است که از موضع تهاجمی به موضع تدافعی پناه برد و حملات کنونی نیز تنها برای جلوگیری از فروپاشی آن است."

ک.ج.ک در ادامه بیانیه خود به نقش پیشاهنگی زنان در کارزار «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» در روژاوا، باکور کوردستان، ترکیه، اروپا و باشور کوردستان اشاره کرده است.

بیانیه با اشاره به پیشبرد مبارزه برای فروپاشی فاشیسم، پایان حصر و دستیابی به آزادی رهبر آپو به موازات همدیگر می‌افزاید:"در خلال یکسال گذشته مبارزه آزادی رهبری به مرحله مهمی رسید. زیرا این هدف امروز نه تنها خواست کوردها، بلکه نیروهای دمکراسی‌خواه نیز حصر رهبر آپو را محکوم می‌کنند و نیروی خود را از اندیشه‌های دمکراتیک و جنبش آزادیخواهی کورد می‌گیرند. به همین دلیل دیده می‌شود که مبارزه برای آزادی رهبر آپو به یک مبارزه قابل مشاهده دمکراتیک مبدل شده است. از این لحاظ مبارزه برای آزادی رهبر آپو در کوردستان، ترکیه و خاورمیانه گسترش یافته و به مرحله‌ای مهم رسیده است. مبارزه برای آزادی رهبری به خواستی جهانی مبدل شده و تمامی زنان، سوسیالیست‌ها، زحمت‌کشان، روشنفکران و نیروهای دمکراسی‌خواه آنرا متعلق به خود می‌دانند. با حصر و انزوای بر رهبری هر قدر که درصدد محصور کردن افکار و اندیشه‌های رهبر آپو در جهان شده‌اند اما با این همه افکار رهبری به خط ایدئولوژیک و سیاسی در سراسر جهان گسترش یافته است.

زندان با میراث برخوادان در این گام تاریخی فعالانه جای گرفت

زمانیکه موضوع آزادی رهبری و گسترش مبارزه آزادی زندانیان بوده باشد زندان همیشه به مسئولیت‌های خود عمل کرده و با روحیه ١۴ ژوئیه و میراث برخودان زندان در مبارزات جای گرفته‌اند. علی‌رغم آنکه ما در فراخوان کارزار «روز روزِ آزادیست» فراخوانی را به زندان داده بودیم، اما با این همه رفقایمان در زندان با آغاز اعتصاب غذا در این کارزار جای گرفتند، برای اینکه کارزار به مبحث روز مبدل شود نقش بزرگی را بر عهده گرفته و به وظایف خویش عمل کردند."

مبارزه خلق کورد و نیروهای دمکراسی، دیوارهای ترس را درهم شکست

شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان کرد:"با کارزار «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» مبارزه علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ در ترکیه و باکور کوردستان به مبحث روز مبدل شده است و علی‌رغم تمامی حملات حاکمیت به زنان، جوانان، ه.د.پ و نیروهای دمکراسی اما مبارزه خلق کورد و نیروهای دمکراسی در تمامی میدان‌ها به به مبارزه آزادیخواهی ادامه داده‌اند و دیوارهای ترس حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ در سطح گسترده‌ای فروپاشیده‌اند.  

گام «روز روزِ آزادیست» در باکور کوردستان در شرایطی که پاندمی کوید-١٩ گسترش یافته بود با برگزاری میتینگ‌های ٨ مارس زنان و نوروز تمامی خلق کورد بویژه زنان با موضع رساخ خود از این کارزار استقبال کرده و در آن شرکت کرده‌اند. ٨ مارس و نوروز، عزم زنان، جوانان و خلق کورد برای ازادی رهبری و پایان دادن به اشغالگری در تمامی بخش‌های کوردستان را به شیوه‌ای نیرومند نشان داده است. نشان داده است که حملات فاشیستی که با هدف ترساندن خلق صورت گرفته‌اند با شکست مواجه شده و برعکس تمامی فشارها و حملات به انفجار کینه و خشم خلق علیه حاکمیت مبدل شده و نیروی بزرگ آزادیخواهی را وارد میدان کرده است.

شعله‌ور شدن مبارزه مشترک خلق‌های ترکیه و گسترش دمکراسی در برابر علیه حملات و فشارهای آ.ک.پ-م.ه.پ بخصوص در واکنش به قتل دنیز پویراز به همه ترکیه و جهان نشان داده است که پایان حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ نزدیک است. تصور اینکه حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ تحت فشار قرار گرفته و رو به پایان است در میان جامعه ترکیه شکل گرفته و این نیز به مبارزه علیه حاکمیت سرعت بخشیده است. این وضعیت نیز توجه اذهان ترکیه و خاورمیانه وجهان را به واقعیت اجتماعی و سیاسی مبنی بر سرنوشت حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ جلب کرده است. گام «روز روزِ آزادیست» در سوق دادن حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ به این وضعیت نقش تعیین کننده‌ای را ایفا کرده است."

شورای رهبری کوما جفاکین کوردستان به نقش تعیین کننده خلق‌های روژاوا، شمال و شرق سوریه در این کارزار اشاره کرده و آنرا تقویت‌کننده پایه‌های مبارزه علیه حملات اشغالگرانه خوانده است.

در بخش دیگری از بیانیه شورای رهبری ک.ج.ک ضمن اشاره به نقش فعال کوردستانیان مقیم اروپا و دوستان کوردها در گسترش مبارزه و پیشبرد کارزار «حصر و انزوا، فاشیسم و اشغالگری بس است؛ روز روزِ آزادیست» از این عرصه به عنوان عرصه‌ای نام می‌برد که در آن اتحاد کوردهای چهاربخش کوردستان محقق شده است.

شورای رهبری ک.ج.ک در ادامه با اشاره به مانع‌تراشی پ.د.ک در خصوص مبارزه آزادیخواهی خلق کورد علیه اشغالگری، از نقش‌آفرینی خلق باشور کوردستان در کارزار «به اشغالگری پایان دهید، روز روزِ کوردستان است» به عنوان بازیگر اصلی افشای هویت استعمارگرانه رژیم آ.ک.پ-م.ه.پ نام برده است.

شورای رهبری ک.ج.ک به حملات فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ به خلق‌های مخمور و شنگال اشاره نموده و تداوم مبارزه آنان را الگویی صحیح برای آحاد خلق کورد خوانده است.

شورای رهبری ک.ج.ک سپس با یادآوری شعار «به اعدام پایان دهید، روز روزِ دمکراسیست» و نقش خلق کورد در روژهلات کوردستان در این کارزار می‌افزاید:"خلقمان در روژهلات کوردستان با این اندیشه که دولت ترک در خصومت با کوردها نقش اصلی را ایفا می‌کند، مبارزه علیه رژیم ترک را همچون بخشی از مبارزه آزادیخواهی در روژهلات کوردستان می‌دانند. دولت ترک در هر فرصتی اعلام کرده است که علیه مبارزه آزادیخواهی روژهلات کوردستان است و اخیرا نیروهای نظامی و سیاسی مبارزه آزادیخواهی خلق روژهلات کوردستان را مورد حملات بیشتری قرار داده است."

گریلا با تمام توان خود در این کارزار جای گرفته است

بدون شک گریلا همچون گام‌های دیگر، با تمامی توان خود در این گام نیز جای گرفته است. در مقابل هر گونه حملات دشمنان استعمارگر و قاتل با فداکاری مقاومت نمود و جسارتی بزرگ را به مبارزان علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ بخشیده است. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ با حملات ١٠ فوریه به گاره درصدد بود ضربات سنگینی بر گریلا وارد کند، با پس گرفتن اسرای جنگ خود را پیروز میدان اعلام کند و در مقابل خلق کورد و نیروهای دمکراسی حملات سرکوبگرانه‌ای را به پیش برد. با هدف ضربه زدن به گریلا از تمامی سلاح‌ها از جمله سلاح‌های شیمیایی بهره گرفته است، با هلی‌کوپتر اقدام به هلی‌برد نظامیان خود به مناطق گریلایی دست زد اما در یک شب فرار را به قرار ترجیح داده است. زمانیکه در صدد نابودی نیروهای گریلا بود تمامی اسرای جنگ را همراه با نیروهای گریلا به قتل رساند، نه تنها علیه خلق کورد و بشریت بلکه علیه خلق‌های ترکیه مرتکب جرم شده است.

حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ برای جلوگیری از شکست و فروپاشی خود در ٢٣ آوریل ٢٠٢١ علیه مناطق حفاظتی میدیا حملات اشغالگرانه‌ای را آغاز کرده است. فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ علی‌رغم آنکه پ.د.ک نیروهای گریلا را محاصره کرد، درصدد بود تا با قطع ارتباط میان نیروهای گریلا، مانع انتقال هرگونه نیازهای لجستیکی شود، با مقاومت چهار ماه و نیم نیروهای گریلا در عرصه نظامی و سیاسی با شکست روبرو شده است.

مقاومت نیروهای گریلای فدایی در شمال کوردستان و مناطق حفاظتی میدیا علیه حملات اشغالگرانه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ نقشه‌های این رژیم فاشیستی را خنثی کرده و کمک بسیار بزرگی را به کارزار «روز روزِ آزادیست» نموده است. ما یاد و خاطره تمامی مبارزان راه آزادی را که در جنگ علیه حاکمیت فاشیست، قاتل و استعمارگر به شهادت رسیده‌اند زنده نگه می‌داریم.

تحولات بزرگی برای آزادی رهبر آپو روی دادند

کارزار «روز روزِ آزادیست» نشان داد که این کارزار در زمان خود آغاز شده است و برای متوقف کردن حاکمیت آ.ک.پ و م.ه.پ نقش بزرگی را ایفا کرده است. اگر چنین گام بزرگی برداشته نمی‌شد و جهت نیروهای مبارز کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه بسوی مبارزه علیه حاکمیت فاشسیت آ.ک.پ و م.ه.پ سوق نمی‌داد و این حاکمیت را به بن‌بست نمی‌رساند، امروز این دستاوردهای مثبت میسر نمی‌شدند. در این صورت حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ نیرومندتر از امروز بودند و ما نه شاهد اتحاد خلق کورد و نه شاهد مبارزه مشترک نیروهای دمکراسی و خلق‌ها در این سطح می‌بودیم. کارزار «روز روزِ آزادیست» از رویدادهای منفی جلوگیری کرد، فروپاشی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ و آزادی رهبر آپو را نزدیکتر کرد. اراده خلق کورد را نیرومندتر کرد. در هر چهاربخش کوردستان مبارزه را نیرومندتر کرد، این نیز نشان می‌دهد که اشغالگری در زمان کوتاهی به پایان می‌رسد.

کارزار ما در خلال یک سال حاکمیت آ.ک.پ و م.ه.پ را تکان داده، با بن‌بست روبرو کرد و آنرا بسوی فروپاشی سوق داد. حصر امرالی را به چالش کشید و آنرا بی‌معنی و بی‌اساس نمود، تحولات بزرگی برای آزادی رهبر آپو روی دادند، اما با این همه حصر بر رهبر آپو همچنان ادامه دارد. در مقابل اشغالگری دولت قاتل و استعمارگر ترک موضع و مبارز خلق در این کارزار خود را نشان داد. اما اشغالگری و حملات همچنان ادامه دارند.

پیروزی با مبارزه سازماندهی شده میسر می‌شود

خلق کورد و دوستان آنان، نیروهای دمکراسی‌خواه نیز مشاهده کرده‌اند که تنها در پناه نیروی سازماندهی شده و مبارزه می‌توان به پیروزی دست یافت. این گام یک ساله نشان داد اگر مبارزه کمی دیگر شعله‌ور شده بود به تمامی اهداف خود دست می‌یافت. از این لحاظ مبارزه دارای نواقصی می‌باشد. طیف‌های اجتماعی و سیاسی علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ می‌توانستند بهتر سازماندهی شوند. پارادایم رهبری دارای چنین نیرویی است که امروز نتایج بزرگتری را رقم زند. اما واقعیت این است که ما تحول و تغییر هم سطح با پارادایم رهبری را نیافریده‌ایم. از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی، خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه چنان مشروع و بر حق هستند که در هیچ دوره‌ی تاریخی دیگری شاهد آن نبوده‌ایم. دارای این فرصت هستند که به هر شیوه‌ای به پیروزی دست یابند. استعمارگران و جنایتکاران با دشمنی با کورد و دمکراسیخواهان در وخیم‌ترین دوره حیات خود بسر می‌برند. اگر این واقعیت را بخوبی ببینیم در دومین سال کارزار با اذعان به پیروزی بزرگ سازماندهی شده،  اگر تمامی نیروهای ضدفاشیستی را علیه آ.ک.پ و م.ه.پ به جنبش واداریم واضح است که بزرگترین دستاورد تاریخی میسر می‌شود.

هدف اصلی ما در دومین سال کارزار نیز فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ، تحقق آزادی فیزیکی رهبر آپو و پایان دادن به اشغالگری در هر چهاربخش کوردستان می‌باشد. با فروپاشی حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ نه تنها ترکیه به دمکراسی دست می‌یابد بلکه مسئله کورد را نیز حل خواهد کرد. همچنین خاورمیانه نیز به دمکراسی دست می‌یابد. از این لحاظ فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ.-م.ه.پ هم فرصت و هم وظیفه تاریخی خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه است.  

آنکه در کوردستان، ترکیه و تمامی خاورمیانه می‌تواند مسائل لاینحل و ناگشودنی را چاره‌یابی کند، سیستم دمکراتیک آلترناتیف را بیافریند کوردهایی هستند که بر مبنای خط رهبر آپو مبارزه نموده و خلق‌ها و نیروهایی هستند که با کوردها هم‌پیمان شده‌اند. در این چارچوب خلق کورد در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن‌ را فرامی‌خوانیم، از خلق‌های خواهر و برادر، نیروهای دمکراسیخواه می‌خواهیم که با پیشاهنگی زنان و جوانان در دومین سال گام «روز روزِ آزادیست» بیش از پیش متحد شوند، بر این اساس مبارزه را شعله‌ورتر کنند، حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ را فروپاشند، رهبر آپو را آزاد کنند. کوردستان آزاد، ترکیه دمکراتیک و خاورمیانه دمکراتیک را بیافرینند."