عملیات گریلایی یگان‌های یژا ستار در زاپ

گریلاهای یژا ستار در عرصه زاپ اشغالگران تُرک را هدف قرار دادند. اشغالگران پس از ضربات سهمگین نیروهای گریلا تحرکات خود را متوقف کردند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات نیروهای گریلا و حملات رژیم اشغالگر ترکیه را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس در عرصه زاپ؛

ساعت ١۶ روز ٢۶ ژوئیه/ ۵ مرداد نیروهای یژا ستار در منطقه جیلوی کوچک، اشغالگرانی را که در حال ساخت سنگر بودند با سلاح سنگین هدف قرار دادند/ اشغالگران پس از این عملیات تحرکات خود را متوقف کردند.

در چهارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس در عرصه آواشین؛

پس از آنکه اشغالگران تونل‌های واقع در تپه سور را از ساعت ١٠ الی ١۴:۴٠ روز ٢۶ ژوئیه هدف بمباران قرار دادند درصدد بودند تا دوربین‌های مدار بسته را در اطراف تونل‌ها نصب کنند. در نتیجه مداخله نیروهای ما اشغالگران مجبور به عقب‌نشینی شده و پا به فرار گذاشتند.

از ساعت ٢٢:٣٠ الی ٢٣ روز ٢۵ ژوئیه هلی‌کوپترهای تهاجمی مناطق T شکل و دره شهید اُزگور را هدف گلوله‌باران و حملات راکتی قرار دادند.

ساعت ٢١ روز ٢۵ ژوئیه و از ساعت ٢٢ الی ٢٣ روز ٢۶ ژوئیه تونل‌های جنگ منطقه ورخله در آواشین توسط دشمن بمباران شدند.

از ساعت ٢١:٣٠ الی ٢٢ روز ٢۶ ژوئیه منطقه سنینه در خاکورک توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

هلی‌کوپترهای دشمن از ساعت ۵:٢٠ الی ٧:٣٠ روز ٢٧ ژوئیه بر فراز منطقه قاشورا در متینا به گشتزنی پرداختند. همچنین اراضی اطراف روستاهای کیسته، دراره و هرور در ناحیه کانی‌ماسی بخش آمیدی از سوی هلی‌کوپترهای تهاجمی هدف حملات راکتی و گلوله‌باران قرار گرفتند.

از ساعت ٧ الی ٧:٣٠ روز ٢٧ ژوئیه هواپیماهای جنگنده اطراف روستای بازه در ناحیه کانی‌ماسی بخش آمیدی استان دهوک را بمباران کردند.

از ساعت ۵:٢٠ الی ۶:۴٠ روز ٢٧ ژوئیه در منطقه گلیداغ در آگری، پس از آنکه دشمن اقدام به استقرار نظامیان خود در تپه زکدریا کرد عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز نمود. عملیات دشمن همچنان ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی در این مورد در گزارش‌های آتی با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود."