پاکسازی حاشیە دریاچە زریوار توسط فعالین مدافع محیط زیست

مدافعین محیط زیست در مریوان اقدام به پاکسازی حاشیه دریاچه زریوار کردند.

انجمن سبز چیا می‌گوید این اقدام دیروز به مناسب بازگشت پرندگان مهاجر به منطقه صورت گرفت.

گروهی از پرندگان هر ساله در این فصل بخاطر شرایط آب و هوایی و برای تغذیه و زادآوری اقدام به کوچ از زیست‌گاههای خود می‌کنند.

دریاچه زریوار مریوان یکی از مکان‌هایی بوده که هرساله میزبان پرندگان مهاجر است.

فعالین محیط زیست می‌گویند زباله‌های اطراف دریاچه زریوار را جمع‌آوری کردند تا از پرندگان مقابل آسیب‌ها محافظت کنند.