ممانعت از رفتن سپر انسانی به قندیل

در مخالفت با اشغالگری‌های دولت ترکیه در باشور کوردستان جوانان تصمیم گرفتند به قندیل رفته و سپر انسانی تشکیل دهند، اما نیروهای امنیتی اقلیم مانع آنها شدند.

جمعیت جوانان میهن‌دوست کوردستان و جنبش زنان جوان مبارز علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به باشور کوردستان خواستند در قندیل سپر انسانی تشکیل دهند.

با همین هدف جوانان امروز صبح به سمت قندیل به راه افتاده و تعداد زیادی از هموطنان نیز با هدف پشتیبانی از آنها به سمت قندیل به راه افتادند، اما در مرکز ایست و بازرسی سنگسر مانع از رفتن آنها شدند. علی رغم همه تلاش‌ها اجازه داده نشد به سمت قندیر بروند.

پس از این ممانعت جوانان تصمیم گرفتند، به سمت قندیل راهپیمایی کنند، اما نیروهای آسایش دخالت کرده و مانع آنها شدند.

در زمان دخالت نیروهای آسایش یک جوان دچار جراحت سطحی شد. همچنین  اجازه ندادند روزنامه‌نگاران به گزارش این واقعه پرداخته و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

تعدادی از اعضای هیئت بین‌المللی صلح که از اروپا به باشور کوردستان آمده‌اند، می‌خواستند از این جوانان پشتیبانی کنند، اما به آنها نیز اجازه‌ی عبور داده نشد.

پس از این ممانعت جوانان در مقابل مرکز ایست و بازرسی جمع شده و انتظار می‌رود کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند.