کورتولان: در زندان‌ها دست به هرگونه اقدام وحشیانه‌ای می‌زنند

فاطمه کورتولان عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان از حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد که در وحشیگری‌های بیشماری در زندان‌ها اتفاق می‌افتد و زندانیان در مقابل این اقدامات برای حفظ کرامت انسانی دست به مقاومت می‌زنند.

کمیسیون حقوق بشر مجلس که متشکل از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، ج.ه.پ، ایی پارتی و م.ه.پ و آ.ک.پ است، به منظور اطلاع از وضعیت زندانیان از زندان‌ها دیدار کردند. این دیدارها مدت ۲ ماه است که ادامه دارد و تاکنون از زندان‌های وان، قیصری، شاکران، سنجان و قونیه دیدار بعمل آورده‌اند. هیاتهای این کمیسیون با زندانیان و مدیران این زندانها دیدار کرده‌اند.

زندان‌ها به شکنجه گاه تبدیل شده‌اند

فاطمه کورتولان عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان از حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد ایستادن بر روی پا و شمارش اعداد بار دیگر در زندان‌های ترکیه در دستور کار قرار گرفته و زندانیان با شکنجه‌هایی از قبیل روی پا ایستادن روبرو می‌شوند. زندانیانی که این مسئله را قبول نمی‌کنند با شکنجه روبرو می‌شوند. سلول‌های انفرادی بر زندانیان تحمیل می‌شود، و تمام حقوق زندانیان نقض شده و زندانبانان دست به اقدامات دلبخواه می‌زنند. در زندان‌ها زنان بیمار مداوا نمی‌شوند. زنان در زندان‌ها هم مورد شکنجه واقع می‌شوند و هم مجازات هم می‌شوند. بر اساس عملکردی دلخواهانه، حتی زنانی که زمان مجازات انها به پایان رسیده است، همچنان در زندان می‌مانند. آ.ک.پ هر روز اعلام می‌کند که شکنجه در این کشور بافی نمانده است. آ.ک.پ هر روز اعلام می‌کند که از شکنجه دیگر خبری نیست، اما ما در دیدارهایمان از زندانها به میادین شکنجه تبدیل شده‌اند.

فاطمه کورتولان عضو کمیسیون حقووق بشر پارلمان از حزب دمکراتیک خلق‌ها در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که هر منطقه از ترکیه را به شکنجه‌گاهی تبدیل کرده‌اند. زندانیان می‌گفته‌اند که در حالیکه برای مداوا به بیمارستان برده می‌شویم، با دستبند ما را می‌بردند. این مسئله کرامت زندانیان را از میان برمی‌دارد. هزاران زندانی بیمار وجود دارند، اما پزشکی برای مداوای آنها جود ندارد. زندانیان درمان نمی‌شوند. خوراک آنان بسیار اسفناک است. از بهداشت خبری نیست. فشارهای فیزیکی بر زندانیان بسیار بالاست. اگر این موارد شکنجه نیستند، پس شکنجه به چه معنایی است؟ ما تمام این اقدامات را به عنوان شکنجه ملاحظه می‌کنیم. وحشیگری در زندان‌ها ادامه دارد و زندانیان در مقابله با تحمیل این فشارها، مقاومت می‌کنند.