ممانعت از برگزاری مراسم سالیاد جان‌باختگان قیام زن زندگی آزادی

همزمان با اولین سالیاد جان‌باختن شماری از معترضین قیام "زن، زندگی، آزادی" در شهرهای روژهلات کوردستان، فشارهای وزارت اطلاعات حکومت ایران برای ممانعت از برگزاری مراسمهای سالگرد افزایش یافته است.

دیروز ۲۰ام سپتامبر همزمان بود با اولین سالیاد جان‌باختن هر یک از مینو مجیدی، فرجاد درویشی، محسن محمدی و ذکریا خیال که در میان اعتراضات عمومی قیام زن زندگی آزادی در شهرهای کرماشان، اورمیه، دیواندره و پیرانشار در پی تیراندازی نیروهای حکومتی ایران جانشان را از دست داده بودند.

شبکه حقوق بشر کوردستان اعلام کرد پس از آن که خانواده این جان‌باختگان گفته بودند که مراسم یادبود را برای عزیزان از دست‌رفته‌ی خود برگزار می‌کنند، نیروی مسلح زیادی در مکان‌های مقرر برای یادبودها مستقر شده و مانع از برگزاری یادبود و مشارکت مردم در این مراسمات شده بودند.

این نیز در حالی است که اداره اطلاعات حکومت ایران در روزهای اخیر با تلفن اقدام به تهدید خانواده‌های جان‌باختگان کرده‌اند و به آنها ابلاغ نموده اند تا از برگزاری مراسم یادبود بر مزار فرزندان خود و حتی در منزل خودداری کنند.

در این راستا خانواده‌ی رضا شهپرنیا و محسن محمدی در صفحات شبکه اینستاگرام خود اعلام کردند که به‌دلیل فشارهای اداره اطلاعات مراسم یادبود عزیزان خود را لغو کرده‌اند.