نبرد سنگین در دره شیو چیارش عرصه زاپ؛ ٣ نظامی ترکیه از پای درآمدند

در دره شیو منطقه چیارش عرصه زاپ درگیری سنگین میان گریلاهای ه.پ.گ/یژاستار با نظامیان رژیم متجاوز ترکیه جریان دارد. در درگیری با نظامیان ترک ٣ اشغالگر کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

 

بنابر گزارش دریافت شده از منابع گریلا، ارتش اشغالگر ترک درصدد پیشروی در دره شیو منطقه چیارش عرصه‌ زاپ بوده که با پاسخ قاطع گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار روبرو شده است. نبرد سنگین در این منطقه ادامه دارد.

در نتیجه درگیری ٣ اشغالگر کشته و یک اشغالگر زخمی شده است.

اعلام شد که جنگ و نبرد سنگین در منطقه همچنان ادامه دارد.