نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه: پ.د.ک احتمالا دیپلمات‌های ما را به ترکیه تحویل داده است

ربودن سه دیپلمات و سیاستمدار روژاوا در هولیر توسط پ.د.ک گفتوگوی کوردها در روژاوای کردستان را متوقف کرده و یک عضو نمایندگی روژاوا در اقلیم نیز می‌گوید، احتمال دارد این سه تن را به حکومت ترکیه تسلیم داده باشند.

از ۱۹/ ۶/ ۲۰۲۱ یک دیپلمات خود‌مدیریتی دموراتیک شمال و شرق سوریه با نام جهاد حسن به همراه مصطفی عزیز و مصطفی عثمان اعضای پ.ی.د در هولیر توسط نیروهای مسلح امنیتی پ.ی.د در فرودگاه هولیر ربوده شده و تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی به دست نیامده است.

در این رابطه نورشن حسین عضو نمایندگی خودمدیریتی دموکراتیک روژاوای کوردستان در اقلیم کوردستان در مورد سرنوشت این دیپلمات های ربوده شده در هولیر اطلاعات جدیدی در اختیار روژنیوز گذاشت.

حسین در این رابطه گفت، بیشتر از ۲۶ روز است که عضو آن‌ها به همراه دو نماینده‌ی پ.ی.د در حال حاضر توسط نیروهای مسلح پ.د.ک ربوده شده و تاکنون هیچ اطلاعی در مورد وضعیت این سه تن به دست نیامده است. خانواده‌های آنها نیز تاکنون اجازه دیدار با آنها را پیدا نکرده‌اند و تاکنون مشخص نشده است که در کجا نگهداری می‌شوند. تنها اطلاعاتی که در این رابطه به دست آمده این است که این سه سیاستمدار و دیپلمات روژاوای کوردستان تحت بازجویی‌های شدید قرار دارند، بدون آن که مرتکب هیچ جنایتی شوند، ربوده شده و این موضع‌گیری سیاسی علیه اداره خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا و پ.ی.د می‌باشد.

این عضو نمایندگی روژاوا اعلام کرد، این سه تن به شیوه‌ی رسمی در اقلیم کوردستان به عنوان دیپلمات و سیاستمدار به گروه‌ها و تیم‌های مرتبط اقلیم معرفی شده و در همین چهارچوب نیز فعالیت کرده‌اند.

نورشن حسین پاسخ ندادن پ.د.ک را خطری علیه زندگی این سه تن اعلام کرده و می‌گوید؛"پاسخ ندادن پ.د.ک در رابطه با این سه تن شک و گمان‌های بسیاری ایجاد کرده است. پ.د.ک مسئول زندگی آنهاست، چون گفته می‌شود که احتمال دارد این سه دیپلمات و سیاستمدار ربوده شده تحویل دولت ترکیه داده شده باشند و این هم خطری جدی است."

نورشن حسین همچنین تاکید کرد با ربودن این سه عضو پ.ی.د و خود مدیریتی به حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه مرتبط است و با نقشه ترکیه انجام شده است. همزمان هدف دیگر آن توقف مذاکرات کوردها در روژاوای کوردستان است که میان ENKS و پ.ی.ن.ک آغاز شده است. به همین دلیل این اقدامات پ.د.ک مذاکرات را در روژاوای کوردستان متوقف کرده و این نیز با نقشه ترکیه و به دست پ.د.ک انجام شده است.

نورشن حسین در پایان تاکید کرد که این سه سیاستمدار و دیپلمات روژآوا توسط نیروهای مسلح امنیتی پ.د.ک در فرودگاه هولیر ربوده شده و تنها پ.د.ک مسئول وضعیت آنهاست و طیف‌های دیگر از این مسئله مطلع نیستند. به همین دلیل وی از سایر طیفهای باشور کوردستان درخواست نمود که علیه این نقشه و برای آزاد نمودن اعضای آنها موضع‌گیری کنند.