مادران صلح در شهر مهاباد سالروز بنیان‌گذاری حزب کارگران کوردستان را گرامی داشتند

مادران صلح در شهر مهاباد سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان پ ک ک را طی مراسمی گرامی داشتند.

روز گذشته ٢٧ نوامبر ٤٤ مین سالروز بنیان‌گذاری حزب کارگران کوردستان پ ک ک بود. مبارزات آزادیخوانه این حزب مردمی از دیروز وارد ٤٥ مین سال آن شده است.

به همین مناسبت مادران صلح در شهر مهاباد طی مراسمی این روز با شعار "ژن، ژیان، آزادی" گرامی داشتند.

٤٤ سال قبل گروهی از جوانان که خود را آپوچی معرفی می‌کردند، در روز ٢٧ نوامبر ١٩٧٨ پ‌ک‌ک را تأسیس کردند. مبارزات آزادیخواهانه حزب کارگران کوردستان در این ٤٤ سال بر پایه‌ی آزادی زنان و ملت‌های تحت بوده است و اکنون به جنبشی گسترده در چهار بخش کوردستان و جهان بدل شده است.