معینی: پایداری انقلاب گویای قدرت مردم است

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان در گفتگویی با بخش کوردی تلویزیون آرین به سئوالات در مورد انقلاب زن زندگی آزادی پاسخ داد.

سیامند معینی با تجلیل از کسانیکە در جریان بیش از سه ماه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در خیابانها حضور دارند ابراز امیدواری کرد که این خیزش دستاوردهای ماندگار داشته باشد و به آزادی خلق‌های ایران بیانجامد.

معینی از جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم خودکامه و ژاندارم منطقه نام برد که مانند اختاپوس به کشورهای خاورمیانه دست‌اندازی کرده، ولی اکنون با مردمی در داخل کشور مواجه است که آزادی می‌خواهند و آنرا تا حدودی به عقب‌نشینی واداشته‌اند.

ریاست مشترک پژاک که به تغیرات بنیادین در ایران امیدوار بودە و گفت با کاهش تظاهرات خیابانی نباید تصور کرد انقلاب به پایان رسیده است، چون انقلاب افت‌‌و‌خیز دارد. باید اینطور ارزیابی کرد که این مردم توانستند بیش از ٩٠ روز در مقابل دیکتاتوری بایستند که ابایی از قتل‌عام و انواع اقدامات غیرانسانی ندارد.

پایداری انقلاب گویای قدرت مردم است

معینی خاطرنشان ساخت جبهه مردم در حالی مقابل جبهه دیکتاتوری می‌جنگند که مردم با دستان خالی در خیابانند و جمهوری اسلامی علاوه بر وحشیگری از انواع تسلیحات امروزی برای سرکوب برخوردار است.

او آنچه را کە در حال وقوع است نگاشتن تاریخی جدید در ایران عنوان کرد و گفت پایداری انقلاب گویای قدرت مردم است که گام به گام در حال پیشروی و به عقب‌راندن نظام هستند.

سیامند معینی به مدل کنفدرالیسم دمکراتیک به عنوان طرح پیشنهادی پژاک برای آیندەی ایران اشاره کرد و در مورد محتوای آن توضیح داد که خودمدیریتی‌ دمکراتیک یک تعریف سیاسی دارد به این معنا که جامعه رأسا امورش را مدیریت می‌کند نه اینکه یک سیستم حکمرانی با فرهنگ فئودالی از بالا به پایین دستور دهد.

انقلاب ژن ژیان آزادی نتیجه‌ی بلوغ سیاسی کوردها

شروع انقلاب ژن ژیان آزادی در کوردستان و قدرت سرایت آن به سراسر ایران موضوعی بود که رئیس مشترک پژاک آنرا در ارتباط با بلوغ سیاسی کوردها و طرح ایدەهای انسانی در پی پختگی دهها سال مبارزات آزادیخواهانه با دول تمامیت‌خواه منطقه عنوان کرد. 

 او با شرح مبانی "زن زندگی آزادی" از این شعار به عنوان کلیدواژەی آزادی ایران نام برد و در پاسخ به منتقدانی که معتقدند پژاک سیاست روشنی در مورد "سرنگونی" یا "اصلاح نظام فعلی" ندارد، گفت با این نظر همراه نیست زیرا پژاک مواضع شفافی درباره حکومت و حکمرانی و سیستم‌های مرکزگرایی دارد که هم‌اکنون علاوه بر ایران در عراق، سوریه و ترکیه بر کردستان غالبند.

سیامند معینی به بیانیه‌های رسمی پژاک اشاره کرد و گفت ما باور نداریم که رفرمی در یک سیستم دیکتاتور رخ خواهد داد، زیرا نظام‌های خودکامه چنین ظرفیتی ندارند. این یک توهم صرف سیاسی خواهد بود اگر چنین باوری داشته باشیم.

فرمول دولت بعلاوه دمکراسی

رئیس مشترک پژاک ادامه داد طرح چنین انتقادی یک دلیل می‌تواند داشته باشد که ما معتقدیم حتی اگر حکومت مرکزی برقرار باشد، فرمولی به عنوان دولت بعلاوه دمکراسی داریم. وقتی قدرت کافی برای کنار زدن حکومت مرکزی مستبد را نداشته باشیم، می‌باید سعی در دمکراتیزه کردن اجتماع کنیم، زیرا هرچه دمکراسی اجتماعی برقرار شود و توسعه پیدا کند، میدان بر دیکتاتوری تنگتر خواهد.