پ.ک.ک به یاد و خاطره صالح جزیر ادای احترام کرد

کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک در بیانیه‌ای اعلام کرد که صالح جزیر (حسن آدر) روز ۵ ژوئن ٢٠٢١ در حمله هوایی رژیم متجاوز ترک به شهادت رسیده است. در ادامه بیانیه آمده است که رژیم اشغالگر و نوکران خائن قطعا تقاص جنایات خود را پس خواهند داد

کمیته حمایت از خانواده شهدای حزب کارگران کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد:"صالح جزیر (حسن آدر) که یکی از میراثداران سنت تاریخی منطقه بوتان بود در ۵ ژوئن ٢٠٢١/ ١۵ خرداد ١۴٠٠ به شهادت رسید. ما مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی آدر و تمامی خلق میهن‌دوستمان اعلام می‌داریم."

کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی شهید صالح جزیر تجلیل به عمل آورده و می‌افزاید:"هوال صالح سال ١٩۶٢ در خانواده‌های میهن‌دوست در جزیر متولد شد. آغاز مبارزه آزادی کوردستان با پیشاهنگی پ.ک.ک بر هوال صالح نیز تأثیرگذار بود. هوال صالح که کار خیاطی اشتغال داشت در مرکز جزیر مغازه‌ای دایر کرد. وی پدر چهار فرزند بود و در سال ١٩٨۶ با جنبش آزادی کوردستان ارتباط برقرار کرد. از آغاز با ایمان و عزمی بزرگی در فعالیت‌ها جای گرفت و زمینه و فرصت پرورش و پیشرفت خود را فراهم نمود. با مطالعه رسانه‌های حزب همچون سرخوبون و برخودان با اندیشه‌های رهبر آپو آشنا شده، واقعیت کوردستان و دشمنان را بخوبی درک کرد. برادر وی شهید چکدار در اواخر سال ١٩٨۶ به صفوف حزب پیوست. پس از آنکه شهید بریوان و شهید باران در بهار ١٩٨٨ به جزیر رفتند هوال صالح به شیوه‌ای فعال در مبارزه جای گرفت. در نتیجه اعترافات یک عنصر سست بنیاد در ژوئن ١٩٨٨ از سوی رژیم فاشیست ترک دستگیر شد. هوال صالح یک سال را در زندان سپری کرد. این مرحله اراده وی را برای فعالیت بیشتر تقویت کرد. پس از آزاد به فعالیت‌ها ادامه داد. سال ١٩٩٠ به عنوان یک سازماندهنده در فعالیت‌های خیزش عمومی جای گرفت. در نوروز یکبار دیگر دستگیر شد و تحت شکنجه‌‌ای سنگین قرار گرفت. سال ١٩٩١ به آلمان مهاجرت کرد."

کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک می‌افزاید که صالح جزیر در آلمان دو بار از سوی دولت آلمان دستگیر شده و ۵ سال را در زندان‌های آلمان سپری کرده و سال ٢٠١۵ به کوردستان بازگشت و در سال ٢٠١۶ در دوره آموزشی ساکینه جانسز شرکت کرد. سرانجام در ۵ ژوئن ٢٠٢١ در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) در حمله هوایی رژیم متجاوز ترک به این کمپ به شهادت رسید.

کمیته در پایان می‌افزاید:"یکبار دیگر در شخص هوال صالح یاد و خاطره تمامی شهیدان را زنده نگاه می‌داریم و سوگند یاد می‌کنیم رژیم اشغالگر و نوکران خائن قطعا تقاص جنایات خود را پس می‌دهند."

جزئیات شناسنامه شهید حسن آدر به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: حسن آدر

   کد سازمانی: صالح جزیر

   محل و سال تولد: جزیر – ١/١/١٩۶٢

   نام مادر – نام پدر: وجیهه - سعید

  تاریخ و محل شهادت: ۵ ژوئن ٢٠٢١ / مخمور